Štvrtok 20. jún 2024

extra plus

September 2007

Aktuálne číslo

Zakríknutá ústava

Ľudovít Števko

Pred pätnástimi rokmi dostalo Slovensko svoju ústavu skôr ako štátnosť, čo bol nepochybne prezieravý politický čin. Ukázalo sa, že Slováci sú schopní vytvoriť si vlastný štát na základe demokratickej ústavy, ktorá v ničom nezaostáva za ústavami štátov starej Európy.

Bol to signál, ktorý dal malý národ v strede Európy pre svet, že štáty nemusia vznikať len za pomoci meča a krvi.

Historickou pravdou zostane, že Ústava Slovenskej republiky mala svojich odporcov, krátkozrakých domácich politikov aj otvorených nepriateľov rodiacej sa slovenskej štátnosti.

V zákonodarnom zbore boli poslanci KDH proti prijatiu ústavy a poslanci maďarských strán (MKDH, Spolužitie a Maďarská občianska strana) pred hlasovaním opustili na protest rokovaciu sálu. Ani dnes si tento neopakovateľný historický čin nevážime.

Vieme sa klaňať cudzím modlám, oslavovať halloween, organizovať pompézne Rákocziho dni a priamo na Deň Ústavy SR robiť šou korunovácie uhorských kráľov.

Zakríknutá ústava, tak ako zakríknuté vlastenectvo svedčí o našom hodnotovo vyprázdnenom priestore, kde sa bojuje o majetok a moc a kde bez úcty k vlasti vyrastajú naše deti.