Piatok 1. december 2023

extra plus

Júl 2014

Aktuálne číslo

Foto: Lenka EremiášováFoto: Lenka Eremiášová

Dúhový cirkus

Erika Lehotszká

Bratislava opäť zažila pochod hrdosti LGBTI, tentoraz vo forme protestu proti článku 41, odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky, v ktorom je zakotvená ochrana rodiny a manželstvo definované ako jedinečný zväzok muža a ženy. 

Riaditeľku Dúhového Pride, Romanu Schlesinger (ovú?) irituje táto norma, pretože rodinu nepovažuje za základnú bunku spoločnosti a manželstvo by z Ústavy SR celkom vynechala.

Za dúhové znenie ústavného článku prišla na Hviezdoslavovo námestie manifestovať aj Jana Dubovcová a z pozície ombudsmanky sa prihovorila gejom a lesbám, čím dala najavo, že inštitút verejného ochrancu práv sa pripája k propagande rodových ideológov, ktorí považujú tradičný rodinný trojuholník (otec, matka a dieťa) za zaostalý, nedemokratický výtvor ľudstva.

Pani ombudsmanka asi nemá inú agendu, hoci ten náš demokratický kapitalizmus má s ľudskými právami problémov neúrekom. 

Pravdaže, tam, kde sú normami demokracie úžerníctvo, exekúcie, bezdomovectvo, kde nie sú občania rovní pred zákonom, tam je možné zákonom chrániť všetko, aj nové formy sociálneho inžinierstva, výchovu detí k homosexualite, skupinové manželstvá, aj pedofíliu.

Významný český archeológ Miroslav Bárta, ktorý sa zaoberá výskumom starovekých civilizácií, prišiel porovnávacou metódou k zaujímavému záveru, že euroatlantickú civilizáciu skôr či neskôr čaká kolaps, že príznaky jej krachu pozorujeme už dnes. 

Bárta vychádza z cyklických príčin zániku starovekých civilizácií a nachádza paralely s našou modernou dobou.

Západná civilizácia stojí na okraji priepasti, produkuje obrovské sociálne nerovnosti a nachádza sa v stave morálneho úpadku, ktorý je horší ako výbuch sopky. Kto bol svedkom mašírovania hrdosti LGBTI a propagácie gender-ideológie pod ochranou štátu, musí dať Bártovi za pravdu.

Fotografia:
Dúhové pochody sa so železnou pravidelnosťou opakujú v európskych metropolách, konečne však začalo v uliciach protestovať aj majoritné obyvateľstvo podporujúce klasickú rodinu.