Pondelok 22. júl 2024

extra plus

August 2007

Aktuálne číslo

Foto: archívFoto: archív

O reči tela

Peter Filipko

Vedci už pred mnohými rokmi dokázali, že človek dlho preceňoval význam reči pri medziľudskej komunikácii: zistili totiž, že 60 až 75 percent komunikácie prebieha neverbálne. Odvtedy psychológovia a sociológovia uskutočnili v tejto oblasti tisíce výskumov, ktorých výsledky sa úspešne využívajú v praxi.

Keď si človek začne „reč" svojho tela uvedomovať a v rámci možností ju reguluje, zvyčajne začne pôsobiť na druhých dôveryhodnejšie, čo môže mať pozitívny vplyv napríklad na pracovnú kariéru. Zároveň sa naučí lepšie si všímať to, čo iní hovoria bez slov.

Prvý dojem o neznámom človeku si druhý vytvára počas prvých štyroch minút úvodného stretnutia. Počas tohto krátkeho času vníma predovšetkým jeho mimoslovné prejavy (výraz tváre, pohyby očí, gestá, mimiku, postoje tela, polohy rúk a nôh a podobne), ktoré si ich protagonista mnohokrát ani neuvedomuje.

Najviac nevyslovených informácií poskytujú pozorovateľovi tvár a oči. Je užitočné, keď si aj vy uvedomíte, ktorými mimoslovnými prejavmi môžete vzbudiť negatívne či pozitívne emócie u druhých ľudí. Pomôcť môžu nasledujúce rady:

1. Ak si okolnosti vyžadujú, aby ste pôsobili ako silný človek, postavte sa. Ak je státie nevhodné, dosiahnete rovnaký efekt, keď natiahnete nohy a položíte ruky na okraj stoličky.

2. Ak chcete pôsobiť silnejšie, obmedzte na minimum otáčanie hlavy.

3. Dávajte pozor na svoje ruky. Pyramída z prstov ukazuje silu; gestá zasa vzbudzujú dôveru.

4. Medzi neznámymi ľuďmi môžete mať tendenciu upravovať si vlasy alebo oblečenie. Je to prejav želania pôsobiť reprezentatívne a zvýšiť si sebavedomie. Túto tendenciu korigujte.

5. Keď ukážete brucho, dáte tým najavo dôveru a dôveryhodnosť.

6. Ak chcete nadviazať dobrý vzťah, jemne kopírujte pohyby druhých.

7. Nehrajte sa s vlasmi, ukazuje to nedostatok sebadôvery.

8. Ak ste muž a chcete, aby sa žena s vami dobre cítila, udržujte svoje oči na nižšej úrovni, ako sú jej. Zabránite tým, aby sa cítila frustrovaná.

9. Udržujte očný kontakt, ukazuje to rešpekt a pozornosť. Vyhýbajte sa však príliš dlhým pohľadom - nemal by trvať viac ako jednu až desať sekúnd.

10. Dávajte si pozor na nohy. Keď sedíte s nohou cez nohu, pričom sa vám voľná noha hojdá, dávate najavo znudenosť. Seďte preto s nohami mierne od seba; ukážete tým otvorenosť a uvoľnenosť.

11. Nenakláňajte sa k druhej osobe hneď od začiatku konverzácie. Vaša prílišná blízkosť spôsobí pocit nepohodlia.

V oblasti neverbálnej komunikácie je potrebné vzdelávať sa postupne. Stále sa učte novým veciam a špecifickému správaniu sa k rôznym typom ľudí. Začať môžete s úsmevom, ktorý otvorí dvere k akejkoľvek dôveryhodnej komunikácii.