Nedeľa 24. september 2023

extra plus

December 2007

Aktuálne číslo

slota-hl. foto.jpgslota-hl. foto.jpg

Foto: Pavel KapustaFoto: Pavel Kapusta

Foto: SITAFoto: SITA

Bez vlastenectva neprežijeme

Ján Slota: EÚ, NATO a USA podporujú islamských teroristov v Európe

Eva Zelenayová

Z televíznych obrazoviek ho poznáme ako muža plného energie, ochrancu slovenského národa, nekompromisný štít pred útokmi maďarských iredentistov a neofašistov.

Pochádza z rodiny slovenských národovcov a zakladateľov Matice slovenskej. Na začiatku deväťdesiatych rokov bol spoluzakladateľom obnovenej Slovenskej národnej strany, môže sa pochváliť Radom Andreja Hlinku I. triedy za mimoriadne zásluhy o vznik Slovenskej republiky. Napriek imidžu tvrdého muža ho téma vlastenectva dokáže zmeniť na citlivú bytosť. Banský inžinier, budúci právnik a predseda SNS Ján Slota.

O SNS a SMK sa hovorí, že sa navzájom potrebujú. Je to pravda?
To je absolútna dezinformácia. Veď národné strany existujú v politickom spektre väčšiny európskych štátov a v niektorých sú aj veľmi úspešné. Známy je mohutný vzostup hospodárstva v Írsku, kde sú už roky pri moci práve národniari. Dovolím si tvrdiť, že úspech Írskej republiky je zásluhou vedúcej sily štátu. Vo Švajčiarsku vyhrali posledné voľby národniari, silné národné strany sú v Poľsku, Slovinsku aj Chorvátsku, ale nikde nemajú také problémy ako my na Slovensku s politikmi SMK.

Aké sú podľa vás skutočné ciele SMK?
Už pred viac ako desiatimi rokmi som hovoril to, čo sa dnes ukazuje ako holý fakt, že politickí reprezentanti maďarskej menšiny robia všetko preto, aby dosiahli politickú autonómiu južného Slovenska. Pritom autonómia nie je konečný cieľ SMK. Po jej dosiahnutí chcú vypísať referendum o odtrhnutí južného Slovenska a jeho pripojení k Maďarskej republike. To by znamenalo vážne poškodenie záujmov Slovenska, pretože Žitný ostrov je najväčší rezervoár pitnej vody v strednej Európe, je tu najúrodnejšia zem Slovenska, takže do Maďarska by odišla obilnica štátu.

Myslíte si, že takto zmýšľajú aj príslušníci maďarskej menšiny?
Nie, dokonca si myslím, že väčšina je lojálna k SR, je to politika ich predstaviteľov.

Takže súhlasíte s názorom, že pre politickú reprezentáciu SMK je hlavným mestom Budapešť?
Som o tom presvedčený. Majú otvorené dvere do najvyšších politických kruhov v Budapešti bez ohľadu na to, aká politická sila je práve pri moci. Nadštandardná pomoc politickým predstaviteľom menšín v susedných štátoch Maďarska vyvoláva názor, že oficiálna maďarská politika pripravuje niečo, čo nie je v súlade so základnou kultúrou EÚ, ani s jej dokumentmi, ktorými sa maďarská vláda oháňa. Za dverami oficiálnej maďarskej politiky sa skrýva chorá myšlienka veľkého Maďarska.

Myslíte si, že by EÚ tolerovala vypísanie referenda o pripojení južného Slovenska k Maďarsku, a teda zmenu hraníc medzi oboma štátmi?
Žiaľ, v právnych normách EÚ sa zdôrazňuje princíp regiónov, a to nahráva týmto silám uskutočniť svoje zámery na južnom Slovensku, teda aj vypísať takéto referendum, ktoré, ak by bolo úspešné, by EÚ akceptovala. Žiaľbohu, v EÚ pomaly národný štát začína byť druhoradou métou, a keďže pre členské štáty EÚ sú právne normy EÚ nadradené nad vnútroštátnou legislatívou, výsledok referenda, o akom tu hovoríme, by bol diktát podobný tomu z Mníchova - o nás bez nás.

