Streda 27. september 2023

extra plus

Júl 2009

Aktuálne číslo

Foto: archívFoto: archív

Test Slovenské hrady a zámky

Otestujte si svoje vedomosti o slovenských hradoch a zámkoch. Za každú správnu odpoveď si zarátajte 1 bod. Známkové hodnotenie: 20 - 24 bodov = 1, 15 - 19 bodov = 2, 10 - 14 bodov = 3, 5 - 9 bodov = 4, 0 - 4 body = 5.

1. Z celkového počtu približne 180 známych hradov na území Slovenska sa dodnes zachovalo len asi ... udržiavaných stavieb, takmer polovica sa zachovala v podobe zrúcanín a 10 percent poznáme iba z písomných prameňov.
A 25
B 30
C 35

2. Kedy sa začali na našom území z bezpečnostných dôvodov stavať kamenné hrady namiesto drevených?
A po bitke pri Moháči
B po vpáde Mongolov
C po vpáde Turkov

3. ... je neveľké jednodielne sídlo, často len z dreva a hliny, stojace na vyvýšenine.
A Hrádok
B Kúria
C Citadela

4. Ako sa nazýva samostatné predsunuté opevnenie okrúhleho alebo viacbokého tvaru vstavané do rozšírenej priekopy pred hradnou bránou?
A nika
B barbakán
C parkán

5. Medzi typické útočiskové hrady, tzv. refúgiá, určené na ochranu obyvateľov širšieho okolia počas nepriateľských vpádov, nepatril...
A Turčiansky hrad
B Kamenický hrad
C Betliar

6. S ktorým hradom je spojená povesť o Omarovi a krásnej Fatime?
A so Spišským hradom
B s Trenčianskym hradom
C s Čachtickým hradom

7. Bojnický zámok bol od polovice 16. storočia trvalým sídlom...
A Turzovcov
B Pálfiovcov
C Andrášiovcov

8. Najnavštevovanejší kaštieľ juhovýchodného Slovenska ... sa nachádza tri kilometre severne od Rožňavy.
A Betliar
B Antol
C Budimírsky kaštieľ

9. Ktorý hrad bol od roku 880 sídlom arcibiskupa?
A Bratislavský hrad
B Nitriansky hrad
C Červený Kameň

10. Strečniansky hrad vznikol pravdepodobne krátko po roku 1321 ako ochrana mýtnej stanice nachádzajúcej sa pri brode cez rieku...
A Hron
B Dunajec
C Váh

11. Ktorý zámok na úpätí Malých Karpát je majetkom Slovenskej akadémie vied?
A Šaštín
B Smolenický zámok
C Červený Kameň

12. Hrad Krásna Hôrka pravdepodobne stojí na mieste staršieho hradiska, ktoré poskytlo v roku 1241 útočisko kráľovi Belovi IV. pred...
A Tatármi
B Turkami
C husitmi

13. Nápis na hradnom brale v ... pochádza z obdobia rímskeho impéria.
A Trenčíne
B Nitre
C Muráni

14. Kedy vznikol prvý predchodca dnešného Bratislavského hradu na hradnom kopci?
A v 2. polovici 1. tisícročia p. n. l.
B v 2. polovici 2. tisícročia p. n. l.
C v 2. polovici 3. tisícročia p. n. l.

15. Kamenný hrad, ktorý stál už v polovici 13. storočia na nádvorí dnešného Červeného Kameňa, bol súčasťou pohraničnej sústavy hradov, tiahnucej sa od Bratislavy až po...
A Banskú Bystricu
B Žilinu
C Košice

16. Ktorý hrad bol ako jeden z prvých obkolesený kamennými hradbami už v prvej štvrtine 13. storočia?
A Spišský hrad
B Bratislavský hrad
C Zemplínsky hrad

17. ..., v súčasnosti veľmi atraktívny pre turistov, získal vďaka Jánovi Pálfimu v rokoch 1889 - 1910 nový romantický šat v duchu francúzskej gotiky.
A Oravský hrad
B Šášovský hrad
C Bojnický zámok

18. Turzovci chceli na Červenom Kameni deponovať zásoby ... zo slovenských banských miest pred konečným rozvozom, plány im však nevyšli.
A zlata
B medi
C striebra

19. V areáli ktorého zámku sa nachádza vzácna 700-ročná lipa kráľa Mateja, pravdepodobne najstarší strom na Slovensku?
A Bytčianskeho
B Hlohovského
C Bojnického

20. ... patrí s Nitrianskym a Bratislavským hradom k najstarším historicky doloženým na Slovensku, je o ňom zmienka vo Fuldských análoch z roku 864.
A Devínsky hrad
Súľovský hrad
C Pustý hrad

21. V renesančnom kaštieli v ... kedysi slúžil ako vojak strážneho oddielu Juraj Jánošík, v roku 1611 sa tu konal súd nad pomocníkmi grófky Alžbety Bátoriovej.
A Čachticiach
B Bytči
C Žiline

22. Ktorý z hradov nepatril Matúšovi Čákovi Trenčianskemu?
A Breznický hrad
B Beckovský hrad
C Zemplínsky hrad

23. Kaštieľ v Betliari, ktorý patril rodu Andrášiovcov, ako jeden z mála 2. svetová vojna ušetrila. Okrem vzácnej zbierky obrazov sa v ňom v súčasnosti nachádza aj knižnica obsahujúca ... zväzkov.
A vyše 15 000
B vyše 17 000
C vyše 19 000

24. ..., dnes Národná kultúrna pamiatka a lokalita Svetového dedičstva UNESCO, v roku 1241 odolal tatárskemu vpádu.
A Zvolenský hrad
B Divín
C Spišský hrad

Správne odpovede: 1A, 2B, 3A, 4B, 5C, 6B, 7A, 8A, 9B, 10C, 11B, 12A, 13A, 14C, 15B, 16A, 17C, 18B, 19C, 20A, 21B, 22C, 23A, 24C