Sobota 25. máj 2024

extra plus

August 2007

Aktuálne číslo

Povedali, napísali

Mnoho ľudí sa po novembri 1989 nevedelo uplatniť v nových podmienkach. Namýšľali si, že nájdu uplatnenie prostredníctvom vstupu do politiky. Zastávam názor, že pre politiku treba žiť, a nie z nej žiť. To je obrovský rozdiel. Niektorí títo ľudia sa cítili a cítia dôležito, v skutočnosti sú však pre spoločnosť nepotrební.

Mnoho politikov môže tárať čo chce, keď v živote ani len psovi búdu nepostavili, ani neboli zodpovední za to, že mu treba dať žrať, nepoznajú, čo je to za zodpovednosť, aby zamestnanci vo firme dostali vždy k pätnástemu v mesiaci výplaty. Ak politici chcú, aby získali stratenú dôveru občanov, musia prestať kázať vodu a víno piť.

Viliam Veteška