Sobota 23. september 2023

extra plus

September 2007

Aktuálne číslo

Foto: SITAFoto: SITA

Reprodukcie: archívReprodukcie: archív

Déesesky v štýle BMG Invest

Z tlačových konferencií predsedu vlády, ktorých podstatnú časť médiá zamlčali

Začiatkom augusta sa uskutočnili dve tlačové konferencie premiéra Roberta Fica, kde zazneli viaceré závažné fakty, podstatnú časť z nich však slovenské médiá zamlčali.

Z toho, čo verejnosti prezentovali, boli Ficove upozornenia na rizikovosť účasti občanov v druhom kapitalizačnom pilieri dôchodkového zabezpečenia.

Mladí ľavičiari a občianske združenie Sporiteľ predsedu vlády na základe tohto konštatovania podozrievajú zo šírenia poplašnej správy a podali naňho trestné oznámenie.

Keby boli dzurindovci postupovali rovnako v prípade nebankových subjektov ako Fico pri súkromných dôchodkových správcovských spoločnostiach (DSS), nemuseli vyhasnúť životy zúfalých samovrahov a ďalší nemuseli prísť o svoje celoživotné úspory.

Hyenizmus nevídaného rozsahu
Čo také povedal predseda vlády? Najprv zdôraznil, že ide o oficiálne stanovisko predsedu vlády SR k mediálnemu šikanovaniu ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Viery Tomanovej: „Vláda SR opakovane konštatovala, a my na to poukazujeme prakticky každý deň, že sme svedkami neuveriteľného nárastu mediálnych klamstiev a manipulácií zameraných proti súčasnej sociálnodemokratickej vláde.

Médiá vstúpili priamo do politickej arény ako účastníci politickej konfrontácie a súťaže a stali sa otvorenou politickou opozíciou proti vláde."

Ďalej povedal, že ministerka Tomanová sa pri výkone svojej funkcie nedopustila nijakého porušenia zákona alebo morálky, ktoré by oprávňovalo médiá na hyenizmus nevídaného rozsahu.

Robert Fico odmietol aj obvinenia žurnalistov na adresu ministerky z klientelizmu: „Za 1,5 milióna korún, ktoré ako dotáciu pridelila neziskovej organizácii Privilégium, sa nakúpilo 44 postelí a stolíkov pre absolútne imobilných ľudí, ktorých musia každé dve hodiny prebaľovať, ľudí, ktorí sa nevedia pohnúť, nevedia sa o seba postarať.

Informáciu, na čo boli tieto peniaze v súlade so zákonom použité, médiá zamlčali, pretože to nezapadá do jasného scenára zlikvidovať ministerku. Prakticky nikde sa neobjavila."

Korupcia novinárov
Šéf vládneho kabinetu vyslovil presvedčenie, že dôvod, prečo sa masívne útoky na V. Tomanovú v podobe klamstiev a urážok vymykajú z rámca opozičnej práce médií spočíva v tom, že „ministerka Viera Tomanová v súlade s programovým vyhlásením vlády SR pripravuje zásahy do druhého kapitalizačného piliera dôchodkového zabezpečenia.

Prirodzene, zásahy sa nepáčia súkromným vlastníkom dôchodkových správcovských spoločností, ktorým predchádzajúca pravicová vláda dala pod kontrolu miliardy korún plynúcich na dôchodky."

Obhajoba privatizácie penzijného systému zo strany médií je podľa R. Fica logická vzhľadom na prostriedky, ktoré do nich DSS investovali v podobe reklamy. Premiér si v tejto súvislosti položil otázku, „či neprichádza aj k prípadom korupcie v záujme ovplyvňovať jednotlivých novinárov.

Vláda žiada vysvetlenie napríklad vo veci výletu slovenských novinárov do Álp na jar tohto roka. Výletu, kde okrem školenia ako písať o DSS za peniaze súkromného vlastníka lyžovali, bývali, jedli a pili".

Ministerku Vieru Tomanovú podľa premiéra médiá nešikanujú preto, lebo dala peniaze na 44 postelí pre ťažko postihnutých pacientov, ale preto, že chce zmeny v penzijnom systéme, ohrozujúce súkromný kapitál.

