Štvrtok 20. jún 2024

extra plus

Júl 2009

Aktuálne číslo

Res publica

Peter Jánošík

Staré rímske príslovie hovorí: Alte-ra pars audietur! (Nech je vypočutá aj druhá strana.) Starí Rimania mali súdnictvo a politiku rozvinutú na vysokom stupni, a tak sa toto príslovie vzťahovalo na súdne spory aj konflikty medzi politikmi. Nepoužívali ho však v každej situácii. Istá slovenská televízia sa vo svojom spravodajstve tiež riadi týmto heslom, a tak si pri rozličných príležitostiach môžeme vypočuť rozličné názory na tú-ktorú problematiku, a je vítané, ak sú od naslovovzatých odborníkov. Iné sú však ankety medzi obyvateľmi, kde sa objavujú všelijaké názory a iba ťažko hovoriť o „druhej strane".
Pri vstupe prezidenta Ivana Gašparoviča do druhého funkčného obdobia TA3 usporiadala medzi občanmi minianketu, aký je ich názor na jeho pôsobenie ako najvyššieho ústavného činiteľa. Najprv odzneli odpovede dvoch žien, ktoré vyzdvihli Gašparovičovu dobrosrdečnosť, potom nasledovala odpoveď odmeraného muža v strednom veku, ktorý doslova povedal: „Náš prezident je, bohužiaľ, spojený s politickou stranou, ktorá veľmi, veľmi škodí tomuto štátu." Kto považuje za potrebné šíriť takúto nehoráznosť? Tu totiž vôbec nešlo urobiť zadosť spomínanému starorímskemu prísloviu. Televízie by mali vštepovať úctu aspoň k tým najvyšším autoritám, no talmudisticky prahnú za opačným názorom, len aby sa mohlo povedať „sme objektívni". Dať v ankete priestor na jednovetné pošpinenie všetkého, čo obnáša prezidentské kreslo, je naozaj povážlivé.
Funkcia prezidenta má u nás tradične rešpekt a úctu a možno sa iba čudovať, že médiá sa snažia túto tradíciu nabúrať. Máme my a naša mládež žiť vo svete bez autorít, kde nikomu nemožno veriť? Hlboko subjektívne televízne „menu" musí súdny divák odmietnuť. Ale, žiaľ, aj tak vyzerá demokracia v praxi.