Nedeľa 27. september 2020

extra plus

Máj 2013

Aktuálne číslo

Foto: Jana BirošováFoto: Jana Birošová

Palácový prevrat v SNS

S čestným predsedom Slovenskej národnej strany Jánom Slotom

Ľudovít Števko, Lenka Eremiášová

V poslednom čase sa v Slovenskej národnej strane udiali šokujúce veci. Najprv prekvapila správa, že nový predseda Andrej Danko inicioval disciplinárne konanie proti vašej osobe, zdôvodnené nehospodárnym nakladaním s peniazmi SNS. Krátko na to nasledovalo vaše vylúčenie zo strany. Ešte nikdy sa v ponovembrovej histórii slovenskej politiky nestalo, aby strana vylúčila zo svojich radov čestného predsedu. Navyše ste na čele národniarov stáli zo všetkých predsedov najdlhšie a SNS pod vaším vedením bola dvakrát súčasťou vládnej koalície. Čo sa to vlastne v strane deje?
Pokus o odstránenie mojej osoby je súčasťou „palácového prevratu" vnútri Slovenskej národnej strany. Dnes je už isté, že nejde len o mňa, má to byť len prvý krok postupnej marginalizácie najstaršej politickej strany Slovákov až po jej úplnú likvidáciu. To je podľa všetkého Dankov zámer a považujem za chybu, že sme to v strane včas nerozpoznali.

Prečo tak Andrej Danko podľa vás koná? Po tom, ako vás minulý rok v októbri snem SNS v Žiline zvolil do symbolickej funkcie čestného predsedu a Danka na základe vášho návrhu za nového šéfa strany, pred delegátmi pohnutým hlasom vyhlásil, že preňho navždy zostanete „jeho" predsedom. Ako je možné, že o pár mesiacov vás začal považovať za úhlavného nepriateľa a pôvodcu všetkého zla v strane?
Som rovnako prekvapený ako vy. Netajím, že mi je smutno z toho, ako sa ku mne zachoval človek, ktorý sa dostal na post predsedu jednoznačne mojou zásluhou. Nechcem to nafukovať, ani sa tým nechválim. Vlastne ani nemám zlosť, len ma zachvátil úžas, že po takmer troch rokoch preukazovania nekonečnej lojality a opakovaného ubezpečovania sa, či s ním naozaj rátam na predsednícky post, sa pán Danko dopustil takého nebotyčného podrazu.

Hovoríte o podraze - znamená to, že vaše vylúčenie zo strany nebolo regulárne?
Chcem zdôrazniť, že z členov riadne zvoleného predsedníctva hlasoval za moje vylúčenie iba Andrej Danko. Prvý podpredseda Rafael Rafaj sa zdržal hlasovania, ďalší dvaja podpredsedovia Milan Frič a Roman Stopka boli proti tomuto aktu zlovôle. Zdôrazňujem, že len títo členovia predsedníctva mali mandát na rozhodovanie, keďže boli zvolení priamo delegátmi najvyššieho orgánu strany - snemu. Zvyšných členov do predsedníctva účelovo kooptoval nový predseda. Niektorí sú členmi strany len veľmi krátko. Keďže si ich starostlivo vybral podľa lojálnosti, dnes predsedníctvo prijme prakticky všetko, čo si Danko zmyslí. Je však otázne, či ostatní kooptovaní členovia predsedníctva, ktorí boli za moje vylúčenie, majú hlas len poradný alebo rozhodujúci. Hlas Dankom vybranej novej ústrednej tajomníčky, ktorá bola rovnako kooptovaná do predsedníctva, je takisto diskutabilný. Veď keď ju vymenovali do funkcie, ešte nebola ani členkou strany. Som hlboko presvedčený, že tam boli zanedbané viaceré veci a je zrejmé, že moje vylúčenie nebolo regulárne.

Keďže vás na post čestného predsedu ustanovil snem - môže vás z funkcie odvolať predsedníctvo?
Je fakt, že funkciu čestného predsedu mi hlasovaním prisúdil snem a doteraz mi ju nevzal. Na to však máme rozhodcovskú komisiu, ktorá by k tomu mala zaujať stanovisko. Zvažujeme aj ďalšie postupy voči predsedovi, pretože poškodzuje dobré meno Slovenskej národnej strany tým, že vymýšľa kauzy a za trištvrte roka na predsedníckej stoličke neurobil nič okrem toho, že sa stále zaoberá len peniazmi.

