Štvrtok 22. február 2024

extra plus

Máj 2008

Aktuálne číslo

Foto: archívFoto: archív

Oáza v záhrade

Hobby

Nela Mayerová

Záhrada býva pre svojho majiteľa zdrojom relaxu a energie. Keď sa v nej nachádza aj skalka, záhrada je skutočnou oázou, lahodiacou oku i srdcu. „Umelo vytvorené okrasné zoskupenie kameňov, nízkych drevín, plazivých kvitnúcich rastlín (a tráv), ktoré má pripomínať horské prostredie," tak znie odborná definícia skalky. Stavba kvalitnej skalky je náročná, pretože si vyžaduje cit pre vyvážené proporcie medzi jednotlivými prvkami a estetický vkus pri práci s výsadbami. Skalka si takisto vyžaduje dlhodobú a poctivú údržbu. Za vynaloženú námahu sa nám však odmení (takmer) celoročným kvitnutím a nefalšovaným pocitom krásna pri každom pohľade.
Skalku môžeme vybudovať prakticky v akomkoľvek teréne. Najprirodzenejším miestom pre skalku je však svah. Väčšina skalničiek, rastlín tvoriacich skalku, pochádza z vysokých nadmorských výšok, kde je dostatok svetla, a preto milujú slnko. Najvhodnejšou polohou je východná, západná a južná expozícia.
Vytvorenie správnej kompozície je individuálnou, niekedy až výtvarnou prácou. Kým pri plochách je vhodná harmónia, pri umiestnení vertikálnych hmôt je vhodný kontrast. Vyvážené rozloženie kameňov, umiestnenie rastlín, vedenie chodníčka či použitie vodného prvku je dôležité nielen z estetického hľadiska, ale aj z dôvodu využívania a ošetrovania skalky. Nevyhnutnosťou je prístupnosť chodníčkom, schodiskom, stupajovými kameňmi.
Na stavbu skalky sú najvhodnejšie kamene z blízkeho okolia. Pôsobia prirodzene a vďaka neveľkým dovozným vzdialenostiam sú najlacnejšie. Pekná skalka sa dá postaviť takmer zo všetkých druhov hornín. Základnou zásadou je použitie jedného druhu v celej skalke. Veľký význam má vhodná veľkosť kameňa. Závisí aj od rozsahu celej skalky, vo veľkej môžeme použiť väčšie balvany aj rozsiahlejšie skupiny. Z úplne drobných kameňov sa dobré dielo vybudovať nedá. Kamene by nemali mať menší priemer ako 50 cm.
Dôležité je rozmiestnenie kameňov a ich správne usadenie do terénu. Kamene zapúšťame do zeme tak, aby nad povrch vystupovala ich najkrajšia strana. Dbáme na to, aby zo svahu vystupovali prirodzene ako vo voľnej prírode. Umiestňujeme ich ako jednotlivé balvany, prípadne vo väčších či menších skupinách, vytvárajúcich skalné steny. Kladú sa na plocho, nie na výšku. Doskovitý kamenný materiál sa umiestňuje šikmo do svahu.
Výsadby skrášľujú skalku i celú záhradu. Dekoratívne sú druhy, ktoré vytvárajú efektné porasty, pôsobivé nielen počas kvitnutia, ale aj mimo tohto obdobia. Pri výsadbe treba dbať na to, aby v skalke boli aj druhy kvitnúce v lete a kvety kvitnúce už koncom zimy. Okrem skalničiek sa používajú drobné kultivary ihličnanov, nízke listnaté i vždyzelené kríky, včasné nízke cibuľoviny a hľuznaté rastliny. Obľúbeným doplnkom skalky býva jazierko, najlepšie v kombinácii s prameňom a potôčikom, pričom sklon terénu sa dá využiť aj na vybudovanie vodopádu. Vhodné okolie pre skalku môžu tvoriť stepné lúčky, vresoviská alebo jednoduchá trávniková plocha.