Nedeľa 24. september 2023

extra plus

Október 2007

Aktuálne číslo

Foto: archívFoto: archív

Maďarské gardy a tí druhí

Podľa Jánosa Bószu maďarizácia na Slovensku vraj nebola

Ľudovít Števko

Téma maďarských gárd postupne chladne a čoraz častejšie sa aj na Slovensku ozývajú hlasy bagatelizujúce vznik polovojenskej jednotky sfanatizovaných maďarských extrémistov.

Verejná prísaha príslušníkov Spolku Maďarskej gardy v čiernych uniformách so šípovými krížmi evokovala podobné vystúpenie maďarských fašistov pred 2. svetovou vojnou.

Aj vtedy to bola iba skupina fanatikov, aj vtedy sa na teatrálne vystúpenie akejsi gardy s porozumením prizeral niekoľkotisícový dav.

V strede Európy, v Budapešti, v septembri roku 2007 požehnali ultranacionalistické divadlo zástupcovia katolíckej, evanjelickej a kalvínskej cirkvi.

Zhromaždený národ tlieskal. Slúžila sa svätá omša, podobne ako keď pochovávali ostatky zakladateľa maďarského fašizmu „hrdinu" Miklósa Horthyho, ktoré sa po mnohých desaťročiach vrátili do rodnej maďarskej zeme.

Neonacistický šramot
V Európskom parlamente na neonacistický šramot maďarských gárd síce „povinne" zareagovala frakcia socialistov, ale do Maďarska nesmerovali nijaké oficiálne výstražné vyhlásenia.

To bolo rečí v Európskom parlamente, keď po voľbách do novej slovenskej vlády vstupovala Slovenská národná strana! Celé týždne neutíchali hlasy maďarských europoslancov, ku ktorým sa výdatne pridávali aj hlasy slovenských poslancov maďarskej národnosti.

Európski socialisti, verní zásadám dvojitej morálky, pozastavili Smeru členstvo vo svojej frakcii, lebo na Slovensku sa stalo čosi neslýchané - do vlády vstúpila podľa nich nacionalistická strana. Spor o Slotu trvá dodnes. Pritom podľa zásady dvojitej morálky, činnosť maďarskej nacionalistickej strany FIDESZ eurosocialistom vôbec neprekáža.

Iným zarážajúcim príkladom zasahovania do vnútorných záležitostí Slovenska bola nedávna kauza vyšetrovania Hedvigy Malinovej.

Arpád Duka-Zolyomi, známy zo zväzkov ŠtB, spustil pokrik, ku ktorému sa pridali aj pomazané hlavy Európskeho parlamentu, že na Slovensku sa deje čosi nekalé, že tu hrozí perzekúcia nevinnej maďarskej dievčiny.

Slovom, humbug pre jeden prípad banálnej krivej výpovede. Pritom vírenie v maďarských mútnych vodách sa v europarlamente prehliada. Prirodzene, je to aj naša chyba, nielen zásluha maďarského lobingu.

Ani holokaust nebol?
Naše médiá sú skôr naklonené bagatelizovať udalosti za našou južnou hranicou a zveličovať domáce okrajové javy, o ktorých sa šíria skôr klebety ako pravdivé informácie.

Slovákom sa pripomína „radikálna" Slovenská pospolitosť, pričom sa zabúda spomenúť nejaké radikálne vystúpenie tejto neregistrovanej strany porovnateľné s teatrálnou verejnou prísahou Maďarskej gardy.

Fašistické idey sa vždy vyznačovali teatrálnosťou. Rovnako je nepochopiteľné, aký priestor venujú slovenské médiá činnosti istého Jánosa Bószu, predsedu formálne neexistujúcej Južanskej rady, ktorá sa usiluje o odtrhnutie južného Slovenska.

Bez komentára sa zverejňujú jeho vyhlásenia, akoby išlo o významného verejného činiteľa, a nie primitívneho fanatika. Jeho vyhlásenia sú naozaj skvostné, napríklad: „Južanským Maďarom Slováci krivdia aj 87 rokov po Trianone..."

Alebo: „Najväčším dôkazom, že nebola žiadna systematická a drsná maďarizácia, je, že úmerný počet slovenského obyvateľstva za obdobie rokov 1861 - 1918 zostal na tej istej úrovni."

O Viedenskej arbitráži a okupácii južného Slovenska tento samozvaný „historik" hovorí: „Maďari dostali späť územia, ktoré na základe Benešových klamstiev v Trianone museli odovzdať v prospech Československa."

Podľa mediálnej hviezdy Jánosa Bósza v Uhorsku nebola žiadna maďarizácia a okupácia južného Slovenska po roku 1938 bola právoplatným obsadením vlastného územia Maďarmi. A punktum.

Za týmito vyhláseniami, prirodzene, nie je len choré myslenie ojedinelého nacionalistu, ale ide o totožnosť podobných ideí, aké prezentovala nedávno Maďarská garda, za ktorú sa modlili zástupcovia maďarských cirkví a aké prezentujú v jemnejšej diplomatickejšej reči niektorí predstavitelia SMK a, žiaľ, aj oficiálni maďarskí politici v Budapešti.

To, čo nevhodne povedal o maďarizácii v Uhorsku János Bósza, teda, že maďarizácia nebola, možno s istým zveličením prirovnať k trestuhodnému tvrdeniu, že holokaust tiež nikdy nebol. Ale Slovákom to neprekáža.

V polovici septembra rokovali v Budapešti predstavitelia poslaneckého klubu FIDESZ Tibor Navarcsis a Zsolt Németh so Zhromaždením poslancov Karpatskej kotliny o slovenskej vnútropolitickej situácii. Na tomto stretnutí sa zúčastnil predseda Strany maďarskej koalície Pál Csáky a podpredseda SMK Miklós Duray.

O akej vnútropolitickej situácii na Slovensku rokovali v Budapešti tieto známe persóny? Ide o naozaj o riešenie návrhu zmierenia, ktorý predložila Slovákom SMK? Vývoj na južnom Slovensku a v Budapešti tomu nenasvedčuje.