Štvrtok 20. jún 2024

extra plus

December 2007

Aktuálne číslo

Výsmech demokracie

Pavol Janík

Republikou označujeme politický systém založený na princípe slobodnej voľby. Vo svete však pod kepienkom republiky prežívajú i rozmanité diktatúry. 

Je tiež paradoxom, že mnohé európske demokracie vrátane Veľkej Británie sú konštitučnými monarchiami - Dánsko, Holandsko, Belgicko, Švédsko, Nórsko či Španielsko. 

V Českej republike, hlásiacej sa k masarykovským tradíciám, silnie politický vplyv šľachtických rodov niekdajšej rakúsko-maďarskej monarchie, hoci ČSR vznikla na troskách habsburského impéria.

Na Slovensku záujmy Habsburgovcov otvorene reprezentuje tzv. Paneurópska únia. V USA je udeľovanie aristokratických titulov striktne zakázané ústavou, napriek tomu sa toleruje, že nielen tamojších miliardárov a hviezdy šoubiznisu, ale aj generálov povyšujú do šľachtického stavu vo Veľkej Británii - v krajine, s ktorou sa USA v ozbrojenej konfrontácii konštituovali ako zvrchovaný štát.

Podobné bizarnosti vysvetľujú aj to, prečo dnes Slovenskú republiku na rozličných úrovniach politického, mediálneho, ekonomického, diplomatického i kultúrneho života ovládajú najmä ľudia, ktorí boli odporcami národno-štátnej emancipácie Slovenska. 

Ak je nová vlna rozpínavosti šľachtických klanov výsmechom demokratických princípov, pokračujúca oficiálna personálna prax v demokratickej Slovenskej republike je zasa výsmechom osobností stojacich pri jej zrode.