Štvrtok 20. jún 2024

extra plus

Júl 2007

Aktuálne číslo

Koho sú to úspechy?

Róbert Hölcz

Naša ekonomika patrí podľa miery HDP medzi tri najlepšie v EÚ. Dôkazom je 9-percentný rast za prvý štvrťrok i očakávaný pozitívny vývoj do konca roka.

K rastu prispeli občania svojou spotrebou, čím zároveň dopomohli k viac ako 4-percentnému zvýšeniu reálnych miezd, ktoré je v súlade s rastom produktivity práce.

Kto má na tom zásluhu? Za hospodársku politiku v štáte zodpovedá vláda, za stabilitu meny a nízku infláciu ručí NBS. Vládni politici kritizujú dôsledky minulých reforiem a vravia, že za úspechmi ekonomiky je lacná pracovná sila.

Pravičiari si prihrievajú polievočku tvrdením, že bez ich reforiem by sme úspechy nedosiahli. Prekvapivý výsledok však priniesol prieskum medzi voličmi politických strán: väčšina si myslí, že najväčšiu zásluhu môžeme pripísať zahraničným investorom.

K tomu podľa nich treba pripočítať náš vstup do EÚ a úspešné pokračovanie v plnení kritérií pre vstup do európskeho menového systému. V konečnom dôsledku teda môžeme povedať, že „svoju pravdu" majú bývalý i terajší predseda vlády.