Štvrtok 20. jún 2024

extra plus

Júl 2009

Aktuálne číslo

Na tanieri

Marián Tkáč

Druhý kanál verejnoprávnej televízie pravidelne vysiela diskusie pre maďarskú menšinu so slovenskými titulkami pod názvom Na tanieri. Desiateho júna bola témou národná identita slovenských Maďarov, diskutovali o nej „vedci" a starosta obce Kolíňany. Používali pojmy ako „materská krajina" a nemysleli tým Slovensko, horekovali nad úbytkom Maďarov v SR, ktorých je po sčítaní v roku 2001 o 50-tisíc menej. Vinu hľadali v technike sčítania, v odchode mladých Maďarov za prácou do miest, v spriemyselňovaní slovenského juhu, ale aj v asimilácii väčšinovým národom. Sťažovali sa tiež na hospodársku krízu a jej horší priebeh v Maďarsku, kde predtým nachádzalo prácu 18-tisíc po maďarsky hovoriacich ľudí z južného Slovenska a teraz si, nanešťastie, hľadajú prácu v Nitre či Zvolene. Predpokladajú, že pri sčítaní o dva roky bude Maďarov zasa o 50-tisíc menej. Ak by však maďarské vzdelané rodiny na Slovensku začali mať podľa príkladu maďarských vzdelancov z „materskej krajiny" 2 až 3 deti, čoskoro by sa ich počet zasa zvýšil. Pripustili pritom, že medzi Maďarov sa hlási aj istý počet Rómov. Z hľadiska zachovania maďarstva na Slovensku je vraj dôležitejšia „škola" a „kostol". Spomenul som si na knihu Maďarizácia a pomaďarčovanie, v ktorej sa otvorene radilo ako, kedy a kde pomaďarčiť. Bola vydaná koncom 19. storočia v Budapešti. Dnes sa však píše rok 2009, reláciu vysielali z Bratislavy a o tejto téme - ako prezradili - budú v STV ešte diskutovať. Kedy budú v našej verejnoprávnej televízii o podobnej téme diskutovať Slováci, napríklad za účasti južných matičiarov? Alebo sa bojíme, že by sa zachvel Brusel i Washington a moderátori STV by boli označkovaní ako extrémni nacionalisti?