Štvrtok 20. jún 2024

extra plus

August 2007

Aktuálne číslo

K sviatku vierozvestov

Začiatkom júla si Slovensko pripomenulo príchod slovanských vierozvestov Konštantína a Metoda. Slávni bratia sa narodili v meste Solún (Thessaloniké) v severnom Grécku - Metod okolo roku 815, Konštantín roku 827.

Metod študoval právo, stal sa správcom veľkej byzantskej župy, ktorej obyvateľstvo bolo slovanské. Konštantín študoval v Carihrade na cisárskej škole a neskôr zastával vysoké funkcie. Bol bibliotekárom carihradského patriarchu a prednášal na cisárskej škole. Pre jeho hlboké vzdelanie ho volali „Filozof".

V roku 863 oboch bratov cisár poslal ako vierozvestov na Veľkú Moravu. Pre toto poslanie zostavili slovanské písmo (hlaholiku) a preložili do staroslovienčiny liturgické a biblické texty. Okrem hlásania evanjelia pripravovali mladých mužov na kňazstvo.

V roku 867 odišli do Ríma, kde pápež Hadrián II. schválil ich činnosť a uznal staroslovienčinu ako liturgický jazyk. Konštantín, ktorý na sklonku života prijal meno Cyril, vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel 14. februára 869. Pochovaný je v Bazilike sv. Klementa v Ríme.

Pápež Hadrián II. vymenoval Metoda za apoštolského legáta a za arcibiskupa pre územie Veľkej Moravy. Cestou z Ríma ho však zajali bavorskí biskupi a väznili vo Švábsku. Metod zomrel 6. apríla 885 a pochovali ho v hlavnom moravskom chráme z ľavej strany oltára presvätej Bohorodičky Márie.

Dodnes však nie je jasné, kde sa toto miesto nachádza. Na Slovensku sa Sviatok sv. Cyrila a Metoda slávi 5. júla, v neslovanských krajinách 14. februára. Svätí Cyril a Metod boli vyhlásení za spolupatrónov Európy.

(Z agentúrneho servisu SITA)