Štvrtok 22. február 2024

extra plus

Máj 2008

Aktuálne číslo

Reprodukcia: archívReprodukcia: archív

Test Všeobecný prehľad

Otestujte si svoje vedomosti z rôznych oblastí života, prírody, zemepisu, vedy, techniky, kultúry, politiky, histórie i súčasnosti. Za každú správnu odpoveď si zarátajte 1 bod. Známkové hodnotenie: 25 - 30 bodov = 1, 19 - 24 bodov = 2, 13 - 18 bodov = 3, 6 - 12 bodov = 4, 0 - 5 bodov = 5.

1. Prví ľudia pristáli na Mesiaci v rámci amerického vesmírneho programu Apollo 11 v júli...
1967
B 1968
C 1969

2. Veľký Folkmar je slovenská obec v okrese:
A Snina
B Gelnica
C Stropkov

3. Autorstvo výroku „Kto nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť" sa prisudzuje:
A Sokratovi
B G. Mannovi
C F. Engelsovi

4. Kandela (značka cd) je jednotkou:
A svietivosti
B výkonu
C látkového množstva

5. Politická strana v Slovenskej republike má nárok na finančný príspevok od štátu po získaní minimálne ... percent hlasov voličov.
A troch
B štyroch
C piatich

6. Technologický súboj o nástupcu DVD vyhral stále sa rozširujúci vysokokapacitný optický disk...
A HD DVD
B Blue-ray
C DVD-RW

7. Výraz parfum vznikol v antike z latinského slova per-fume, čo v preklade znamená:
A naprieč dymom
B naprieč morom
C naprieč nebom

8. Leontopodium alpinum je latinské pomenovanie:
A plesnivca alpínskeho
B árona alpínskeho
C kozy alpínskej

9. Z koľkých federálnych štátov, s výnimkou Washingtonu D.C., sa skladajú Spojené štáty americké?
A z 50
B z 51
C z 53

10. Legendárny Ferruccio Lamborghini bol pôvodne výrobcom:
A traktorov
B motocyklov
C autobusov

11. Čo je to bitúmen?
A uhoľná živica, jedna zo základných látok uhoľnej hmoty
B pomenovanie stredovekého obchodníka s mäsom
C rumunský hudobný strunový nástroj

12. Vody rieky Zambezi v africkom Zimbabwe sa vo Viktóriiných vodopádoch rútia do hĺbky ... metrov.
A 87
B 108
186

13. Slovenská poprocková skupina Elán dosiaľ vydala ... hudobných albumov vrátane ich anglických verzií a výberových CD.
A 14
B 29
C 37

14. Najhlbším miestom na zemeguli (10 924 metrov) je:
A Bermudský trojuholník
B Mariánska priekopa
C Portorická priekopa

15. Morčatá priviezli do Európy moreplavci z:
A Južnej Ameriky
B Afriky
C Nového Zélandu

16. Nobelovu cenu mieru za boj proti globálnemu otepľovaniu získal minulý rok:
A Albert Arnold Gore
B pápež Benedikt XVI.
C Kofi Annan

17. Aký bol rozpočet nového veľkofilmu Juraja Jakubiska Bathory, najdrahšieho projektu v histórii slovenskej kinematografie?
A 150 miliónov Sk
B 300 miliónov Sk
C 500 miliónov Sk

18. Kanárske ostrovy sú súčasťou Španielskeho kráľovstva od...
A 15. storočia
B 16. storočia
C 17. storočia

19. Yves Saint Laurent, v súčasnosti jeden z najvplyvnejších francúzskych i svetových módnych návrhárov, pochádza z:
A Juhoafrickej republiky
B Iránu
C Alžírska

20. Egyptským prezidentom je:
A Muammar Kaddáfí
B Tárik Azíz
C Husní Mubarak

21. Autorom slávneho barokového obrazu Nanebovzatie Panny Márie, dokončeného v roku 1626, je:
A Rembrandt van Rijn
B Peter Paul Rubens
C Canaletto

22. Doplňte správne: Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a...
A práva detí
B menšinovú politiku
C postavenie žien

23. Napoleon Bonaparte utrpel vojenskú porážku pri Waterloo...
A 14. augusta 1802
B 18. júna 1815
C 5. septembra 1811

24. Ako sa nazýva porucha zrážanlivosti krvi, dedičná choroba, ktorá sa častejšie vyskytuje u mužov?
A anémia
hemofília
C hematóm

25. Vynálezcom fonografu, najrozšírenejšieho prístroja na počúvanie reprodukovanej hudby koncom 19. storočia, bol:
A Thomas Alva Edison
B Alexander Graham Bell
C Pierre Curie

26. Zaváranie potravín, ako ho vo veľkom využívame aj dnes, vzniklo v .... storočí vo Francúzsku.
17.
B 18.
C 19.

27. Akú farbu má nerast ametyst?
A tmavofialovú
B tmavomodrú
C priezračnú fialovú

28. Ktorá firma priniesla v roku 1959 na trh prvý prenosný televízor?
A Elektronika
B Sony
Philips

29. Koľko poslancov má v súčasnosti Európsky parlament?
A 730
B 767
C 812

30. Zem dnes obýva približne...
A 5 miliárd ľudí
B 6,5 miliardy ľudí
C 7 miliárd ľudí

Správne odpovede: 1C, 2B, 3B, 4A, 5A, 6B, 7A, 8A, 9A, 10A, 11A, 12B, 13B, 14B, 15A, 16A, 17B, 18A, 19C, 20C, 21B, 22C, 23B, 24B, 25A, 26C, 27C, 28B, 29B, 30B