Streda 6. december 2023

extra plus

Apríl 2014

Aktuálne číslo

Foto: archívFoto: archív

Test Múdrosti slávnych

Otestujte si svoje vedomosti o výrokoch slávnych. Za každú správnu odpoveď si zarátajte 1 bod. Známkové hodnotenie:17 - 21 bodov = 1, 12 - 16 bodov = 2, 7 - 11 bodov = 3,2 - 6 bodov = 4, 0 - 1 bodov = 5.

1. „A predsa sa točí!" Komu je pripisované autorstvo tohto výroku?
A J. Gagarinovi
B G. Galileimu
C L. Da Vincimu

2. „Bolesť z lásky je pre ženu najväčšou rozkošou," vyriekol antický ... Anakreón.
A básnik
B filozof
C učiteľ

3. „Kto miluje, chce darovať seba samého." Tento výrok pochádza od pápeža...
A Jána Pavla II.
B Benedikta XVI.
C Františka

4. ..., dnes už nežijúci francúzsky spisovateľ, autor diela Malý princ, je autorom výroku: „Pravá láska sa nikdy nerozdá. Čím viac dávaš, tým viac ti zostáva."
A J. Verne
B V. Hugo
C A. De Saint-Exupéry

5. Slová „Nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky" kedysi dávno vyriekol:
A Démokritos
B Hérakleitos z Efezu
C Konfucius

6. Slávny výrok Mahátmá Gándhího znie: „Veľkosť národa a jeho morálny pokrok sa dá merať tým, ako zaobchádza s..."
A deťmi
B ľuďmi
C zvieratami

7. „Počítače sú nanič, dávajú nám iba ..." Takto kritizoval technologické vymoženosti slávny maliar Pablo Picasso.
A otázky
B odpovede
C problémy

8. „Muž si môže obliecť čo chce, vždy bude len doplnkom ženy." Ktorej módnej ikone patria tieto slová?
A Coco Chanelovej
B Vivienne Westwoodovej
C Madonne

9. „Nie v jasliach, ale v palácoch sa rodia Spasitelia sveta." Aj tieto slová svedčia o veľkosti ducha slovenského velikána a bojovníka za práva ľudu...
A S. Hurbana-Vajanského
B P. Országha-Hviezdoslava
C J. Botta

10. „... je niečo nádherné, ale v noci nezohreje," povedala kedysi Marilyn Monroe.
A Kariéra
B Sláva
C Bohatstvo

11. „Ak ľudstvo neskoncuje s vojnou, vojna skoncuje s ľudstvom." Tieto slová sa pripisujú niekdajšiemu americkému prezidentovi:
A A. Lincolnovi
B T. Rooseveltovi
C J. F. Kennedymu

12. „Veľké ... sú nemé," povedal svojho času Puškin.
A starosti
B bolesti
C úspechy

13. „Keby všetky ženy sveta povedali svoje nie, nebolo by vojen. Ani vojakov." Autorom tohto humorného výroku je Stanislav Štepka, zakladateľ Radošinského naivného divadla, ktoré nedávno oslávilo...
A storočnicu
B polstoročnicu
C štvrťstoročnicu

14. Jeden z členov legendárnej skupiny Beatles ... svojho času povedal: „Keby mali bitúnky sklenené steny, všetci by boli vegetariánmi."
A Ringo Starr
B John Lennon
C Paul McCartney

15. „Kým je duch v národe, národ žije. Menej troviť, viac tvoriť." Ktorému slovenskému národovcovi patria tieto slová?
A Ľ. Štúrovi
B J. M. Hurbanovi
C M. M. Hodžovi

16. „Sú ako pijavice. Urobia z nás hviezdy, zarobia veľké peniaze a nakoniec nás nechajú bez centu. Je to sprisahanie, robia to zámerne." Tieto a iné kritické slová na adresu amerických židov v šoubiznise vyriekol:
A Michael Jackson
B Freddie Mercury
C Elton John

17. „Každý raz bude 15 minút ...," predpovedal legendárny americký umelec so slovenskými koreňmi Andy Warhol.
A šťastný
B slávny
C bohatý

18. ... vyslovil René Descartes, považovaný za zakladateľa novovekej filozofie, slávnu vetu „Myslím, teda som".
A V 16. storočí
B V 17. storočí
C V 18. storočí

19. Vtipný výrok „Čo by sme si bez mužov počali, nič by sme nepočali" pochádza od slovenskej spisovateľky...
A Eleny Maróthy-Šoltésovej
B Kristy Bendovej
C Milky Zimkovej

20. „Smrť je najlepší vynález v živote. Ona je príčinou zmien, odstraňuje staré, aby očistila cestu pre nové." Ktorý počítačový génius je autorom tohto výroku?
A Steve Wozniak
B Bill Gates
C Steve Jobs

21. Josephovi Goebbelsovi, niekdajšiemu blízkemu spolupracovníkovi Hitlera, sa pripisuje autorstvo výroku: „... opakovaná lož sa stane pravdou."
A Viackrát
B Stokrát
C Tisíckrát

Správne odpovede: 1B, 2A, 3A, 4C, 5B, 6C, 7B, 8A, 9B, 10A, 11C, 12B, 13B, 14C, 15A, 16A, 17B, 18B, 19C, 20C, 21B