Sobota 23. september 2023

extra plus

September 2007

Aktuálne číslo

Foto: archívFoto: archív

Kontrolované napätie v EÚ

Martin Petranka

V súčasnej etape vývoja Európskej únie chýba tomuto spoločenstvu vnútroeurópsky konsenzus v otázke ďalšej integrácie jej členov do jednotného spoločenského organizmu, čo má za následok skryté pokračovanie procesu formovania Európy „dvoch rýchlostí", čím sa rozumejú rozličné stupne integrácie členov EÚ.

Keď berieme do úvahy fakt, že „noví" Európania vedení Poľskom v podstate blokujú či maximálne komplikujú väčšinu iniciatív Bruselu, nemožno vylúčiť, že takýto rozvoj Európy bude pokračovať aj v budúcnosti.

Štáty, ktoré idú v línii proamerickej politiky, sa budú rozvíjať „na druhej rýchlosti" a budú aj „hrať druhé husle" do tých čias, ak záujmy EÚ u nich neprevládnu nad úzkymi národnými záujmami.

Egoistickým a priamočiarym presadzovaním svojich záujmov v EÚ a NATO Poľsko provokuje ostré vyhraňovanie záujmov jednotlivých štátov.

Poľské aktivity sa stávajú veľkým problémom nielen pre „starú Európu", ale aj pre „nováčikov", ktorým dávajú permanentný obraz „pravidelných ničiteľov každej pokojnej atmosféry", ako sa vyjadril istý vysoký predstaviteľ EÚ.

V dvojstranných stykoch s ostatnými štátmi strednej a východnej Európy Poľsko vedie dialóg povýšenecky a usiluje sa získať pre seba všetky podstatné výhody v rámci spoločných ekonomických projektov vrátane regionálnych projektov.

Pritom nezriedkavé nezhody v EÚ svojou existenciou uľahčujú vytváranie tzv. horizontálnych spojenectiev, pokiaľ ide o záujmy medzi starými členmi a nováčikmi, čo čoraz viac oslabuje inštitúcie EÚ a vyvoláva rozkol.

Prílišná orientácia niektorých štátov strednej a východnej Európy na tesné partnerstvo s USA sa obracia proti nim spochybňovaním ich imidžu medzi ostatnými členskými štátmi EÚ. Priekopníkmi myšlienok USA v Európe sú najmä Poľsko, Česko, Rumunsko, Estónsko.

Lídri štátov „novej Európy" by mali pochopiť, že sú pod značným vplyvom americkej politiky, a teda ich krajiny sa nikdy nebudú môcť stať samostatnými hráčmi v európskom politickom živote. Washington ich totiž vždy bude využívať iba na svoje politické ciele.