Hovoríte, že ste boli účelovo odvolaný úzkym kruhom Dankom dosadených ľudí. Myslíte si, že členská základňa vás podporuje a vaše vylúčenie odmieta?
Som hlboko presvedčený, že členovia strany vnímajú to, čo sa stalo, ako niečo obludné. Ak sa chcel Danko zachovať demokraticky, mal zvolať mimoriadny snem a opýtať sa delegátov, ktorí ma zvolili na čestný post, či sú za moje vylúčenie zo strany. Lenže na to by nikdy nenabral odvahu, pretože snem by sa mu nepodarilo zmanipulovať. Najmä by sa mu ťažko zdôvodňoval návrh na moje vylúčenie. Nech si už takzvané predsedníctvo prijme čokoľvek, som a zostanem členom SNS. Papier z človeka člena SNS nerobí, SNS musí mať človek v srdci, vo svojom konaní. Neviem, čo má v srdci pán Danko, ale naša strana a prospech Slovenska to rozhodne nie je.

Oficiálne proklamovaným dôvodom vášho vylúčenia bolo už spomenuté nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami SNS. Mohli by ste to objasniť?
Podstatná vec, ktorú mi dávali za vinu, že som nehospodárne nakladal s peniazmi, sa nepreukázala. Na to nie sú nijaké argumenty, je to absolútna hlúposť. Bola to iba trápna zámienka, ako ma vylúčiť zo strany a tým splniť úlohu, ktorou v zákulisí nového predsedu niekto poveril. Veď pán Danko bol ako prvý podpredseda, ako druhý človek v strane, od roku 2010 pri všetkých rozhodnutiach a teraz sa tvári ako svätý za dedinou. Od roku 1990 som členom Slovenskej národnej strany a nikto nám nenechal nijaký balík peňazí, na našom konte bola nula. Keď som preberal stranu po zlúčení SNS a Pravej SNS, bola tam sekera vyše desať miliónov korún, ale nevykrikoval som do sveta ako Danko, že je v strane dlh. Jednoducho som vec riešil a vyriešil.

Na tlačovej besede sa Andrej Danko vyjadril, že stranícke účtovné doklady sú v poriadku. O čo tu teda ide? Nemali by sa otázky dlhu rozoberať na pôde strany a nie na verejnosti?
Samozrejme. Tento človek sa asi chcel zviditeľniť, lebo široká verejnosť ho skoro nepozná. Som presvedčený, že akciu môjho vylúčenia zo strany dopredu plánoval. Doteraz sa iba pretvaroval a ja som sa dal oklamať.

Andrej Danko hovorí o vysokej pôžičke pred parlamentnými voľbami, ktorá vraj ohrozuje existenciu SNS...
Predvolebnú pôžičku schválilo predsedníctvo a nebolo jednoduché ju získať. Politické strany, takmer bez výnimky, si pred voľbami požičiavajú peniaze s tým, že pôžičky po voľbách splácajú, to je predsa známa vec. Hovoriť dnes v SNS o dlhoch je nezmysel. Za hlasy získané v parlamentných voľbách dostaneme vo forme dotácie od štátu skoro o 300-tisíc viac, ako sme minuli.

Aký plat ste mali ako predseda strany?
Za dvadsaťtriročné pôsobenie v SNS som si od strany nevzal ani cent. Iba párkrát som použil služobné auto so šoférom v Bratislave na ceste z ústredia do parlamentu, kým prax doterajších predsedov bola iná. Všetci predsedovia predo mnou, či už Moric, Prokeš, Černák alebo Belousovová mali platy, ja som nikdy nedostával nijaký plat.

Koľko peňazí teda zostalo v straníckej pokladnici? Hovorí sa len o dlhoch...
Už som to vysvetlil. Pýtať sa, koľko peňazí v strane zostalo, je absurdné. Čo je politická strana nejaký podnikateľský subjekt? Cieľom národnej politickej strany je niečo iné. Podstatou SNS je ochrana slovenskej štátnosti a národných záujmov.

