Piatok 1. december 2023

extra plus

Júl 2014

Aktuálne číslo

Foto: archívFoto: archív

Autonómia je len začiatok

Zhruba 450-tisíc Maďarov na juhu Slovenska nežije na národnostne kompaktnom území

Erika Lehotszká

Strana maďarskej komunity má vypracovaný projekt autonómie južného Slovenska a dala ho na vedomie maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi.

S plánom autonómie oboznámi strana v lete svojich mládežníkov na zraze iredentistickej organizácie Via Nova, ktorá vznikla na pôde univerzity Jánosa Selyeho v Komárne. 

Maďarský občan a predseda SMK József Berényi predbežne nešpecifikoval, ako by sa mal volať región pod samosprávou Maďarov, ale ak si pozorne prečítame volebný program SMK, prídeme k záveru, že autonómny útvar na slovenskom juhu by mohol dostať názov Región Horného Uhorska.

SMK ide vo svojich cieľoch ešte ďalej, keď dôrazne žiada zrušenie Benešových dekrétov a povojnového usporiadania v Európe. 

Inak sa nedá vysvetliť kapitola č. 8. programového vyhlásenia Za uplatnenie práv nášho národného spoločenstva v praxi, kde sa uvádza: „SMK aj naďalej kladie mimoriadny dôraz na vylúčenie diskriminačných rozhodnutí, vnesených do slovenského právneho systému po skončení 2. svetovej vojny." 

Ak k týmto oficiálnym programovým proklamáciám prirátame vyjadrenia Miklósa Duraya, ktoré predniesol na konferencii Európske modely autonómie v roku 2006, že SMK sa uberá „podľa vzoru Kosova", je zrejmé, že strategickým cieľom strany je porušenie územnej celistvosti Slovenskej republiky.

SMK porušuje ústavu
Tento vývoj znepokojuje členov Kresťanskej slovenskej národnej strany. Predseda Ján Slota v jej zastúpení dáva podnet na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky na rozpustenie Strany maďarskej komunity.

„Je dôvodné podozrenie, že SMK svojou činnosťou porušuje § 2 zákona č. 85/2005 o politických stranách a politických hnutiach, pretože jej činnosť odporuje  článku 3 Ústavy Slovenskej republiky," píše sa v podaní generálnemu prokurátorovi.

Článok 34 Ústavy SR hovorí: „Výkon práv občanov patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám zaručených v ústave nesmie viesť k ohrozeniu zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky a k diskriminácii jej ostatného obyvateľstva." Je zrejmé, že činnosť SMK napĺňa všetky znaky porušovania tohto ustanovenia.

Ako si predstavuje József Berényi a Pál Csáky územnú autonómiu na národnostne zmiešanom južnom Slovensku, kde Maďari nežijú na kompaktnom území, kde je milión Slovákov, zhruba 450-tisíc Maďarov a neznámy počet Rómov, predseda SMK nehodlá Slovákom vysvetliť, hoci už má autonómny projekt pravdepodobne schválený v Budapešti.

Kadiaľ by teda mali viesť hranice onoho „Regiónu Horného Uhorska", slovenská vláda netuší, vie to len Pánboh, vedenie SMK a Viktor Orbán.

Pravdou je, že maďarská samosprávna autonómia už prakticky existuje a že jej chýba len právny rámec všade tam, kde obce a mestá riadia maďarské zastupiteľstvá, maďarskí starostovia a primátori a kde sú Slováci bezostyšne diskriminovaní ako menšina.

Strategické ciele iredenty
Strašenie slovenskou netoleranciou a diskrimináciou maďarskej menšiny je trvalou súčasťou politiky maďarských etnických strán, ktorá má v materskej krajine všetkých Maďarov vyvolávať rozhorčenie nad údajným utláčaním ich pokrvného príbuzenstva na odtrhnutom území Felvidéku.

Berényiho a Csákyho lamentácie nad úbytkom maďarského etnika, ktoré má na Slovensku nadštandardné jazykové, kultúrne a vzdelávacie práva, sú smiešne v porovnaní s genocídou národnej identity Slovákov v Maďarsku.

Plán autonómie je iba začiatkom, strategickým cieľom je zrušenie Benešových dekrétov a návrat Felvidéku k materskej krajine. 

Desať či dvadsať rokov pre maďarských fanatikov neznamená veľa, lebo ako povedal bývalý maďarský konzul Géza Farkas: „Tisícročný štát sa nikam neponáhľa."

To všetko sa deje v podmienkach, keď na čele etnickej Strany maďarskej komunity stojí nelegitímny predseda, maďarský občan. Tento vývoj by nemal dopriať pokojný spánok nijakej vláde Slovenskej republiky.