Streda 28. február 2024

extra plus

Marec 2008

Aktuálne číslo

Foto: SITAFoto: SITA

Menšina v závoze

Csákyovci vytvárajú na Slovensku dobrovoľné národnostné geto

Ľudovít Števko

Keď prišiel Miklós Duray v roku 2004 do Európskeho parlamentu a mal sa zaregistrovať ako poslanec Slovenskej republiky, v prezenčke pri svojom mene uviedol Magyar republic, čo vyvolalo veľké rozpaky. V tom istom roku podala Edita Bauerová v Európskom parlamente verbálnu sťažnosť, že sa v slovenskom zákonodarnom zbore nemôže hovoriť po maďarsky.

Štátny jazyk a diecézy optikou SMK
Keď začiatkom roka 2008 minister školstva Ján Mikolaj nariadil na všetkých základných školách previerku čitateľskej gramotnosti, vyvolalo to kritiku Lászlóa Szigetiho, lebo sa použili identické testy pre žiakov slovenskej aj maďarskej národnosti. 

Szigeti pred novinármi označil za podraz druhú časť testu, ktorá sa zameriavala na to, ako deti vedia používať svoje znalosti zo štátneho jazyka v praktickom živote. Márne Mikolaj vysvetľoval, že previerka vychádzala z jednotného medzinárodného testovania PISA, ktoré malo zistiť úroveň ovládania štátneho jazyka.

Mikolajov predchodca Szigeti opätovne protestoval, keď v rámci školskej reformy minister školstva navrhol zaviesť na základných školách s vyučovacím jazykom maďarským šesť hodín slovenčiny a šesť hodín maďarčiny, teda rovnaký počet hodín pre materský aj štátny jazyk. 

Jednoduché zdôvodnenie tohto kroku, aby maďarskí žiaci ovládali slovenčinu a mohli sa tak lepšie uplatniť v živote, zostalo bez ohlasu.Nové územné členenie rímskokatolíckych diecéz na Slovensku, ktoré schválil pápež Benedikt XVI. vyvolalo nevôľu Kláry Sárközyovej, lebo to vraj nevyhovuje maďarskej menšine. 

Odpoveď hovorcu Konferencie biskupov Slovenska, že cirkev nie je politická inštitúcia, a preto nie je ani maďarská, ani slovenská, ale rímska, ktorá sa stará o všetkých veriacich bez ohľadu na národnosť a rasu, predstaviteľov SMK podľa očakávania nijako neuspokojila.

Výkričníky nacionalizmu
Všetky tieto výkričníky nacionalizmu, ktorými je prešpikovaná politika csákyovcov, v konečných dôsledkoch škodia samotnej maďarskej menšine, lebo vytvárajú akési dobrovoľné národnostné geto, ktoré pôsobí v modernej Európe ako anachronizmus 19. storočia. 

Tu už nejde len o otázku štátneho jazyka, ale o problém dorozumievania sa.Ak majú žiaci maďarských škôl na Slovensku problém dorozumieť sa v slovenskom jazyku, je to pre nich handicap, s ktorým sa neskôr mnohí len veľmi ťažko vyrovnávajú v praktickom živote. 

Ťažko si hľadajú kvalifikovanú prácu mimo svojho úzko vymedzeného prostredia.Neochota maďarských menšín jazykovo sa prispôsobiť väčšinovému národu, s ktorým žijú ako občania v tom istom štáte, je v strednej a východnej Európe čudný fenomén, ktorý je do istej miery zapríčinený tradičnou rodinnou výchovou, ale najmä výdatne živený ich politickou reprezentáciou. Rovnako na Slovensku ako v srbskej Vojvodine a Rumunsku.

Svoje názory opieram o vlastné skúsenosti zo zahraničia, z prostredia, kde žijú spolu viaceré národnosti. Napríklad pre študentov zmiešaného gymnázia vo vojvodinskej Kovačici, kam chodia študenti slovenskej, srbskej, maďarskej i rumunskej národnosti, by mala byť spoločným dorozumievacím jazykom srbčina.

Táto prirodzená zásada platí pre Srbov, Rumunov a Slovákov - tých je na gymnáziu väčšina - neplatí však pre maďarských študentov. Maďarská mládež sa z tohto viacnárodného spoločenstva vyčleňuje, po srbsky takmer nehovorí.

Kým študenti slovenskej, rumunskej a srbskej národnosti cez prestávky komunikujú bez akýchkoľvek bariér a priatelia sa, zatiaľ maďarskí študenti tvoria uzavretú menšinovú spoločnosť, ktorú oddeľuje od ostatných najmä jazyková bariéra. 

Keď som sa pýtal srbských chlapcov a dievčat na príčinu tejto nepochopiteľnej zvláštnosti, odpovedali mi vyhýbavo, aby neurazili svojich maďarských spolužiakov: „Nepýtajte sa, skrátka je to tak."

Nemá zmysel hlbšie analyzovať historické dôvody či mentálne pozadie tejto osobitosti, skôr sa núka prirovnanie: Durayovým, Bauerovej, Sárközyovej a Szigetiho vyjadreniam konkurujú už len Mojsejovci v televízii JOJ. 

Kým sa však Braňo a Nora prihovárajú svojou hlúposťou iba duševne nevyvinutým jedincom, čo väčšinu inteligentných divákov nemrzí, zatiaľ politická špička SMK robí škodlivú politiku pre vlastných ľudí, ktorým odníma možnosť uplatniť sa v širšom spoločenskom prostredí krajiny, v ktorej by mali žiť ako lojálni občania rovnocenne s väčšinovým štátotvorným národom.