Takže slovenská vláda, ak by chcela udržať celistvosť štátu, by bola bezmocná? EÚ by ju nepodporila?
Podľa môjho názoru nie. Južné Slovensko je kompaktne ovládané SMK a nepochybujem o tom, že by dokázala tak zmanipulovať obyvateľstvo, aby sa vyjadrilo v prospech pripojenia územia k Maďarsku. A to by bol začiatok konca Slovenskej republiky.

Ako sa dá zabrániť tejto hrozbe?
Aj taká čiastková vec, akou je územnosprávne členenie štátu, zohráva svoj význam. Som presvedčený, že súčasné riešenie nie je optimálne ani vhodné, osem krajov je skôr krokom späť ako vpred. Ide o to, aby sme územným členením nevytvárali kompaktné celky, v ktorých nejaká menšina dosiahne väčšinu, ako to bolo v minulosti v Nitrianskom kraji, kde si zástupcovia SMK robili, čo chceli na úkor väčšinového obyvateľstva.

SNS vždy presadzovala tri kraje, stále to platí?
Určite, tri kraje plus hlavné mesto SR Bratislava so samostatným štatútom, prípadne Košice s podobným postavením, pretože ide o druhé najväčšie hospodárske a kultúrne centrum Slovenska. Takto by vznikli regióny s počtom obyvateľov okolo jedného milióna, čo odporúča aj EÚ. Takže aj takýmto administratívnym zásahom je možné zabrániť odtrhnutiu časti Slovenska. A sú aj ďalšie riešenia, ktorými sa dá znemožniť dezintegrácia územia štátu. V predchádzajúcich rokoch cieľom SMK pomáhali slovenské politické strany SDKÚ a KDH. Boli takí mocibažní, že plnili aj tie požiadavky SMK, o ktorých sa bugárovcom ani nesnívalo. Nad rámec posilnili svoje ekonomické záujmy, získali obrovský hospodársky vplyv cez rezorty životného prostredia, výstavby a regionálneho rozvoja a pôdohospodárstva. Slovnaft, jednu z najväčších rafinérií v Európe, vlastní maďarský MOL.

Vaši oponenti pri zmienke o Slovnafte okamžite pripomínajú, že bol privatizovaný za vlády Mečiara. Zamlčia však, prečo sa dostal pod maďarský MOL. Že to bola práve Dzurindova vláda, ktorá slovenských privatizérov položila na kolená. Spomínate si?
No iste. Namiesto toho, aby pomohli slovenským podnikateľom, robili všetko preto, aby tieto podniky zruinovali. Samozrejme, že potom podnikateľom nezostalo iné, len zbaviť sa týchto firiem. No musím tiež podotknúť, že pán Hatina nemusel prijať práve ponuku MOL-u, lebo tých ponúk bolo viac. A okamžite nasledovalo prepúšťanie Slovákov. Zo Slovnaftu počas jedného roku vyhodili 1 400 zamestnancov slovenskej národnosti, pričom z riadiacich funkcií všetkých. Ponechali si nejakých Slovákov, aby na nich mohli demonštrovať, že predsa nejakých zamestnávajú. Ešte aj medzi robotníkmi boli čistky. Zo štátnych orgánov na južnom Slovensku sú tiež vyhadzovaní Slováci. Z jednoduchého dôvodu: nevieš po maďarsky, nemáš tu čo robiť. Bodka. Je to nehoráznosť, také niečo trpieť v národnom štáte. A Slovenská republika národným štátom je. Iba národy majú sebaurčovacie právo na vlastný štát a na území Slovenska žije 85 percent Slovákov. Pritom sú diskriminovaní vo vlastnom štáte. Keď potom niekto na to upozorní, je obviňovaný z nacionalizmu. A niektorí slovenskí politici im ešte pritakávajú, aby sa znovu dostali ku korytám a sú ochotní s SMK kolaborovať. To je nešťastie národa pod Tatrami.

