Štvrtok 20. jún 2024

extra plus

November 2007

Aktuálne číslo

Foto: archívFoto: archív

Europoslanci k pôsobeniu Spolku maďarskej gardy

Slovenskí europoslanci za ĽS-HZDS Irena Belohorská, Sergej Kozlík a Peter Baco predložili v Európskom parlamente písomné vyhlásenie o pôsobení extrémne pravicového, polovojenského Spolku maďarskej gardy.

Ak vyhlásenie podpíše väčšina všetkých poslancov Európskeho parlamentu, jeho predseda o tom informuje parlament a mená podpísaných zverejní v zápisnici. 

Vyhlásenie sa v takomto prípade postúpi orgánom uvedeným vo vyhlásení, to znamená parlamentom a vládam členských štátov EÚ a Rade Európy.

Európsky parlament,

- so zreteľom na článok 116 rokovacieho poriadku,

A. keďže vznik Spolku maďarskej gardy, extrémne pravicového spolku, založeného v auguste tohto roku v Maďarskej republike, vyvoláva znepokojenie a obavy z jeho činnosti nielen v krajine svojho vzniku, ale aj v okolitých štátoch;

B. keďže maďarské súdy nespochybnili pôsobenie tohto nacionalistického spolku a umožnili jeho registráciu, tým je pôsobenie spolku legálne;

C. keďže Spolok maďarskej gardy si dáva za cieľ ochraňovať Maďarsko pred útokmi okolitých krajín, čím sú s najväčšou pravdepodobnosťou myslené najmä susedné štáty s početnejšou maďarskou menšinou ako napríklad Slovensko, Rumunsko, Srbsko; a poprední funkcionári tejto strany vyhlásili, že sa nikdy nevzdajú nároku, aby všetci Maďari žili v jednom štáte;

D. pripomínajúc, že história ukázala, do akých podôb môže prerásť militantný nacionalizmus;

E. keďže žiadna spoločnosť v súčasných demokraciách by nemala tolerovať radikalizáciu podobných skupín a aktivít;

1. vyzýva všetky kompetentné orgány v Maďarskej republike, ako aj na celoeurópskej úrovni, aby činnosť gardy dôsledne sledovali;

2. vyzýva všetky členské štáty Európskej únie, aby pôsobenie nacionalistických skupín, akou je aj Spolok maďarskej gardy, dôsledne monitorovali a rázne zakročili proti aktivitám, ktoré by v budúcnosti mohli vyvolávať konfliktné situácie;

3. poveruje svojho predsedu, aby toto vyhlásenie spolu s menami jeho signatárov postúpil parlamentom a vládam členským štátov, ako aj Rade Európy.