Piatok 1. december 2023

extra plus

August 2014

Aktuálne číslo

Putin zastavil deštrukciu Ruska

Peter Jánošík

Západ vyčíta ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že si uzurpuje moc a že dostal pod svoj vplyv takmer celé Rusko. Pozrime sa teda, či právom, čo v období svojej vlády pre Ruskú federáciu vykonal. 

Predovšetkým zvýšil rozpočet Ruska dvanásťkrát, rozpočet na armádu 30-krát, hrubý domáci produkt 12-násobne.

Rusko sa prebojovalo z 36. miesta vo svete v rebríčku HDP na 6. miesto. Zlaté štátne rezervy zväčšil 48-násobne. Navrátil pod ruskú jurisdikciu 256 zdrojov nerastných surovín. Znárodnil 65 percent ropného a 95 percent plynového priemyslu a mnohé iné odvetvia.

Pozdvihol priemysel a poľnohospodárstvo tak, že Rusko sa piaty rok po sebe umiestnilo na 2. - 3. priečke vo svete v exporte obilnín, dokonca predbehlo aj USA, ktoré sú dnes na štvrtom mieste. 

Zvýšil v priemere platy v rozpočtovej sfére 18,5-krát. Dôchodky sa v priemere zvýšili štrnásťnásobne.

Veľmi dôležitým faktom je, že znížil vymieranie obyvateľstva z 1,5 milióna ľudí ročne v roku 1999 na 21-tisíc v roku 2011, čo v absolútnych číslach znamená 71,5-násobné zníženie úmrtnosti. 

Vyrovnal sa aj s mimovládnymi organizáciami a zakázal poslancom a štátnym úradníkom vlastniť bankové účty v zahraničí. Svojím postojom ubránil Sýriu pred agresiou USA.

Počas jeho vlády boli zakázané geneticky upravené potraviny, výrazne obmedzený priemysel hazardu, čím sa zatvorili finančné kohútiky predovšetkým gruzínskej mafii. Po zlých skúsenostiach zakázal adopciu ruských detí americkým párom.

Rusko pod jeho vedením tiež zastavilo vyvražďovanie tuleních mláďat a obchod s tuleními kožušinami. Vladimir Putin sa netají snahou zoštátniť základné štátne zdroje.

Tlačí súkromných ropných producentov k predaju svojich podielov štátu. V roku 2010 dočasne zastavil ruský vývoz pšenice pre sucho, aby zabezpečil potravinovú bezpečnosť Ruska. 

Napriek tomu (alebo práve preto) zahraničie Putina napáda a kritizuje. Je to dôkaz, že to ruský prezident robí dobre.