Považujete za normálne, že na Slovensku záujmy slovenského národa vehementne bráni iba SNS?
Som presvedčený, že aj ďalšie strany dnešnej vládnej koalície majú bližšie k obhajovaniu národných záujmov, ale robia to veľmi nenápadne. Pritom naši maďarskí oponenti nepracujú v rukavičkách. Tí rovno dupú v neonacistických čižmách rovno pod oknami prezidentského paláca v Budapešti, kde ich na novodobých horthyovských rytierov pasuje bývalý minister obrany, za účasti poslancov Fideszu, ktorí im dávajú punc oficiálnosti. Čiže žiadna skupinka bez krytia, akou boli tí pomätenci z Pospolitosti, ale oficiálna garda, ktorú sprevádzajú rytieri v bielych plášťoch a biskupi ich vysväcujú svätenou vodou. A to nie je pár desiatok ľudí, ako bola Pospolitosť na Slovensku, to sú stovky gardistov pod znakmi Nyilasiho fašistov. A z EÚ nikto neprotestuje!

Vnucuje sa otázka, načo sme potom v EÚ...
Áno, načo nám je taká únia, čo meria rôznymi metrami? Maďarom stačí mať dobré lobistické zázemie v orgánoch EÚ, v niektorých členských štátoch únie a v americkom Kongrese a môžu fašistickými čižmami dupať po námestí v Budapešti.

Na druhý deň po vystúpení europoslankyne za SMK Edity Bauerovej v Európskom parlamente k deklarácii NR SR týkajúcej sa Benešových dekrétov, denník SME nepriniesol nijaký komentár k tejto udalosti, naopak, zosmiešnil mladých z SNS, ktorí podľa tohto denníka podporili vznik gardy v Česku...
To bola účelová provokácia nejakého novinára, pretože Mládež SNS nedala podporné stanovisko nijakým gardám v Česku. Predseda trnavskej organizácie, ktorý vraj mal byť pod stanoviskom podpísaný, bol dlhodobo chorý s vysokými teplotami a o ničom nevedel. Ja sa pýtam, kto to vlastne riadi? Kto vlastní na Slovensku médiá? A často sa pozastavujem aj nad vysielaním verejnoprávnych médií. Prečo neinformujú pravdivo? Prečo musia za každú cenu škandalizovať vládu? Prečo nevidia protištátny charakter vystupovania europoslancov za SMK? Veď je očividný. Duray si môže rozprávať koľko chce o fašistických zákonoch, fašistickej ulici či parlamente. Nič sa nedeje. Nijaké médiá sa nad tým ani len nepozastavia. A ja keď o Csákym poviem, čo si myslím, tak pomaly sa ide zrútiť základný pilier OSN v New Yorku a Európsky parlament ľahne popolom.

Médiá venujú veľkú pozornosť aktivitám predstaviteľov maďarskej menšiny i maďarského štátu, pritom ich nijako kriticky nekomentujú, hoci zjavne útočia na suverenitu nášho štátu. Ale deklaráciu NR SR k Benešovým dekrétom nazval už spomínaný denník otrasnou. Čo vy na to?
Všetko je riadené peniazmi. Už aj v západnej Európe a USA sa začínajú ozývať kritické hlasy na adresu médií a žiadajú, aby médiá prevzali zodpovednosť za svoje manipulácie. Aj slovenská legislatíva by mala mať zákon, ktorý by bral na zodpovednosť médiá za to, čo píšu. Aj s postihmi. Niekedy ruinujú životy jednotlivcom a páchajú obrovské škody v politickom živote aj v rámci štátu.

Viaceré médiá na Slovensku pôsobia v súčinnosti s maďarskými a ďalšími zahraničnými médiami a šíria cielenú propagandu proti Slovensku. Aký je podľa vás hlavný cieľ tohto spojenia?
Jednoznačne vniesť nestabilitu do politiky v strednej Európe, pomáhať zámeru zmeniť hranice. Nie náhodou sa bývalý maďarský prezident Göncz vyjadril, že praobyvateľmi a autochtónnym národom v Karpatskej kotline boli starí Maďari, čo je absolútna hlúposť. Pán Göncz si asi pomýlil púšť Gobi s Karpatskou kotlinou. Jeho vyhlásenia nadväzujú na politiku Budapešti najmä po roku 1870, odkedy sa usiluje vytvoriť jeden veľký maďarský národ, a tento sen Maďari neprestali snívať ani po roku 1918.

