Piatok 1. december 2023

extra plus

Júl 2014

Aktuálne číslo

Foto: archívFoto: archív

Test Objavy a vynálezy

Otestujte si svoje vedomosti o objavoch a vynálezoch, ktoré zmenili svet. Za každú správnu odpoveď si zarátajte 1 bod. Známkové hodnotenie: 17 - 21 bodov = 1, 12 - 16 bodov = 2,7 - 11 bodov = 3, 2 - 6 bodov = 4, 0 - 1 bodov = 5.

1. Najstaršiu známu výbušninu na svete - čierny strelný prach - vynašli približne v 7. až 9. storočí ... a využívali ju ako náplň granátov či dokonca bambusovej pušky.
A v Indii
B v Číne
C v Nemecku

2. Z čoho vyrábali Číňania na začiatku nášho letopočtu prvý papier?
A z teľacej kože
B z cukrovej trstiny
C z kôre moruše a vláken iných rastlín

3. Aký významný predstaviteľ renesančnej filozofie nahradil geocentrický obraz sveta heliocentrickým?
A Leonardo da Vinci
B Mikuláš Kopernik
C Giordano Bruno

4. ..., ktoré v roku 1895 vytvoril a zaznamenal Wilhelm Conrad Röntgen, je dnes známe ako „lúče X" alebo röntgenové žiarenie.
A Elektromagnetické vlnenie
B Infračervené žiarenie
C Magnetické pole

5. Kto objavil penicilín, nazvaný podľa latinského označenia plesní?
A Robert Koch
B Ivan Petrovič Pavlov
C Alexander Fleming

6. ..., označovanom ako storočie pary, sa stal najvýznamnejším zdrojom energie parný stroj.
A V 17. storočí
B V 18. storočí
C V 19. storočí

7. Padák dáždnikového typu slovenského vynálezcu Štefana Baniča mal svoje prvé využitie:
A v letectve americkej armády
B v športe
C v slovenskej armáde

8. Hoci je sporné, kto ako prvý vynašiel telefón, zvyčajne sa jeho vynález prisudzuje Alexandrovi Grahamovi Bellovi, ktorý ho zostrojil v roku ... v Bostone.
A 1776
B 1826
C 1876

9. Kde uzrel svetlo sveta prvý šijací stroj pre domácnosť z dielne Isaaca Merrita Singera?
A v Massachussets
B v Nemecku
C v Izraeli

10. Amerika dostala svoje meno po Amerigovi Vespuccim, ktorý podľa jednej z teórií:
A ako prvý Európan vstúpil na americký kontinent
B ako prvý zistil, že Kolumbus objavil nový svetadiel
C ako prvý oboplával Ameriku

11. Aký patent získal Jozef Murgaš v roku 1909?
A na bezdrôtovú telegrafiu
B na rádio
C na telefón

12. ..., prvý úplne syntetický plast, vynašiel Leo Bakeland, keď fenolovú živicu vyrobenú z uhoľného dechtu spracoval pomocou formaldehydu.
A Polystyrén
B Bakelit
C Celuloid

13. Z ktorého roku pochádza historický predchodca všetkých súčasných spaľovacích motorov, Ottov motor?
A 1776
B 1826
C 1876

14. Elektrickú žiarovku, fungujúcu na princípe odporového zahrievania vodiča elektrickým prúdom, vynašli nezávisle od seba Joseph Swan ... a Thomas Edison v USA.
A vo Veľkej Británii
B v Austrálii
C v Kanade

15. S vynálezom tkáčskeho stroja prišiel v roku 1785 Angličan Edmund Carpwriht a inšpiroval sa ručným tkáčskym stavom, známym približne od...
A 4. tisícročia pred n. l.
B 1. storočia n. l.
C 12. storočia n. l.

16. Koľko exemplárov sa zachovalo z tzv. Gutenbergovej Biblie, prvej sériovo vytlačenej knihy po zdokonalení mechanickej kníhtlače Johannom Gutenbergom?
A 5
B približne 60
C vyše 100

17. Prvé mechanické hodiny, používané v polovici 13. storočia v anglických a ... kláštoroch, v pravidelných intervaloch zvolávali mníchov na modlitby.
A nemeckých
B francúzskych
C talianskych

18. Aký chemický prvok, masovo využívaný v lekárskej vede v prvej polovici 20. storočia, objavila Maria Curie-Sklodowská s manželom Pierrom a Gustavom Bémontom v jáchymovskom smolinci?
A curium
B rádium
C urán

19. Prvý ďalekohľad, patentovaný v roku 1608 v Holandsku, zdokonalil už o rok neskôr taliansky vedec ... a uskutočnil s ním prevratné objavy, medzi ktoré možno zaradiť Jupiterove mesiace alebo škvrny na Slnku.
A Tycho Brahe
B Edmund Halley
C Galileo Galilei

20. Kadiaľ viedla prvá verejná železnica s trvalo parnou trakciou, oficiálne otvorená 27. septembra 1825?
zo Stocktonu do Darlingtonu
B z Paríža do Nice
C z Berlína do Viedne

21. Bratia Wrightovci sú všeobecne uznávaní ako projektanti a stavitelia prvého:
A visutého mosta
B motorového lietadla
C zavlažovacieho kanála

Správne odpovede: 1B, 2C, 3B, 4A, 5C, 6C, 7A, 8C, 9A, 10B, 11A, 12B, 13C, 14A, 15A, 16B, 17C, 18B, 19C, 20A, 21B