Nedeľa 24. september 2023

extra plus

September 2007

Aktuálne číslo

Foto: archívFoto: archív

Óda na kokaín

Propaguje denník SME drogy?

Sloboda slova je výborná vec. Len paleta rôznych slobodne prejavených názorov zaručuje, že pravda a spravodlivosť môžu mať „zelenú".

Tak ako každá sloboda aj sloboda slova v právnom štáte musí však mať svoje mantinely, ktoré vymedzuje platné právo.

Nech si každý povie alebo napíše svoje názory tak, ako to cíti a myslí. Rada si vypočujem aj odlišný názor, ako je môj.
Niekedy sa však stáva, že neviem, čo ním chcel vlastne autor povedať.

Pri viacnásobnom prečítaní článku Zoznámte sa: Kokaín od Mariána Jaslovského (SME 21. 7. 2007) som si položila otázku: Propagoval alebo zatracoval autor kokaín? Dodnes som nenašla odpoveď.

Nebotyčná chvála
Článok sa začína perexom tohto znenia: „Sú nesmierne dynamickí, vždy nesmierne dobre naladení, v kolektíve obľúbení. Zdá sa, že nie je problém, ktorý by nezvládli. Pracujú za troch a zarábajú za desiatich.

Po celodennej (osemnásťhodinovej) šichte sa ešte schuti zabávajú s partnerkami a priateľmi. Pôsobia ako príručky, ako sa stať úspešným. Nikto na svete nezistí, koľkým z nich v ich raketovom lete životom pomáha kokaín."

Posledná veta ma zarazila, a tak som čítala ďalej: „Kokaín má silný stimulujúci účinok, takže je vlastne v jednej rodine s legálnymi drogami ako káva či energetické nápoje. Je však neporovnateľne silnejší.

Po užití človek cíti nadľudskú silu, začne mu to myslieť rýchlejšie, vyjadrovacie schopnosti fungujú enormne, lepšie využíva intelektuálny potenciál. Je schopný zvládnuť veľké pracovné úlohy.

Ak práve nepracuje, stane sa tým najzábavnejším spoločníkom, pre ktorého sa noc začína, keď už na ostatných idú driemoty..."

Po nebotyčnej chvále drogy som sa opäť vrátila k perexu a pochopila som, že ľudia s perfektnými, tam opísanými vlastnosťami sú tí, čo užívajú kokaín a „nikto na svete to nezistí".

Neviem, či sa spomínané pozitíva reálne viažu ku kokaínu, ale jedno viem: zistiť, či niekto užíva drogu je dnes pomerne jednoduché - napríklad aj chemickou analýzou vlasu.

Nepravdivé tvrdenie ma od čítania neodradilo, lebo mi oko padlo na vetu: „Nič z toho neplatí pre kokaín..." Tá patrila k nasledujúcemu textu: „Keď sa povie droga, väčšina ľudí si predstaví látku, spôsobujúcu halucinácie alebo stavy prudko zmeneného vedomia, pri ktorom človeku robí problém vnímať realitu.

Pri pravidelnom užívaní týchto látok sa človek stáva závislým, mení sa na trosku a keď sa nespamätá a nepodstúpi liečenie, zomrie ako posledný vyvrheľ."

Aký bude účinok?
Po dočítaní som zostala zmätená. Živo si totiž pamätám dokument z televízneho kanála Spektrum, upozorňujúci na neblahé dôsledky užívania kokaínu, produktu pestovania koky.

Spomínam si na rozhovory so závislými, ktorí boli naozaj živými troskami. To je v prudkom kontraste s uvedeným článkom v denníku SME.

Neviem čo - či v pamäti zachovaný film, alebo Jaslovského článok - ma hrubo klame.
Že problém jestvuje, ma v závere článku presvedčil názor špičkového odborníka Ľubomíra Okruhlicu, ktorý jasne vymenoval riziká užívania kokaínu, keď konštatoval: „Okrem cievnych príhod a zástavy srdca sú časté paranoické stavy, depresie či impotencia u mužov..."

Nebyť tohto stanoviska, spomínaný článok by vo mne nevyvolal dilemu, či išlo o propagáciu alebo zatracovanie kokaínu. Väčšia časť článku totiž na mňa pôsobila ako oslava kokaínu, ako reálny opis jeho účinkov.

Aký však bude účinok článku v prípade čitateľov, ktorí nedočítajú aj posledný odsek tohto a jemu podobných článkov?

Katarína Tóthová, poslankyňa NR SR
(Medzititulky redakcia)