Pondelok 22. júl 2024

extra plus

Január 2014

Aktuálne číslo

Povedali, napísali

Do ulíc našich miest a zdanlivého bezpečia našich domovov sa nepozorovateľne vkradli poslovia z ríše ničoty. Priniesli bezcitnosť a ukradli ľudskosť. Deťom vzali detstvo, pretože v nich cez televízie pestujú hrubosť, vulgarizmus, perverzitu a násilie. Vzali im city, pretože ich naučili zabíjať vo virtuálnom svete počítačových hier. Títo poslovia ničoty rozvíjajú obchod s drogami a alkoholom, aby paralyzovali celé generácie televíznych národov a znemožnili im vzoprieť sa. Zaodetí v šate humanizmu útočia na tradičnú úlohu rodiny, odnímajú deti od rodičov, na obdiv vystavujú homosexualitu, aby pestovali kult homosexualizmu. Riadia migráciu ľudí z kontinentu na kontinent, aby mohli násobiť nepokoje a nevraživosť nezlučiteľných kultúr a tradícií. Vyvolávaním kríz spôsobujú finančnú núdzu, chudobu a hlad, čo napokon povedie k povstaniam a boju o holý život.

Tibor Eliot Rostas, publicista