Piatok 1. december 2023

extra plus

December 2014

Aktuálne číslo

Kresba: Andrej MišanekKresba: Andrej Mišanek

Máte slovo

Neslúžme iným
S trpkosťou v duši som sledovala rozpravu v NR SR o situácii na Ukrajine. Zužovať súčasnú kritickú situáciu v tejto krajine len na rozpory medzi USA a Ruskom je krátkozraké. Akú úlohu však v tom hrá EÚ? Kde sa dvaja bijú, tretí zvíťazí. Najväčší osoh budú mať z toho USA, lebo zabijú dve muchy jednou ranou. Politicky a hospodársky sa oslabí nielen Rusko, ale aj najväčší konkurent USA - EÚ. Hospodárskymi sankciami si sami pílime konár po sebou. Nielenže stratíme svoje trhy, ale aj zvyšujeme výdavky na zbrojenie, na čo doplatia všetci občania. Neslúžme iným, ale predovšetkým sami sebe! Nepotrebujeme nijakého tútora - USA už tobôž nie. Veď tie žijú iba z vojen, ktoré samy rozpútajú.

Ing. D. M.

Sankcie sú nezmysel
Mam pred sebou jedenáste číslo mesačníka Extra plus a na obálke vidím nášho predsedu vlády, ktorého nedávno v parlamente odvolávali. Zámienkou bolo jeho vyhlásenie, že sankcie proti Rusku sú nezmysel a škodia aj našej spoločnosti. Lenže narazil na odpor prívržencov sankcií. A tak si v parlamente vypočul množstvo výmyslov. Naši dobre platení poslanci takto podaromnici zabíjajú čas v NR SR. Rád by som napísal o všeličom, ale neviem, či to bude niekto čítať, pretože Extra plus v stánkoch a obchodoch akosi skrývajú. Dôvody si môžeme len domyslieť.

Anton Salva, Bratislava

Euro nie je koruna
Po takmer šiestich rokoch používania eura už väčšina ľudí nepreratúva ceny na koruny. Naši podnikatelia či iní cenotvorcovia akoby s tým rátali. Zdá sa, že ich nepreratúvajú ani oni. Veď nie je normálne, aby jeden pár šnúrok do topánok stál 50 korún! Alebo aby sme u holiča za ostrihanie nechali vyše 100 korún. Podnikatelia by si mali uvedomiť, že euro nie je koruna. A tiež kurz našich príjmov k cenám ich tovarov a služieb. Potom by sa u nás určite upustilo aj od úvah o zrušení medených mincí.

Vladimír Laluch, Bánovce nad Bebravou

Priveľa sviatkov
Náš relatívne mladý štát sa vyznačuje vysokým počtom štátnych sviatkov a pamätných dní. V každom roku máme celých pätnásť dní pracovného pokoja. Z nich osem je štátom uznávaných a stáročnou tradíciou vžitých hlavných cirkevných sviatkov, ale k nim sa pridáva ešte sedem ďalších civilných dní pracovného pokoja. Taký počet sviatočných dní nenachádzame v nijakom inom európskom štáte. Každý zbytočne premrhaný deň znamená pre štát stratu miliónov pracovných hodín. Podľa mňa by nám úplne stačili dva štátne sviatky: 1. január a 1. september.

Milan S. Ďurica, Bratislava

Pomník hanby
Prešlo už 25 rokov od prevratu v roku 1989, keď väčšina občanov vtedajšieho Československa naletela dobre plateným tribúnom Novembra na čele s Václavom Havlom, že „pravda a láska zvíťazí". Ich krasorečnenia umocnili v ľuďoch vedomie, že bojujú proti zlu a za spravodlivosť. Všetci ponovembroví mocipáni si zaslúžia za ich klamstvá, podvody a okrádanie veľký pomník hanby a opovrhnutia na výstrahu ďalším generáciám. Za zradu národnoštátnych záujmov by sa mali postaviť pred súd.

Tibor Grék, Prievidza

Žijeme na hranici biedy
So smútkom vnímam akýsi rozpad kultúry a spoločenského života aj vysoký stupeň odcudzenia sa ľudí. Čo je však horšie, veľká časť Slovákov žije na hranici biedy. Preto som bol nedávno veľmi prekvapený počas výletu na Valašsko v ČR. Čisté dediny, upravené brehy potokov a človekom riadená krajinotvorba sa veľmi odlišujú od našich plôch bez zásahu človeka a polorozpadnutých domov v niektorých osadách. Asi na nás zanechala stopy tisícročná poroba „panským národom Maďarov". Aj Masarykova republika potrebovala len kolóniu, a nie vzdelaných a rozhľadených Slovákov. Vždy sme museli dávať z toho mála, čo sme mali. A platí to aj dnes vo vzťahu k EÚ.

Stano Chúpek, Bytča

Maďarizácia pokračuje
Ani jeden historický materiál nezaznamenáva pozitívnu správu o Maďaroch v Európe. Tento národ nás ohrozuje dodnes. Maďarizácia na Slovensku je výkričníkom našich dejín, pritom stále pretrváva. Treba zmeniť legislatívu vo vzťahu k maďarskej menšine. Nezabúdajme na Svätoplukove tri prúty!

Ján Nemček, Kremnica

Z otvoreného listu ministrovi zahraničných vecí M. Lajčákovi
Vážený pán minister,

ako je možné, že v prípade vlastizrady, ktorej sa dopustili dvaja poslanci, sa správate, akoby sa nič nestalo? Pál Csáky podpísal list 38 poslancov (ktorí sú v Európskom parlamente za Maďarsko) francúzskemu prezidentovi Hollandovi ako poslanec Maďarska. Tým jednoznačne priznal, že má občianstvo našich južných susedov a ako Maďar slúži jeho záujmom. Ako je možné, že si ďalej spokojne sedí na jemu neprislúchajúcej slovenskej stoličke a spupne zaberá miesto tomu, čo bude čestne zastávať tento post v záujme nášho štátu? Rovnako Monika Flašíková-Beňová na svojom vystúpení v EP povylievala na nás svoje nenávistné lži a nehanebne obvinila Slovákov z fašizmu a ďalších ťažkých hriechov. Nájde sa ešte v EP ďalší poslanec, čo by si dovolil takto „zastupovať" svoj štát a národ? Za koho kope dotyčná dáma? Pán minister, žiadam Vás, aby ste z pozície Vášho postavenia vyzvali spomínaných poslancov na odstúpenie zo svojich funkcií.

Eva Kristinová, Bratislava