Štvrtok 20. jún 2024

extra plus

Júl 2007

Aktuálne číslo

Povedali, napísali

V roku 1974 som robil archeologický výskum zaniknutého románskeho kostola v dedine Veľký Horeš. Bolo mojím zvykom, že som pravidelne na výskumoch robil vatru k výročiu SNP. Bola to udalosť pre celú dedinu. Býval som na novej Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským. Ráno, keď som vyšiel von, na stožiaroch pred školou viali tri štátne zástavy: na jednej sovietska, na druhej československá a v strede: slovenská! Prišli za mnou predstavitelia obce, maďarskí spoluobčania, a tento čin komentovali tak, že si ma chceli uctiť, preto vyvesili slovenskú zástavu. Ich naozaj nikto nemohol obviňovať, že sú slovenskí nacionalisti. Dnes je to úplne neuveriteľné.

Dušan Čaplovič