extra plus

Aktuálne číslo

Extra plus

Vydavateľ

Mesačník Extra plus vydávala v rokoch 2000 - 2008 spoločnosť Tatramedial, s.r.o., od januára 2009 bola vydavateľom časopisu spoločnosť Medialis, s.r.o. Od 1. augusta 2014 vydáva Extra plus Mayer media, s. r. o., Hečkova 18, 831 05 Bratislava 34. 

Vydavateľom a šéfredaktorom Extra plus bol v rokoch 2000 - 2014 Pavel Kapusta, od roku 2015 je vydavateľkou a šéfredaktorkou Extra plus Lenka Eremiášová.

Charakteristika

Celoslovenský politicko-spoločenský mesačník Extra plus je na mediálnom trhu od roku 2000 (jeho ideoví predchodcovia Extra S, Extra Slovensko a Extra vychádzali kontinuálne deväť rokov). Po grafických a obsahových zmenách sa od začiatku roka 2004 pôvodne novinový formát periodika zmenil na plnofarebný časopis formátu A4. Extra plus kladie dôraz na politické, spoločenské, ekonomické i kultúrne dianie na Slovensku, jeho súčasťou sú exkluzívne rozhovory, články o dianí v zahraničí, náučné články a oddychové rubriky.

Periodikum sa k čitateľom dostáva nielen prostredníctvom novinových stánkov a iných predajných miest, ale aj formou predplatiteľskej služby, vďaka ktorej Extra plus čítajú aj naši krajania v Česku, Nemecku, Srbsku, Švajčiarsku, Nórsku, Fínsku, USA, Kanade, Austrálii a ďalších krajinách.

Vzhľadom na proslovenské a sociálne zameranie obsahu Extra plus tvoria väčšinu čitateľov časopisu ľudia s národným a skôr ľavicovejším zmýšľaním.

História Extra plus

V júni 1991 vyšla po prvý raz novinová príloha novovzniknutého Hnutia za demokratické Slovensko ako súčasť vtedajšieho populárneho týždenníka Slobodný Piatok. Od roku 1992 sa príloha osamostatnila a vychádzala pod názvom Týždenník Extra Slovensko. Slobodný Piatok nakoniec zanikol, no Extra Slovensko dosiahlo takmer 120-tisícový náklad. Týždenník od svojho založenia prezentoval proslovenské názory. Časom periodikum menilo názvy - tak, ako sa menili majitelia: z Extra S na Extra Slovensko a neskôr na Extra.

V marci 1999 Extra zmenilo majiteľov a vymenilo vedenie redakcie. Šéfredaktorom sa stal bývalý redaktor a moderátor STV Pavel Kapusta, zástupkyňou jeho televízna kolegyňa Lenka Eremiášová. Novinový týždenník podstatným spôsobom zmenil zastaranú grafickú úpravu a zatraktívnil obsah. Od októbra 2000, keď periodikum začala vydávať spoločnosť Tatramedial, prišlo k ďalšej úprave grafiky a obsahu, zmenila sa periodicita (dvojtýždenník) i názov, ktorý pretrval dodnes: Extra plus. V polovici roka 2003 sa Extra plus stalo mesačníkom, začiatkom roka 2004 prešlo z novinového formátu A3 na plnofarebný časopis formátu A4. Od januára 2009 sa vydavateľom Extra plus stala spoločnosť Medialis. V marci toho istého roka uzrela svetlo sveta internetová verzia Extra plus. Od 1. augusta 2014 vydáva Extra plus spoločnosť Mayer media, s. r. o., Hečkova 18, 831 05 Bratislava 34.

1 2
3
4 5 6
  7