Keď na to slovenskí politici a publicisti poukazujú, sú Budapešťou označovaní za nacionalistov...
A oni čo boli? Obyčajní vrahovia, ktorí vešali a vraždili! V maďarskej armáde v prvej línii usmrtili tisíce slovenských chlapcov, a Horthy, keď 10. armáda zmizla z povrchu zeme, povedal, že čo už, veď to aj tak neboli Maďari. To bol jediný poznatok, ktorý mal Horthy o slovenských vojakoch, násilím vtiahnutých do maďarskej armády. A to nehovorím o tisíckach obetí z civilného obyvateľstva, ktoré povešali, prenasledovali, väznili. A na toto všetko máme my Slováci zabudnúť?

SNS uverejnila list poslanca NR SR Csákyho predstaviteľovi Európskeho parlamentu ako inzerát. Ako je možné, že slovenské médiá samy neinformovali obyvateľov Slovenska o takom závažnom dokumente?
Je to neskutočné, ale ak vychádzam z toho, že tento národ prežil tisícročnú porobu, má asi lokajstvo v génoch.

Usilovali ste sa, aby médiá uverejnili tento list aj iným spôsobom?
Samozrejme. Odmietli. Dokonca sme sa museli veľmi snažiť, aby ten inzerát vôbec uverejnili, aj keď bol platený. Vedenie Nového Času dlho váhalo, kým s tým súhlasilo. Slovenské médiá, podotýkam slovenské, lebo ani Pán Boh nevie, kto ich vlastní, držia stranu tomu, kto poškodzuje dobré meno Slovenska, a nie tomu, kto chce tieto špinavosti odhaliť.

V poslednom čase navštevujú vysokí predstavitelia maďarského štátu Slovensko, pričom ignorujú fakt, že sú na zvrchovanom území cudzieho štátu. Nemyslíte si, že je to aj preto, že slovenská strana je málo dôrazná?
Je to potvrdenie toho, že veľkomaďarský šovinizmus v hlavách oficiálnych predstaviteľov maďarského štátu stále žije. Maďarský prezident, keď chodí po Slovensku, má zrejme pocit, že je vo Felvidéku. Podobne predsedníčka parlamentu. Nezastavia ich hranice, medzinárodné dohody ani diplomatický protokol. Expremiér Orbán v Košiciach dokonca vyhlásil, že Košice raz budú stredom maďarstva. Táto ich politika je veľmi nebezpečná pre strednú Európu a južné Slovensko môže skončiť ako Kosovo.

Slovenská pospolitosť, ktorá bola zrušená, sa okrem iného hlásila k odkazu prvého slovenského štátu. Na Slovensku však vyvíja činnosť mládežnícka organizácia SMK Via Nova, ktorá napríklad v bratislavskom hlavnom sídle Csemadoku pripravila projekciu dokumentárneho filmu Regent Horthy. Denník Magyar Nemzet uverejnil recenziu k tomuto filmu, v ktorej sa píše, že film predkladá „sympatický portrét svoju vlasť milujúceho zodpovedného politika..." Nezávidíte Maďarom ich vlastenectvo?
Toto by som vlastenectvom nenazval. My sa nechceme hlásiť k odkazu nijakého štátu z vojnového obdobia a to isté žiadame od našich susedov, aby sa dištancovali od fašistických predstaviteľov svojej krajiny.

Prečo by mal byť človek vlastencom?
Každý jednotlivec, rod, národ má svoj vlastný život. Každá osoba má svoje ego, cez ktoré vznikajú putá rodinné, v rámci národa i štátu. Spája ich spoločná história, jazyk, kultúra, územie. Je prirodzené, že sú ľudia hrdí na seba, rodinu, národ, štát, že sa majú radi. Bez pocitu spolupatričnosti nijaké spoločenstvo neprežije. Bez pocitu vlastenectva stráca človek svoje korene, bez neho ako národ neprežijeme.

Kde je hranica medzi vlastenectvom a nezdravým nacionalizmom?
Hranica existuje. Naozajstný vlastenec miluje svoj národ, štát a robí všetko preto, aby prosperoval a bol zachovaný. Nezdravý nacionalizmus je napríklad neonacizmus, ako ho poznáme z tretej ríše. Ale on sa nestratil skončením vojny. Niektoré národy nie sú ochotné zmieriť sa so svojím postavením, čím v nich narastá agresivita, ktorá potom expanduje na úkor iných národov. To je nezdravé vlastenectvo, ale u Slovákov sa nikdy neprejavilo. Nikdy si nikoho nepodmaňovali, nezotročovali, nežili na úkor iných národov.

