Sobota 25. máj 2024

extra plus

August 2007

Aktuálne číslo

Zákon roka

Karol Palkovič

Od septembra začne platiť novela Zákonníka práce. Zmeny, ktoré prináša, oceňujú najmä odborári a zamestnanci, kým zamestnávatelia sa k úpravám pracovného kódexu stavajú rezervovane až odmietavo.

Jednou z podstatných zmien novely je, že zavedie súbeh výpovednej lehoty a odstupného. Upravila definíciu závislej práce, kde sa jej kritériá na živnostníkov a tých, čo podpíšu obchodnú zmluvu, nebudú vzťahovať.

Zrušila opakované uzatváranie zmlúv na dobu neurčitú a obmedzila aj prípustné množstvo nadčasovej práce. Zdravotníkom sa síce predĺžil týždenný pracovný čas na 56 hodín, bude sa im doň však zaratúvať aj pohotovosť, počas ktorej nepracujú.

Novinka je i to, že podniky budú preplácať zamestnancom voľno na výkon funkcie odborára alebo člena zamestnaneckej rady. Zamestnanec tiež bude môcť okamžite skončiť pracovný pomer, ak mu zamestnávateľ nevyplatí cestovné náhrady.

Obnovila sa dohoda o pracovnej činnosti, osamelému zamestnancovi, ktorý sa stará o dieťa mladšie ako tri roky, nebude možné dať výpoveď. Naopak, firmy budú mať právo na jeden mesačný plat zamestnanca, ak počas výpovednej lehoty prestane pre podnik pracovať.

Nový zákonník je kompromisom, rozširujúcim ochranu zamestnancov, no v miere únosnej aj pre podnikateľov. Odborári napríklad budú môcť vstúpiť na pracovisko len po dohode so zamestnávateľom.

V prospech podnikov hovorí aj to, že zostane možnosť nadčasov pre zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce tak, aby bola zabezpečená plynulosť výroby. Novým Zákonníkom práce sme sa priblížili k cieľu garantovať zamestnancom sociálno-právne istoty bežné v EÚ.