Nedeľa 16. január 2022

extra plus

Február 2011

Aktuálne číslo

Foto: archívFoto: archív

30 otázok pre Ábela Kráľa

Opytník

Vek: 78
Znamenie: lev
Rodinný stav: ženatý
Počet detí: 3
Bydlisko: Bratislava

Narodil sa 17. augusta 1932 v Novej Bani. V rokoch 1954 - 1955 študoval slovenský a ruský jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1981 získal titul profesor. V období rokov 1958 - 1982 pôsobil v Kabinete fonetiky Filozofickej fakulty UK. Nasledujúcich sedem rokov sa venoval fonetike a všeobecnej jazykovede na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty UK. Po roku 1989 pôsobil v Ústave kybernetiky Slovenskej akadémie vied. V roku 1990 ho zvolili za poslanca Federálneho zhromaždenia ČSFR. V roku 1993 bol vymenovaný do funkcie veľvyslanca SR vo Švajčiarsku. V roku 1998 sa stal vedúcim Katedry slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied Univerzity Konštantína filozofa v Nitre. V tom istom roku začal predsedať Spoločenstvu Kresťanské Slovensko. Na svojom konte má množstvo vedeckých publikácií ako Pravidlá slovenskej výslovnosti či knihu Zápas o Slovensko.

Ako by ste stručne charakterizovali sám seba?
Tvrdohlavý a vytrvalý v programe, aktívny, kritický k prostrediu.

Čím ste chceli byť ako dieťa?
Nesníval som o vede, ktorá sa mi stala osudom, a nesníval som ani o existenčných problémoch národa, o politike, ktorá mi dnes nedá spávať.

Máte pocit, že ste rokmi zmúdreli?
Dúfam, že som trochu zmúdrel v pohľade na život, na jeho zmysel a cieľ, v hodnotení toho, čo vnímam a vidím.

Váš zmysel života?
Dôjsť tam, kam je človek volaný a povolaný - vytrvať v zápase so sebou a s okolím vlastného života, pomáhať „spolucestujúcim" a prijímať pomoc od nich, načrtávať cestu tým, čo prichádzajú po nás, lebo oni to budú mať omnoho ťažšie.

Váš obľúbený výrok?
Ora et labora - Modli sa a pracuj.

Máte svoj profesionálny vzor?
Učitelia z gymnázia a unverzitní učitelia, moji bývalí profesori: E. Pau­liny, J. Stanislav, Ľ. Novák.

Aké povolanie by ste za nič na svete nerobili?
Politického karieristu a podvodníka.

Kým by ste chceli byť v ďalšom živote?
Ak myslíte na posmrtné veci, tak prijatým Božím dieťaťom. V tunajšom živote iba pokračovať v tom, čo som.

Najneuveriteľnejší zážitok vášho života?
Nehavaroval som, keď som sa za volantom stratil v mikrospánku.

Často robíte kompromisy?
Usilujem sa im vyhýbať. Kompromis, ako sa dnes hlása, je dielo Zlého. Vedie k degradácii hodnôt a morálnemu úpadku.

Dokážete odpúšťať?
Bez odpúšťania sa nedá žiť. Ne­súďte, aby ste neboli súdení. Kto neodpúšťa, nemôže očakávať odpustenie.

Ktorá ľudská vlastnosť je vám sympatická a ktorú neznášate?
Cením si trpezlivosť a skromnosť. Neznášam pýchu a bezohľadnosť.

Vaša neresť, s ktorou márne bojujete?
Viem sa rýchlo nahnevať.

Akú chybu by ste už nechceli nikdy zopakovať?
Bohu vďaka, veľkú životnú chybu som hádam neurobil.

Čo by ste si so sebou vzali na pustý ostrov?
Rodinu, manželku a deti. A Nový zákon.

Obľúbené miesta na Slovensku a vo svete?
Rodný kraj môj a manželkin, pohľad od štáľanského kríža a výhľady z Krížnej. Vo svete švajčiarske hory a lúky s kravičkami, vo Francúzsku Provensálsko a Bretónsko, v Talian­sku Benátky, vinice Chianti.

Obľúbené jedlo?
Dobre pripravená ryža, kysnutý tvarožník, makovica, orechovica.

Obľúbený nápoj?
Pohár dobrej frankovky.

Obľúbená osobnosť?
Sv. Augustín.

Obľúbená literatúra?
Mamka Pôstková, Dostojevského diela.

S kým sa túžite stretnúť a zhovárať sa?
Iba vo sne by som mohol chcieť pokloniť sa osobne tomu, ktorý dnes nesie najväčšiu ťarchu stavu a vývinu súčasného sveta.

Akú vec by ste za nič na svete nepredali?
Našu záhradu a to, čo v nej vždy nachádzam. Tiež moje knižky a pa­piere, lebo v nich je uložená veľká časť môjho života.

Aký typ žien sa vám páči?
Skromné, obyčajné, prirodzené vo vystupovaní, tie s nezmenenou tvárou, v klasickom odeve a so sloven­skou dušou.

Čo vás dokáže ohúriť?
Bezočivosť, klamstvo a pretvárka.

O čom sa vám najčastejšie sníva?
O útržkoch vecí a problémoch dňa.

Za čo najradšej utrácate peniaze?
Za cesty do sveta a za to, čo mojim blízkym urobí radosť.

Robíte domáce práce?
Bohužiaľ málo, za čo si neraz vypočujem aj hlasné slovo.

Ako najradšej relaxujete?
V prírode, napríklad v záhrade.

Na čom ste sa v poslednom čase dobre pobavili?
Opakovane sa bavím na našich ­celebritách. Už samo to slovo je v našom aktuálnom kontexte smiešno-smutné.

Nesplnené želanie?
Chcel by som pohnúť tým, čo je ďaleko nad moje možnosti a sily: chcel by som nájsť slovo, ktoré by prijali mnohí, mať dych, ktorý by odfúkol mraky zo slnka nad Slovenskom.