Štvrtok 20. jún 2024

extra plus

Január 2014

Aktuálne číslo

Na počiatku bolo slovo

Peter Jánošík

Nový pápež František od svojho zvolenia do úradu vlani 13. februára udelil po prvý raz Mestu a Svetu (Urbi et Orbi) vianočné posolstvo a požehnanie. Hovoril o násilí a vojnách vo svete, ale milostiplné vianočné sviatky zaželal svetu iba v dvoch jazykoch - taliančine a latinčine.

Prerušil tradíciu, ktorú založil Ján Pavol II. a pokračoval v nej aj Benedikt XVI., požehnať ľud v jazykoch kresťanských národov. 

Pápež František prináša do Svätej stolice nové myšlienky nielen o spravovaní a smerovaní cirkvi, ale aj o duchovnom živote kresťanov. Nezatracuje ani nevercov, ale verí, že ak konajú dobro, zúčastnia sa na Kristovom spasení.

František sa usiluje obnoviť dôveru v rímskokatolícku církev pokorným, jednoduchým a spontánnym správaním a zameraním sa na najchudobnejších a najslabších. 

Kritizuje nespravodlivé rozdeľovanie svetového bohatstva, ale aj niektoré bohaté západné krajiny, ktoré obmedzujú využívanie náboženských symbolov na verejných miestach.

Na rozdiel od svojich predchodcov nepoužíva opancierovaný papamobil, nebojí sa davu a spontánne komunikuje s ľuďmi.

Kňazov a cirkevných hodnostárov z celého sveta František vyzval, aby vyšli z izolácie svojich kostolov a kazateľní a slúžili chudobným a ľuďom v núdzi: „Nemôžeme sa zavierať vo farnostiach, keď toľko ľudí čaká na slovo Božie," vyhlásil.

Na Svetových dňoch mládeže v Riu de Janeiro oslovil mladých slovami: „Choďte a získajte za učeníkov všetky národy." 

A práve tento výrok bol ideálnou príležitosťou na vianočné požehnanie kresťanských národov v ich jazyku.

Veď čo môže viac oživiť vieru, než slová rodného jazyka vyslovené nástupcom svätého Petra? Na počiatku bolo slovo... Svoju silu má dodnes. A tradícia založená Jánom Pavlom II. má svoju hodnotu.