Pondelok 22. júl 2024

extra plus

Január 2014

Aktuálne číslo

Foto: archívFoto: archív

Orbán v nemilosti

Erika Lehotszká

Bývalý maďarský minister financií Lajos Bokros vyhlásil: „Súčasná vláda ničí rovné pravidlá hry trhovej ekonomiky a búra všetky inštitúcie právneho štátu." 

Viktor Orbán vystavil Európe zlú vizitku svojím autoritatívnym vládnutím - viac ho priťahuje téma veľkého Maďarska ako hodnoty Európskej únie. 

Jeho nacionalistický diskurz, kontrola médií, súdnej moci a konfrontačná línia politiky vo vzťahu k Bruselu i Washingtonu robí z Budapešti neovládateľného a nespoľahlivého partnera, schopného obetovať pre svoje egoistické ciele demokratické princípy aj záväzky vyplývajúce z členstva v Európskej únii i NATO.

„Národná revolúcia", ktorú spustil Orbán ako staronovú nostalgickú ideológiu, vyvoláva v krajine pocity ukrivdeného národa, nálady proti EÚ a z okolitých krajín vytvára obraz nepriateľa Maďarov a maďarstva. 

Začínajú sa ozývať hlasy, ktoré požadujú sankcie alebo dokonca vylúčenie Maďarska z EÚ. V rámci NATO stojí otázka, či taký spojenec ako Budapešť môže garantovať pomoc tým krajinám, ktoré s ňou majú ostré politické rozpory.

Nie sú zanedbateľné ani problémy, ktoré Orbánova politika vnáša do vzťahov maďarskej menšiny s vládami susedných krajín. 

Jedným z opatrení, ktoré sú v hre, ak „neposlušná Budapešť" neustúpi zo svojvoľnej nacionalistickej a protieurópskej politiky, by mohla byť hrozba vylúčenia Maďarska z NATO alebo dočasné obmedzenie účasti krajiny v jeho vojenských štruktúrach.