Pondelok 22. júl 2024

extra plus

Október 2007

Aktuálne číslo

Foto: archívFoto: archív

Schengen za dverami

Od 1. januára 2008 bez pasových kontrol

Karol Palkovič

Na jeseň tohto roka (8. 11. 2007) Rada ministrov vnútra a spravodlivosti EÚ rozhodne o tom, či Slovensku vystaví vstupenku do Schengenu.

Pozitívny verdikt by okrem iného znamenal, že od 1. januára 2008 sa zrušia kontroly na vnútorných hraniciach s Rakúskom, Českou republikou, Maďarskom a Poľskom a slovenskí občania by sa mohli voľne pohybovať medzi krajinami v schengenskom priestore.

Ochrana ukrajinskej hranice
Podľa doterajších hodnotení sa zdá, že sme na najlepšej ceste k dosiahnutiu tohto cieľa, a tým aj k splneniu jednej z priorít programového vyhlásenia súčasnej vlády.

Slovensku sa podarilo splniť najdôležitejšiu podmienku na vstup do schengenského systému a tou je zabezpečenie takmer 98 km dlhej hranice s Ukrajinou.

Ako vyplynulo z júlovej hodnotiacej správy Bruselu, hraničný dozor a kontrola v Slovenskej republike sa dnes organizujú a vykonávajú podľa všetkých požiadaviek Kódexu schengenských hraníc.

Pre hodnotiacu komisiu boli azda najväčším prekvapením spôsob a technické riešenia, ktoré sme na hranici inštalovali.
Členovia komisie konštatovali, že detekčný systém od slovenského výrobcu je majstrovským dielom, unikátnym aj v rámci EÚ.

Dokáže totiž odhaliť aj osoby skryté v priestoroch vytvorených napríklad v automobiloch, vagónoch, dokonca i v lese. Nielen kontrola, infraštruktúra, ale aj systém spolupráce s colnými orgánmi na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom potvrdil, že Slovensko má dnes po technickej a fyzickej stránke najmodernejšiu východnú hranicu.

Ešte pred necelým rokom však bola situácia úplne opačná. Minulá vláda zanechala Slovensko na Schengen nepripravené. Bruselská hodnotiaca komisia v novembri 2006 konštatovala, že väčšina priestorov hraničných priechodov je zastaraných a nevhodných pre hraničnú kontrolu.

Najhoršia situácia bola práve na slovensko-ukrajinskej hranici vo Vyšnom Nemeckom. Terčom kritiky sa stal zanedbaný systém vzdelávania policajtov po odbornej i jazykovej stránke, komisia kritizovala aj dostupnosť a používanie techniky, vybavenie hraničných kontrol považovala za nepostačujúce.

„Z rôznych dôvodov je väčšina zariadenia pokazená, nedostupná alebo z legislatívneho hľadiska jej použitie nie je možné," uviedli jej členovia. K takýmto záverom prišli napriek tomu, že predošlá vláda celých šesť rokov tvrdila, že robí všetko preto, aby tieto nedostatky boli čo najskôr odstránené.

Pred konečným verdiktom
navštívi hodnotiaca komisia Slovensko ešte viackrát. Skontroluje zrekonštruovaný hraničný priechod v Ubli aj zavádzanie špecializovaného schengenského informačného systému.

Ten, mimochodom, začal na policajných staniciach na Slovensku fungovať už od začiatku septembra. Obsahuje takmer 16 miliónov záznamov o nežiaducich či nezvestných osobách, autách, zbraniach, bankovkách atď.

Bruselská komisia skontroluje aj pripravenosť letiska v Bratislave, kde by sa v apríli na budúci rok mali taktiež skončiť kontroly cestujúcich.

Už teraz však prebiehajú rôzne informačné kampane, školenia, semináre a konferencie o pozitívnych vplyvoch Schengenu na občanov SR, ale i rizikách spojených s uľahčením pohybu osôb v krajinách EÚ.

Veľa sa diskutuje napríklad o nelegálnej migrácii, ktorá patrí k najrozšírenejšej forme kriminality v rámci únie. Svedčí o tom aj fakt, že hranice Schengenu nedovolene prekročí každý rok milión až 2,5 milióna osôb.

Vstup Slovenska do Schengenu bude významným míľnikom pre Slovensko aj celú Európu. „Kým ešte pred necelým rokom bola naša krajina hodnotená ako najhoršie pripravená, dnes sme už ostatné štáty nielenže dobehli, ale v mnohom sa stali i príkladom," povedal nedávno premiér Fico.

Pripravenosť Slovenska na vstup do Schengenu z hľadiska ochrany vnútorných hraníc EÚ aj samotnú aplikáciu špeciálneho informačného systému ocenili na rokovaní v Bratislave aj ministri vnútra zo 14 krajín únie, ako aj zástupcovia Európskej komisie a sekretariátu Rady EÚ.

Preto je viac ako reálne, že definitívny verdikt Bruselu bude iba formálnou záležitosťou a občania Slovenska sa od 1. januára 2008 stanú plnohodnotnými občanmi schengenského priestoru.