Štvrtok 20. jún 2024

extra plus

Júl 2009

Aktuálne číslo

Povedali, napísali

Jeden z možných scenárov vývoja v Európe je vytvorenie pásu zvonku riadených regionálnych etnických konfliktov. Kosovo vzniklo ako americká politická technológia v Európe. Druhé Kosovo bolo Gruzínsko. Jeho plnej realizácii zabránil iba zásah Ruska. Kandidátov na ďalšie Kosovo je veľa, pričom juhu Slovenska sa v tejto reťazi vymedzuje kľúčové miesto. Skrachované Maďarsko samotné nedokáže zohrať nijakú úlohu. Keď sú však na obidvoch stranách konfliktu politici lojálni voči plánom veľkých architektov, potom sa táto hra môže viesť.

Sergej Chelemendik,
vydavateľ a poslanec NR SR