Sobota 23. september 2023

extra plus

December 2007

Aktuálne číslo

Zopakujme si históriu

Kalo Uhrík

Dávno nám robí starosti pravidelné nastoľovanie autonómie na (zvrchovanom) južnom území Slovenska, odškodnenie za Benešove dekréty a konštatovanie, že maďarské vojská nikdy nenapadli slovenskú zem.

Autonómiu uviedli na pravú mieru všetky slovenské ponovembrové vlády a Benešove dekréty boli výsledkom porážky fašistických štátov v 2. svetovej vojne, teda medzinárodne schválených dohôd.

Maďarské vojsko k nám nikdy nevniklo s agresívnym poslaním? Zopakujme si trochu histórie! Začalo sa to už v prvom tisícročí (roku 902), keď Maďari napadli našu zem, no vojská Mojmíra II. ich zahnali.

V roku 906 však Maďari zopakovali svoj vojenský apetít. Vyplienili naše južné kraje a v boji padli kráľ Mojmír II. i knieža Svätopluk. Tu bol začiatok zániku prvého slovenského praštátu Slovákov a včleňovanie Slovenska do maďarského područia.

Nastalo vyše tisícročné pomaďarčovanie, ktoré vrcholilo v roku 1833, keď Uhorský snem prijal zákon o maďarčine ako autentickom jazyku zákonov, pri súdnom konaní a vo všetkých školách Uhorska, teda aj na Slovensku, prikázal povinné vyučovanie maďarčiny.

Neskôr (roku 1842) to politicky zdupľoval Lajos Kossuth v novinovom článku vyhlásením: „... opakujem vám to, že nikdy ani vo sne neexistoval nijaký slovenský národ."

Boli zrušené všetky tri slovenské gymnázia, stovky detí chudobných slovenských katolíckych rodín deportovali na Dolnú zem, kde ich pridelili „na prevýchovu" do kalvínskych maďarských rodín. Násilná maďarizácia siahala aj po zbraniach.

V roku 1907 strieľali žandári v Černovej do veriacich, pätnástich zabili a mnohých zranili. V roku 1919 prenikol až do Košíc pluk maďarskej boľševickej armády. 

Na Vianoce roku 1939 v Šuranoch na okupovanom slovenskom území uhorskí žandári pri streľbe do veriacich zabili hluchonemé dievča, lebo spievalo (!) po slovensky. 

Dvadsiateho štvrtého marca 1939 maďarské lietadlá bombardovali Spišskú Novú Ves a zabili 13 ľudí.

Okupáciou bolo aj obsadenie juhu Slovenska počas 2. svetovej vojny a jeho pričlenenie k Maďarsku. Napokon maďarská okupačná armáda v auguste 1968 obsadila kus slovenského územia. 

Teda maďarské vojská ozaj nikdy nenapadli Slovákov? Kto trúsi také informácie, ten by mal napred študovať dejiny, napríklad knihu profesora Milana S. Ďuricu Dejiny Slovenska a Slovákov. Možno by už druhý raz netáral.