Európska únia sa vzhľadom na vysokú migráciu obyvateľstva začala zaoberať otázkou prieniku rozličných kultúr a výsledky štúdií sú veľmi zaujímavé. Ukazujú, že medzi ľuďmi rozličných kultúr nejestvujú spoločné väzby, nevzniká súdržnosť a solidarita. Takže multikulturalizmus zrejme nie je cestou...
Samozrejme, týka sa to aj spolužitia vyznávačov rozličného náboženstva. Som odporcom vehementného zvýrazňovania ekumenizmu. Cirkevní predstavitelia by medzi sebou mali komunikovať. Ibaže nasilu spájať islamistov s kresťanmi, budhistami alebo všelijakými sektármi považujem za zámerné oslabovanie nosných európskych náboženstiev, ktorými sú katolícke, evanjelické a pravoslávne. Obávam sa, že Európa je taká ústretová k cudzím náboženstvám, že sa tu o chvíľu budeme zahaľovať ako v arabských štátoch.

V tejto súvislosti sa mi žiada dodať, že niektoré arabské krajiny k tam žijúcim kresťanom nie sú až také tolerantné...
Čo by nás malo varovať, sú teroristické útoky v Londýne a Madride. V Londýne boli páchateľmi britskí moslimovia. A opäť európske paradoxy: kým celý kresťanský svet sa spojil proti islamskému terorizmu, v Kosove si ich priam pestujeme. Vyzerá to tak, že EÚ, NATO a USA podporujú islamských teroristov na európskom kontinente, a na inom ich prenasledujú a strieľajú. Nad tým by sa mali zamyslieť všetci európski vlastenci, lebo Európa bola kresťanská.

Napriek tomu, že sa Európa zjednocuje, niektoré národy vytrvalo bojujú za nezávislosť. Či sú to Íri, Baskovia a nedávno aj Flámi a Valóni v Belgicku. Aká je predstava národniara o budúcnosti Európskej únie?
Pokým bude EÚ pokračovať v trende potláčania práv národných štátov, pokým sa nebude dbať na kresťanské korene kontinentu, na špecifiká jednotlivých národných štátov, tak to bude začiatok konca EÚ. V únii musíme spolupracovať najmä v hospodárskej oblasti, aby EÚ bola jeden konkurencieschopný celok oproti ďalším svetovým hospodárskym centrám, akými sú USA, Brazília, India, Čína a Japonsko. A v nijakom prípade by sme sa nemali zásadným spôsobom zúčastňovať na akciách Severoatlantickej aliancie. Myslím si, že tak ako zanikla Varšavská zmluva, by malo zaniknúť aj NATO. EÚ by mala mať vlastné bezpečnostné a obranné štruktúry vrátane ozbrojených zborov.

SNS po roku 1989 prešla búrlivým vývojom. Dnes pôsobí ako stabilizovaná strana, ktorá vie, čo chce. Dokonca sa vám darí presadzovať niektoré návrhy, o akých minulá kozmopolitná koalícia ani nesnívala...
Naša strana je poučená z chýb nedávnej minulosti, spôsobených ľudským faktorom. Z tohto procesu spred šiestich až ôsmich rokov, keď nastali pnutia a rôzne vnútorné rozpory, sme vyšli očistení a uvedomili sme si, že si musíme dávať pozor na zavlečenie „vírusov" dovnútra strany, lebo to je najefektívnejšia cesta pre neprajníkov ako stranu rozložiť. Zbavili sme sa trójskeho koňa v strane, hoci aj dnes sú snahy dostať medzi nás aspoň nejakých trójskych koníkov. Teraz ich už vieme rozpoznať a eliminovať. Som presvedčený, že v najbližších voľbách do Európskeho parlamentu aj do Národnej rady bude SNS ešte úspešnejšia ako v minulých voľbách.

Slovenská národná strana zatiaľ neoznámila, koho bude podporovať v blížiacich sa prezidentských voľbách. Nechcete kandidovať vy?
Nechcem.