Štvrtok 20. jún 2024

extra plus

December 2014

Aktuálne číslo

Foto: Lenka EremiášováFoto: Lenka Eremiášová

Test Slovenské mestá

Otestujte si svoje vedomosti o slovenských mestách. Za každú správnu odpoveď si zarátajte 1 bod. Známkové hodnotenie:17 - 21 bodov = 1, 12 - 16 bodov = 2, 7 - 11 bodov = 3,2 - 6 bodov = 4, 0 - 1 bodov = 5.

1. Najviac miest vzniklo na Slovensku ..., keď existujúce remeselnícke a obchodnícke centrá začali získavať od panovníkov privilégiá.
A v 13. storočí
B v 15. storočí
C v 17. storočí

2. Po prehratej bitke pri Moháči v roku ... sa Bratislava stala hlavným mestom okliešteného Uhorska.
A 1316
B 1526
C 1856

3. Ktoré mesto je po Bratislave druhé najväčšie na Slovensku?
A Košice
B Žilina
C Banská Bystrica

4. Sídelným predchodcom dnešnej Žiliny bola románska osada, rozprestierajúca sa na mieste súčasnej mestskej časti...
A Vranie
B Strážov
C Závodie

5. ... leží na severnom okraji Zvolenskej kotliny.
A Kremnica
B Banská Bystrica
C Bytča

6. Koľko metrov je vysoká jedna z dominánt historického centra Trenčína, Mestská veža pochádzajúca zo 16. storočia?
A 57
B 46
C 32

7. Stredoveký Bardejov bohatol najmä z obchodu ..., ktoré vozili kupci po dávnej obchodnej ceste z juhu Európy do Poľska.
A s drevom
B s vínom
C s drahocennými látkami a vonnými masťami

8. Výtvarné kópie sklených tabúľ akého umelca zdobia Kolonádový most v Piešťanoch, spájajúci kúpeľný ostrov s ostatným mestom?
A Martina Benku
B Mikuláša Galandu
C Albína Brunovského

9. História Nitry siaha ... ku kniežaťu Pribinovi, ktorý vládol na Nitrianskom hrade, stojacom na vápenatom vrchu, osídlenom už v praveku.
A do 4. storočia
B do 7. storočia
C do 9. storočia

10. V ktorom roku sa Trnava stala prvým slovenským mestom s kráľovskými privilégiami?
A 1238
B 1315
C 1447

11. Pečať Banskej Štiavnice je najstaršou mestskou pečaťou v Európe, na ktorej sa nachádzajú...
A insígnie baníctva
B kráľovské insígnie
C symboly hospodárskych zvierat

12. Po kom je pomenované obdĺžnikové námestie v centre Levoče, kedysi najbohatšieho mesta Spiša?
A po Matejovi Korvínovi
B po P. O. Hviezdoslavovi
C po Majstrovi Pavlovi

13. Cez Brezno preteká rieka Hron, ... najdlhší vodný tok na Slovensku.
A druhý
B tretí
C štvrtý

14. Metropolou ktorého regiónu je Prešov, kedysi známy oporný bod stavovských povstaní proti Habsburgovcom?
A Oravy
B Šariša
C Zemplína

15. Jediný otvárací most na Slovensku sa klenie ponad ... v Komárne. Pochádza z roku 1965, každé z dvoch mostných krídel meria 25 metrov a možno ho nakloniť do 60-stupňového uhla.
A Váh
B Hron
C Dunaj

16. Kde bola v roku 1918 prijatá Deklarácia slovenského národa?
A v Nitre
B v Martine
C v Bratislave

17. Súčasné známe vinohradnícke centrum Pezinok, lákajúce návštevníkov nielen množstvom kvalitných značiek vín, ale aj rôznymi oberačkovými slávnosťami, bolo spočiatku...
A poľnohospodárskou osadou
B banskou osadou
C hrnčiarskou osadou

18. Nad ktorým mestom sa vypínajú zrúcaniny Pustého hradu, jedného z najstarších a najrozsiahlejších stredovekých hradov na Slovensku?
A nad Liptovským Hrádkom
B nad Dolným Kubínom
C nad Zvolenom

19. Súčasťou parku pri Bojnickom zámku je najstaršia zoologická záhrada na Slovensku, založená v roku...
A 1955
B 1915
C 1875

20. V historickom vinohradníckom meste ... na rozhraní Podunajskej nížiny a Malých Karpát pôsobil národovec Ľudovít Štúr.
A Pezinok
B Modra
C Skalica

21. Čím sa už za éry socializmu preslávil Žiar nad Hronom?
A farmaceutickým priemyslom
B poľnohospodárskou produkciou
C výrobou hliníka

Správne odpovede: 1A, 2B, 3A, 4C, 5B, 6C, 7B, 8A, 9C, 10A, 11A, 12C, 13A, 14B, 15C, 16B, 17B, 18C, 19A, 20B, 21C