Štvrtok 20. jún 2024

extra plus

Júl 2009

Aktuálne číslo

Foto: Pavel KapustaFoto: Pavel Kapusta

Odkiaľ berú rozumy?

Erika Lehotszká

Zdá sa, že po tom, čo dávno vymreli polyhistori, prichádza k nám doba polyhistoriek. Žien, ktoré všetkému rozumejú a navyše majú prístup do všetkých médií. A keďže ten, kto informuje, kontroluje moc, polyhistorky sa u nás podieľajú na ovplyvňovaní moci. A tak stojí otázka aj takto: kto im dal takú moc? A kto sú ľudia, ktorých vedie raz pod modrou, teraz pri protestoch proti voľbe predsedu Najvyššieho súdu pod červenou zástavou madam Venčeková do boja za akúsi spravodlivosť a slušnosť? A čo s rovnakou znalosťou vecí ihneď priklincúva iná „transparentná" madam? Kto im dal právo (a možno len peniaze)?
Otázok je však viac: akýmže to „slušným ľuďom" prekáža novozvolený predseda Najvyššieho súdu? Nie je ozajstnou slušnosťou rešpektovanie zákonov? Porušil Štefan Harabin - ktorý má mnoho známych, niektorých aj zo zahraničia (ako nás o tom informujú médiá), poberá slušný plat i odmeny, má služobné auto, rázne presadzuje svoje názory a 15 zo 17 členov riadne menovanej Súdnej rady mu vyslovilo dôveru - nejaký zákon? Nie je najtransparentnejšou demokraciou úcta k zákonom, ktorá sa nedá prebiť ani nevôľou nad vlastnou neschopnosťou presadiť sa peniazmi? Ako nazvať verejné vyzývanie na nerešpektovanie pravidiel demokracie?
Proti čomu a prečo vlastne protestoval hlúčik „červených" nespokojencov za výdatného záujmu médií pred budovou Najvyššieho súdu? Zúčastnili sa tí ľudia na demokratických voľbách a nepresadili sa? Alebo sú proti slovenským zákonom, podľa ktorých predsedu Najvyššieho súdu nevolí ulica, ale Súdna rada? Čo vlastne chcú? Prekáža im stabilita a poriadok na Slovensku?
A pokiaľ ide o truhlu, ktorú priniesli pred Najvyšší súd urastení mladí kresťanskí demokrati - asi ešte nepočuli, že Štefan Harabin nie je neznaboh. Lebo informácia, že ho pred časom prijal pápež Benedikt XVI. a neodmietol jeho názory na uzatváranie „partnerstiev" medzi ľuďmi toho istého pohlavia, neprerazila ani na stránky novín či do reproduktorov rádií a na obrazovky našich zdrojov „objektívnych" informácií. Ďalšia otázka bez odpovede: prečo?