Piatok 1. december 2023

extra plus

Júl 2014

Aktuálne číslo

Teplá vlna v USA

Marek Mahút

Severnú Ameriku v posledných mesiacoch zachvátila ďalšia teplá vlna, šíriaca sa z centrál homosexuálno-lesbického hnutia LGBTI. 

Toto neutíchajúce prúdenie sa preháňa džungľou amerických štátnych zákonov, federálnej ústavy a jej dodatkov, cez súdy, guvernérov, prokurátorov či iné svätostánky demokracie s cieľom priviať pod teplú dúhu ďalších spriaznencov a rozvracať stáročia fungujúci kolorit života. 

A tak na jeseň čaká ďalšie štáty USA referendum o zrovnoprávnení zväzkov ľudí rovnakého pohlavia s heterosexuálnymi manželstvami.

Najnovšie dobytou baštou aktivistov sa stal štát Idaho, kde federálny súd zrušil tamojší zákaz uznávať manželstvá medzi osobami rovnakého pohlavia, „keďže takáto úprava odsúvala homosexuálne páry na druhé miesto v rozpore so zárukami rovnosti pred zákonom zakotvenými v ústave". 

Podobné nezmysly vyriekli v minulých mesiacoch aj federálni sudcovia v iných štátoch, odvolávajúc sa na závery Najvyššieho súdu USA. 

Tie sú fénom v rukách teplých úderníkov, ofukujúcich súdy jednotlivých štátov, inde sú naporúdzi guvernéri či prokurátori, prípadne vyhlásenie referenda, predchádzané masívnym vymývaním mozgov v najsilnejších médiách.

Mapa, ktorá toto bojové pole stvárňuje a koluje po internete, je pritom pestrejšia ako strategické nákresy z Vojny za nezávislosť. 

Farebne rozlišuje štáty až do 10 kategórií - od najlepších (s úplne povolenými homosexuálnymi manželstvami) po dobré (s nezakázanými) až po zlé (so zakázanými sobášmi tohto typu).

V skutočnosti sa však za týmto úsilím vo farbách dúhy skrýva iný zámer - zahmliť skutočné problémy súčasných USA.

Ľudia sa rútia nielen do hospodárskej mizérie, pri neustálom špicľovaní strácajú právo na súkromie, pri bezpečnostných prehliadkach sa musia vyzliecť temer donaha a na ústa si musia dávať väčší pozor ako na neďalekej Kube, zatracovanej za porušovanie slobody prejavu. 

Aj preto je nevyhnutne úchylná - nielen agitka LFBTI, ale aj ľudskoprávna politika amerického establišmentu.