„Pani ministerka je šikanovaná preto, lebo chce zabezpečiť, aby Sociálna poisťovňa mala dostatok zdrojov na dôchodky, aby bola väčšia kontrola súkromných DSS zo strany štátu a aby ľudia, ktorí boli pri verbovaní na vstup do druhého súkromného piliera oklamaní, mali možnosť z tohto piliera aj vystúpiť. Kroky ministerky Tomanovej sú legitímne, správne a my ich dotiahneme, nech sú už útoky zo strany médií akékoľvek."

Takmer dvojmiliardová strata
Keďže ataky médií po tlačovej konferencii sa ešte viac vystupňovali, na ďalšom stretnutí s novinármi o pár dní neskôr Robert Fico zopakoval, že vládny kabinet zotrváva na predchádzajúcom stanovisku.

Ako povedal, slovenské médiá, ktoré pohltili viac ako jednu miliardu slovenských korún z reklamnej kampane DSS, nápadne pripomínajúcej kampaň skrachovaných nebankových subjektov, aj naďalej jednostranne útočia na vládu SR s cieľom pomôcť snahám DSS zastaviť prijatie zákona z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, zasahujúceho do jednostranne výhodného podnikania týchto súkromných DSS.

Premiér sa ďalej ohradil proti praktikám niektorých slovenských médií, ktoré v záujme škandalizovať členov vlády neváhajú klásť otázky duševne chorým osobám pozbaveným spôsobilosti na právne úkony. „Stalo sa tak v Domove sociálnych služieb vo Veľkom Bieli. Dôrazne proti tomu protestujem."

Ako pokračoval, vláda SR sleduje hospodárenie súkromných DSS, ktoré z rozhodnutia Dzurindovej vlády disponujú polovicou odvodov tých sporiteľov, čo vstúpili alebo museli vstúpiť do druhého piliera dôchodkového sporenia.

„Dnes máme k dispozícii hospodárske výsledky DSS a v ich svetle ešte výraznejšie vystupuje do popredia riziko, že občan sporiteľ nedostane vo výške dôchodku ani tú sumu, ktorú do druhého piliera vložil.

Súčasná právna úprava jasne hovorí o tom, že štát neručí za to, keď investície DSS neprinesú očakávaný rast a ľudia nedostanú také dôchodky, o akých hovorila bombastická reklama, prípadne nedostanú vôbec nič. Výsledky hospodárenia DSS za roky 2005 a 2006 sú naozaj zaujímavé.

DSS vykázali za tieto roky stratu, ktorá má narastajúci charakter. Kým v roku 2005 bola kumulatívna strata 1,45 miliardy slovenských korún, v roku 2006 predstavovala už 1,73 miliardy korún.

Ak by som to mal zhrnúť do jednoduchej vety, tak ak by dnes mali tieto DSS vyplatiť ľuďom peniaze, ktoré tam ľudia vložili, jednoducho na to nemajú. Tak sa momentálne hospodári v DSS.

Naproti tomu platy manažérov DSS dosahujú v priemere niekoľko stotisíc korún mesačne, pričom výnimkou nie sú ani mesačné príjmy presahujúce milión slovenských korún. Samozrejme, že ide o príjmy z peňazí sporiteľov," zdôraznil Fico.

Na vysokej nohe
Na premietacej ploche za predsedom vlády sa objavili údaje o astronomických príjmoch vrcholových manažérov dvoch DSS, ktoré následne okomentoval: „Rešpektujeme zákon o sociálnom poistení z roku 2003, ktorý chráni osobné údaje podľa paragrafu 170.

Za tieto údaje však ručím. Vidíte mesačný príjem člena predstavenstva spoločnosti, ktorý predstavuje 600-tisíc korún, ale v konkrétnom jednom mesiaci, keď tam pravdepodobne bola vyplatená nejaká prémia, bol mesačný príjem tohto manažéra až 1,755 milióna korún.

Druhý člen predstavenstva mal mesačný príjem v júni 2007 345-tisíc korún, potom jeden mesiac jeho príjem vyskočil až na 1, 996 897 milióna korún, pravdepodobne bola vyplatená aj nejaká prémia. Tu sú zasa príjmy dvoch členov predstavenstva ďalšej DSS.

