Štvrtok 20. jún 2024

extra plus

Júl 2007

Aktuálne číslo

Foto: Pavel KapustaFoto: Pavel Kapusta

Ríša zvierat

Test

Otestujte si svoje vedomosti o známych osobnostiach. Za každú správnu odpoveď si zarátajte 1 bod. Známkové hodnotenie: 25 - 30 bodov = 1, 19 - 24 bodov = 2, 13 - 18 bodov = 3, 6 - 12 bodov = 4, 0 - 5 bodov = 5.

1. Zvieracia ríša zahŕňa približne ... milióna druhov.
A 1,2
B 1,4
C 1,7

2. Podobizeň ktorého z nasledujúcich zvierat sa stala emblémom medzinárodnej organizácie na ochranu prírody WWF?
A korytnačky
B ťavy
C pandy

3. Ktorá európska mačkovitá šelma je najväčšia?
A rys červený
B rys obyčajný
C rys ostrovid

4. Medzi plemená koní nepatrí:
A Lusitano
B Appaloosa
C Palomino
D Gordonseter

5. Z ktorej krajiny pochádzajú dnes prevažne domestikované morčatá?
A Bolívie
B Peru
C Kene

6. Akú hmotnosť dosahuje poddruh medveďa hnedého - medveď kodiak?
A 600 kg
B 800 kg
C 1 000 kg

7. Predkom tura domáceho bol zubor, ktorého ľudia vyhubili v ... storočí.
A 16.
B 17.
C 18.

8. Ktoré z nasledujúcich zvierat nežije v oblasti Arktídy?
A medveď biely
B kulík poloblatistý
C vlk sivý
D pižmoň severský

9. Samica kajmana širokonosého nakladie do hniezda ... vajec.
A 20 až 40
B 20 až 60
C 20 až 80

10. Dažďový prales Sumatry a Bornea je domovom:
A opíc
B medveďov
C kopytníkov

11. Ako dlho po narodení žije mláďa nosorožca so svojou matkou?
A 1 rok
B 2 roky
C 3 roky

12. Rosomák severský, lasicovitá šelma, existuje na zemeguli ... rokov.
A 150-tisíc
B 200-tisíc
C 400-tisíc

13. Medzi vtáky nepatrí:
A bučiak veľký
B lišaj smrtkový
C lyska čierna

14. Akú dĺžku špirálovito zahnutých rohov dosahujú barany ovce hruborohej?
A 85 cm
B 105 cm
C 115 cm

15. Ktoré zvieratá chovajú v Andách ako domáce pre ich mäkkú a teplú vlnu?
A ťavy
B ovce
C lamy
D kozy

16. Ktorý hlodavec je najväčší na svete?
A kapybara močiarna
B svišť horský
C zajac poľný

17. Ktorý z týchto hadov žije výlučne na stromoch?
A psohlavec pralesný
B okuliarnik indický
C boa veľká
D mamba čierna

18. Najväčší spomedzi tigrov, dosahujúci dĺžku štyri metre, je...
A tiger sibírsky
B tiger amurský
C tiger indický
D tiger sumatriansky

19. Samec najťažšieho druhu plutvonožcov - tuleň sloní váži ... kilogramov.
A 1 500
B 2 500
C 4 000

20. Aké rozpätie krídel dosahuje albatros sivohlavý?
A 200 cm
B 220 cm
C 240 cm

21. Ktorý suchozemský cicavec je najrýchlejším bežcom?
A ocelot
B gepard
C puma

22. Koľko druhov pavúkov jestvuje na našej planéte?
A 30-tisíc
B 32-tisíc
C 35-tisíc

23. Gravidita slonice trvá ... mesiacov.
A 16
B 19
C 22

24. K plemenám psov nepatrí:
A landur duk
B waleský korgi
C lhasa apso
D leonberger

25. Na Pyrenejskom polostrove má svoj domov:
A orol kráľovský
B výr skalný
C sokol rároh

26. Keďže kormorán nelietavý nedokáže lietať, žije a hniezdi výlučne na jedinom mieste:
A na Bermudách
B na Galapágoch
C na Kordilierach

27. Koľko váži korytnačka kareta obrovská?
A 200 kg
B 250 kg
C 300 kg

28. Osobitosťou Austrálie sú eukalyptové lesy, ktoré sú domovom...
A bzdôch harlekýnskych
B svíň bradavičnatých
C koál medvedíkovitých

29. Aké dlhé zuby má najväčší jedovatý americký had krovinár tichý?
A 1,5 cm
B 2,5 cm
C 3,5 cm

30. Ku ktorému kopytníkovi by ste priradili druhový názov böhmova?
A zebra
B antilopa
C krava

1B, 2C, 3C, 4D, 5B, 6B, 7B, 8C, 9C, 10A, 11B, 12C, 13B, 14C, 15C, 16A, 17A, 18A, 19C, 20B, 21B, 22C, 232C, 24A, 25A, 26B, 27C, 28C, 29C, 30A