Sobota 23. september 2023

extra plus

September 2007

Aktuálne číslo

Foto: archívFoto: archív

Slovenská a európska fauna

Test

Otestujte si svoje vedomosti o slovenskej a európskej faune. Za každú správnu odpoveď si zarátajte 1 bod. Známkové hodnotenie: 25 - 30 bodov = 1, 19 - 24 bodov = 2, 13 - 18 bodov = 3, 6 - 12 bodov = 4, 0 - 5 bodov = 5.

1. Z celkového množstva asi 4 300 druhov známych cicavcov obýva Európu okolo ... druhov.
A 180
B 220
C 260

2. Koľko metrov priemerne dosahujú podzemné chodby krtka obyčajného?
A 50 metrov
B 100 metrov
C 150 metrov

3. Čím cvrlikajú cvrčky?
A krídelkami
B hlavičkou
C zadočkom

4. Včela medonosná dosahuje veľkosť:
A 1,2 cm
B 1,5 cm
C 1,8 cm

5. Medveď hnedý, ktorý je našou najväčšou šelmou, má dĺžku stopy...
A 20 cm
B 25 cm
C 35 cm

6. Ktorý z našich cicavcov je najrýchlejší?
A svišť vrchovský
B srnec lesný
C líška hrdzavá

7. Koľko rokov trvalo zdomácnenie koňa?
A 4 000
B 4 500
C 5 500

8. Najrozšírenejší neprežúvavý párnokopytník je:
A sviňa domáca
B ovca domáca
C koza domáca

9. Netopiere sú jediným radom cicavcov, ktoré dokážu aktívne lietať. Najmenším z nich je...
A uchaňa čierna
B večernica tmavá
C podkovár krpatý
D netopier riasnatý

10. Akú dĺžku chvosta mávajú veverice stromové?
A 12 - 19 cm
B 13 - 21 cm
C 14 - 25 cm

11. Ktorá naša šelma je najmenšia?
A vydra riečna
B kuna skalná
C tchor tmavý
D lasica myšožravá

12. Obývacia dutina jazveca lesného býva v hĺbke viac ako ...
A 1 meter
B 5 metrov
C 10 metrov

13. Dospelý jedinec orla skalného dosahuje hmotnosť:
A 2 kg
B 3 kg
C 5 kg

14. Rodičia lastovičiek nakŕmia mláďatá denne približne ... kusmi hmyzu.
A 80
B 800
C 8 000

15. Ktorá naša šelma, žijúca vo vyšších skalnatých terénoch, je najplachejšia?
A líška hrdzavá
B mačka divá
C rys ostrovid

16. Očkáň lúčny patrí medzi:
A hlodavce
B cicavce
C motýle

17. Muchu domácu zaraďujeme medzi:
A hmyz
B polypovce
C pavúkovce

18. V našich lesoch s vyššou nadmorskou výškou žije:
A mlok ohnivobruchý
B mlok horský
C mlok mramorový

19. Ktorá z týchto rýb nepláva v našich vodách?
A kolok veľký
B belička obyčajná
C tŕňovec

20. Drop veľký, hniezdiaci na Žitnom ostrove, váži až ... kilogramov.
A 12
B 16
C 20

21. V ktorom tisícročí pred naším letopočtom sa už na našom území chovali ovce domáce?
A v prvom
B v druhom
C v treťom

22. Akú záťaž unesie na svojom chrbte kôň ťažný?
A vyše 40 kg
B vyše 70 kg
C vyše 150 kg
D vyše 180 kg

23. Ktoré zviera bolo predchodcom dnešného psa?
A vlk dravý
B šakal obyčajný
C hyena psovitá

24. Medzi vtáky nepatrí:
A sluka lesná
B bučiak nočný
C prepelica poľná
D mediar svetlochrbtý

25. Aký rozmer chovnej plochy je potrebný na chov slimákov záhradných?
A 30 m2
B 50 m2
C 70 m2

26. Ktorá sova často hniezdi v blízkosti človeka, napríklad v stajniach?
A výr skalný
B kuvik kapcový
C plamienka driemavá

27. Parožie dospelého samca jeleňa ... môže mať hmotnosť 30 kíl.
A lesného
B stredoeurópskeho
C horského

28. Do akej vzdialenosti počuť kikiríkanie kohúta domáceho, ktorý si tak chráni svoje teritórium pred inými kohútmi?
A 500 metrov
B 1 500 metrov
C 2 000 metrov

29. Vysokohorské a skalnaté terény sú prirodzeným domovom...
A kamzíka vrchovského
B kamzíka vysokotatranského
C kamzíka skalného

30. V slovenskej prírode nestretneme:
A salamandru škvrnitú
B kunu lesnú
C svišťa prériového

Správne odpovede: 1A, 2C, 3A, 4B, 5B, 6B, 7C, 8A, 9C, 10C, 11D, 12B, 13C, 14C, 15C, 16C, 17A, 18B, 19C, 20B, 21A, 22C, 23A, 24D, 25B, 26C, 27A, 28C, 29A, 30C