Prvý mal v júli príjem 192 720 korún, ale v jednom konkrétnom mesiaci, pravdepodobne vrátane prémie 1,168 milióna korún. Druhý mal príjem v júni v roku 2007 345-tisíc korún, ale v jednom mesiaci to bolo 1,047471 milióna korún.

Strata dôchodkových spoločností sa teda pohybuje vo výške takmer dve miliardy slovenských korún, a napriek tomu si niekto dokáže takto bašovať, využívajúc peniaze konkrétnych sporiteľov.

Tieto riziká a zistenia potvrdzujú správnosť záveru vlády SR otvoriť pre sporiteľov na isté obdobie možnosť vystúpiť z druhého piliera, do ktorého mnohí vstúpili pod vplyvom masívnej reklamnej kampane, sľubujúcej švajčiarske dôchodky a takmer zamlčiavajúcej fakt, že DSS negarantujú výšku výnosov, ako aj to, že štát prostredníctvom Sociálnej poisťovne ručí za vklady občanov iba v tom prípade, keby DSS úmyselne porušili zákon."

Šesť mesiacov na rozmyslenie
Ďalej predseda vlády hovoril o navrhovanej právnej úprave, ktorej sa prostredníctvom médií urputne bránia DSS. Tá má priniesť otvorenie systému od 1. januára 2008 do 30. júna 2008.

„Počas týchto šiestich mesiacov by každý, kto je v druhom pilieri, a ktorý sa tam dostal na základe klamlivej reklamy, klamlivých údajov alebo na základe nevýhodných podmienok, mal možnosť vystúpiť z tohto systému.

Rovnako v tomto termíne bude mať každý právo dobrovoľne do tohto systému vstúpiť, pretože systém je dnes uzatvorený.

Po 30. júni 2008 budeme považovať tento systém za definitívne uzatvorený s tým, že každý sporiteľ bude po tomto termíne znášať riziká spojené so systémom, ako aj podmienky náhrady škody v prípade, ak by prišlo k stratám na hospodárení DSS.Upozorňujeme na túto skutočnosť dostatočne zavčasu."

Pozoruhodné boli aj premiérove informácie o ochrane vkladov: „Občania-sporitelia nemajú v DSS dostatočne zabezpečené vklady. V prípade strát spôsobených DSS občania získajú svoje peniaze späť iba za troch kumulatívnych podmienok.
Prvá podmienka je, že tieto straty sú spôsobené porušením zákona.

Teda musí prísť k hrubému porušeniu zákona, sprenevere alebo k splneniu ďalších podmienok, ktoré stanovuje zákon.
Druhou podmienkou je, že o výške tejto náhrady rozhodne štát prostredníctvom súdu a tretia podmienka spočíva v tom, že v tzv. fonde solidarity Sociálnej poisťovne je dostatok zdrojov.

Keď DSS spôsobí straty podnikaním, napríklad zle zainvestuje, občanom nevráti nikto nič. V takom prípade nik nenesie zodpovednosť za peniaze ľudí, ak ich majú uložené v DSS."

Svoje zotrvanie v druhom pilieri by podľa premiéra mali občania zvážiť aj vzhľadom na skutočnosť, že v prípade úmrtia sporiteľa prostredníctvom druhého piliera čo len deň po dovŕšení dôchodkového veku všetky jeho dlhoročné úspory prepadnú v prospech DSS, čo znamená, že v takom prípade nie sú predmetom dedenia.

Dediči majú na peniaze nárok iba vtedy, ak budúci poberateľ dôchodku zomrie v období sporenia, teda dovtedy, kým sa stane dôchodcom.

Fico upozornil, že vláda nemôže vylúčiť, že v priebehu rokov vývoj v DSS a v ich schopnosti vyplácať dôchodky nadobudne črty a rozmery podobné vývoju v nebankových subjektoch, preto považuje za korektné varovať ľudí a dať im možnosť ešte raz zvážiť, či podstúpia riziko zapojenia sa do druhého kapitalizačného piliera.

Preto štát nebude nijakým spôsobom vykrývať straty DSS a vyrovnávať výšku týchto dôchodkov v prípade slabej výnosnosti súkromných DSS.

Pripravila redakcia Extra plus