Sobota 22. jún 2024

extra plus

Júl 2009

Aktuálne číslo

Extrémizmus?

Roman Nagy

Poslancom NR SR sa podarilo prelomiť prezidentovo veto novely Trestného zákona z dielne ministerstva spravodlivosti. Právna norma má od septembra priniesť prísnejšie tresty pre extrémistov. Hlava štátu jej vyčíta chýbajúcu definíciu pojmu extrémizmu, za nejednoznačné považuje aj definovanie tzv. extrémistického materiálu, prechovávanie ktorého postihuje odňatím slobody až na dva roky. Kto ho za taký označí a na základe čoho, to zákon nerieši, aj keď z praxe vieme, že v tejto súvislosti súdy v minulosti viackrát požiadali o posudok historika Ivana Kamenca. Pochválili ste sa niekomu, že máte doma knižku o Tisovi či pamätnú známku z obdobia prvej SR? Majte sa na pozore! Spomenutý historik predmety pravdepodobne označí za extrémistické, keďže jeho názor na toto historické obdobie je negatívny. Ako upozorňuje kritik novely, poslanec SNS Jozef Rydlo, tá sa vzťahuje na prechovávanie dokumentov v akejkoľvek forme - tlačovej, elektronickej, zvukovej a obrazovej. Ak na Slovensko niekto prinesie na študijné ciele knihu o revízii Trianonu, ktorá je v Maďarsku legálna, u nás bude zrejme považovaná za extrémistickú. Extrémistom sa môže stať - a teda byť súdený - človek, ktorý vlastní alebo má požičanú knihu, časopis či cédečko, ak budú označené za extrémistické. Aj napriek tomu, že je to človek bezúhonný, nešíriaci nenávisť a bez úmyslu tieto materiály šíriť. Takto sa každá vládnuca moc môže ľahko zbavovať politických oponentov. Existencia takého zákona na Slovensku je zbytočná, keďže naozajstný extrémizmus v našich podmienkach je financovaný spoza hraníc a v tejto súvislosti by bolo treba upraviť iné zákony. Správa SIS z roku 2003 to jasne dokazuje: „... aktivity (slovenskej radikálnej anarchistickej scény) sú finančne a ideologicky podporované zo zahraničia."
Jestvuje predpoklad, že vytváranie vymysleného nepriateľa a prehliadanie naozajstného extrémizmu bude pokračovať aj v iných európskych krajinách. Na päť z nich Európska komisia proti rasizmu a intolerancii (ECRI) podala v roku 2004 žalobu za údajne málo účinné zákony proti diskriminácii. Viaceré legitímne európske strany (aj slovenskú SNS) komisia označuje za fašistické, napriek absencii akýchkoľvek paralel s fašizmom.
Chýbajúca definícia extrémizmu v slovenskom zákone môže byť však aj užitočná, keďže bude mať dosah nielen na národne orientované organizácie, na ktoré sa ECRI zameriava primárne, ale aj ľavicové a anarchistické spolky. Na tie európske inštitúcie vo svojich hodnoteniach zabúdajú.