Nový predseda začal po vašom vylúčení hovoriť o SNS ako o „modernej liberálnej strane", o tom, že problémom Slovenska už nie sú Maďari, ale Brusel. Očakávate zmenu filozofie a politickej orientácie SNS?
Zmena hodnotovej orientácie strany, akú avizuje Danko, je jasný útok na podstatu, pre ktorú vznikla a funguje. Ak chce mať z nej liberálnu stranu, potom už nemôže byť národná, kresťanská a sociálna, čo sú základné piliere SNS. Uvediem príklad, ktorý je možno zjednodušeným pohľadom na túto problematiku: keď som bol naposledy v kancelárii predsedu, zmizla odtiaľ plaketa otca národa Andreja Hlinku, zmizol aj znak Slovenskej národnej strany. Vtedy som si spomenul, ako raz terajší predseda SNS povedal, že neuznáva Andreja Hlinku, lebo sa hádal s Rázusom. Za všetko hovorí aj jeho želanie, aby som nevystupoval verejne, lebo on nesúhlasí s mojimi politickými názormi. Ak som sa bil za slovenskú štátnosť a obhajoval národné záujmy vo Federálnom zhromaždení a v Slovenskej národnej rade - to mu teraz prekáža?

Andrej Danko podľa vás nebola správna voľba a nezostáva vám nič iné, iba konštatovanie, že ste sa mýlili. Znamená to, že máte záujem opäť vstúpiť do politiky?
Funkciu som odovzdával s čistým úmyslom, pretože som nechcel byť výkonným predstaviteľom SNS. Myslel som si, že by sa vesla mali chytiť mladší. Keď sa teraz pozerám, kam to speje, zvažujem, či nemám urobiť všetko, čo je v mojich silách, aby sa táto situácia zvrátila, aby Slovenská národná strana pokračovala v základných smerovaniach, ktoré má zakotvené vo svojom programe 142 rokov.

Keby ste dostali dôveru, vrátili by ste sa na post výkonného predsedu?
Keby som dostal dôveru určite, ale v nijakom prípade by som nechcel na tomto poste zotrvať. Len dovtedy, kým by som dal do poriadku stranu nielen po stránke programového smerovania, ale aj po finančnej stránke. A bez dlhého rečnenia o dlhoch a pôžičkách. Nepovažujem za normálne, ak si niekto požičia obvyklým spôsobom peniaze a navonok to prezentuje, akoby premiestnil galaxiu. Veď je samozrejmé, že predseda sa musí starať o ekonomiku strany.

Andrej Danko tvrdí, že Ján Slota viaže tri percentá hlasov a sedem blokuje. SNS bez Jána Slotu bude vraj mať jasnejšiu perspektívu, bude mať koaličný potenciál...
Myslím si, že on prezentuje nula percent. Už som to povedal a zopakujem to aj stokrát, že tento človek je nástrojom síl, ktoré chcú zlikvidovať Slovenskú národnú stranu alebo aspoň skorigovať jej program tak, aby nebola národnou stranou.

Podobne sa vyjadrila aj vaša bývalá stranícka kritička Anna Belousovová. Podľa nej je to, čo urobil Andrej Danko, len divadlo na objednávku jeho utajených sponzorov a uvedené dôvody proti vám nie sú skutočné...
My máme s Annou Belousovovou na mnoho vecí rôzne názory, ale nemožno jej uprieť jednu vec - ona nikdy nezradila národné princípy. Nakoniec, každý rozmýšľajúci človek vidí, čo sa skrýva za konaním pána Danka: je evidentné, že to mal naplánované a zaplatené. Malo by to zobudiť členskú základňu.

Naznačili ste, že by ste sa vrátili a urobili zmenu. Je vôbec reálna nejaká zmena, keď má predseda SNS podľa stanov mimoriadne silnú pozíciu v strane?
Tých krokov bude niekoľko, nebudem o nich hovoriť. Bol by som však nerád, keby sa moje postoje vysvetľovali ako vyrovnávanie osobných účtov, ako osobná nenávisť. O tom to nie je.

Spoliehate sa na silu členskej základne?
Podľa mňa je Andrej Danko generál bez vojska. Nový snem SNS musí napraviť chybu, ktorú minulý rok urobil voľbou tohto človeka na čelo strany, žiaľ, za mojej výraznej podpory.