Piatok 1. december 2023

extra plus

Júl 2014

Aktuálne číslo

Povedali, napísali

Viera, rodina a národ. To je asi jediné, čo človek nemôže stratiť, pokiaľ to sám neodvrhne. Tieto základné ľudské hodnoty zostávajú nemenné. Bohužiaľ, sme svedkami procesu, že sú svojím spôsobom spochybňované na každom kroku. Mám taký pocit, že z veľmi pragmatických, zištných, a teda nie veľmi morálnych dôvodov je v určitých častiach sveta programovo šírený chaos. Tomu sa dá brániť len tým, že sa vrátime k tým základným hodnotám a budeme na nich zotrvávať. Keď nebudeme hovoriť o viere, rodine a národe, môžeme v rámci modernejšej terminológie hľadať riešenie v morálke, etike a profesionalite. Ten vývoj by pokojne mohol smerovať k všeobecnej globalizácii všetkých sfér, ale v zmysle hierarchických zákonov, podľa ktorých funguje vesmír. Je nevyhnutné, aby každý jedinec tohto sveta cítil zodpovednosť za seba a aj za všetko dianie na tejto zemeguli. Aby sa snažil pôsobiť od bolesti smerom k poriadku, porozumeniu a láske. Súčet života každého jednotlivca dáva plusové i mínusové znamienka. Ak bude viac tých, čo skončia s mínusovými znamienkami, pôjdeme smerom k chaosu a k svojmu sebazničeniu. Ak bude viac plusových znamienok, existuje šanca, že ľudstvo sa z toho nejako vymotá.

Jožo Ráž, spevák