Piatok 1. december 2023

extra plus

Máj 2014

Aktuálne číslo

Foto: archívFoto: archív

Zhmotnené šťastie

Ukradnutý talizman možno zneužiť proti pôvodnému nositeľovi

Gabriela Pastvová

Pracovný pohovor, rokovanie či lekárske vyšetrenie si najmä tí poverčivejší nedokážu predstaviť bez drobnosti, ktorá im prináša šťastie.

Môže to byť čokoľvek - kamienok, minca, plyšová hračka alebo fotka milovanej osoby. Jediným, ale o to dôležitejším kritériom pre účinný talizman je viera v jeho magickú silu.

Chránia i pomáhajú
Používanie amuletov a talizmanov je známe už od predhistorických čias a zakladá sa na viere v ochrannú moc určitých predmetov. 

Tieto dva pojmy si však netreba zamieňať, pretože zatiaľ čo amulet chráni svojho nositeľa pred nepriaznivými vplyvmi a je vyrobený výlučne z prírodných látok, talizman je akákoľvek drobnosť prinášajúca šťastie.

V pravom zmysle slova ide o magický predmet priťahujúci priaznivé planetárne vplyvy. V minulosti boli talizmanmi najčastejšie drahokamy s vyrytými magickými obrazcami alebo jemne vypuklým rezaným vyobrazením. 

V ľudovej tradícii sú niektoré predmety - napríklad podkova či povraz z obesenca - brané súčasne ako amulety i talizmany.

Ľudovými talizmanmi prirodzeného pôvodu sú zase štvorlístok či rybie šupiny. Kedysi patrili k obľúbeným talizmanom prstene v tvare „urobora" - hada stočeného do kruhu držiaceho v tlame vlastný chvost, alebo prstene zhotovené z planetárnych kovov a vyzdobené znakmi astrologických signatúr svojho nositeľa.

Talizmany bolo potrebné zhotoviť rituálnym spôsobom podľa astrologických hodnôt ich nositeľa v priaznivom období.

Vlastník talizmanu musel dbať o to, aby mu nebol odcudzený, pretože v tom prípade sa talizman mohol stať magickým prostriedkom vplyvu na svojho pôvodného majiteľa.

V súčasnosti môže byť talizmanom akýkoľvek objekt, mal by nás však niečím upútať a priťahovať. Ide o predmet plný pozitívnej energie darovaný blízkou osobou, ale jeho výnimočnosť môže spočívať i v spojení s nejakou príjemnou spomienkou. Takisto by mal súvisieť s naším životom či kultúrou, ktorá je nám blízka.

Najúčinnejší býva talizman vyrobený človekom, ktorému je určený, v praxi sú však častejšie nájdené alebo darované talizmany.

Ak sa s ním stotožníte a uveríte v jeho silu, pomôže vám zvýšiť sebadôveru a možno zistíte, že práve ten váš talizman má skutočné magické schopnosti.

Štvorlístok, kominár či podkova
Uvažovali ste niekedy o tom, prečo sú symbolmi šťastia práve podkova, kominár alebo štvorlístok? Viera v zázračnú moc týchto predmetov sa zakladá na viac či menej racionálnych poznatkoch. V prípade kominára ide výlučne o logické zmýšľanie.

Ľudia sa v minulosti mnohokrát presvedčili, že tlejúci popol a upchatý komín dokážu premeniť celé dediny na zhoreniská. Kominár, ktorý komíny pravidelne čistil, dokázal týmto pohromám účinne zabrániť.

Preto mu bolo prisúdené nosiť šťastie, k čomu sa časom pridala vďaka farbe jeho oblečenia aj schopnosť zahnať zlé mocnosti či ochrana pred chorobami a nebezpečenstvom.

Vychýreným symbolom šťastia je i stratená konská podkova. Ani v minulosti však nebolo ľahké takúto podkovu nájsť a preto si ju ľudia chodili kupovať. Pribíjali ju otvoreným koncom nahor, vďaka čomu sa z nej stala vstupná brána pre šťastie, ktoré do nej vtekalo a už v nej i ostalo.

A čo azda najznámejší symbol šťastia - štvorlístok? Je taký vzácny, že už len samotné jeho nájdenie je šťastím. Čarovná moc štvorlístka sa však spája najmä s Evou. 

Keď ju a Adama Boh vyhnal z raja, odtrhla si Eva na pamiatku štvorlístok, aby mala trvalú spomienku na miesto šťastia. Číslo štyri sa zároveň považuje za dokonalosť a harmóniu.

Obľúbenými nositeľmi šťastia sú aj niektoré zvieratá. Prasiatko je symbolom blahobytu a plodnosti, zatiaľ čo slon zosobňuje silu Budhovej mysle a ušľachtilej jemnosti.

Do západnej kultúry prenikli sošky a prívesky slonov so zdvihnutými chobotmi z Indie počas kolonizácie v 19. storočí.

V Egypte je nositeľom šťastia skarabeus, v Číne zlatý drak, v Japonsku mávajúca mačka, v Tibete dáždnik nad Budhovou hlavou a v Maroku šperk v tvare Fatiminej ruky. Čo prináša šťastie vám?