Pondelok 22. júl 2024

extra plus

Január 2014

Aktuálne číslo

Foto: archívFoto: archív

Únia berie poctivcom

Zhoršený výber peňazí si EÚ kompenzuje zavádzaním nových poplatkov a daní

Jaroslav Paška

Podľa odborných expertíz prichádzajú krajiny EÚ na daňových podvodoch a únikoch ročne zhruba o jeden bilión eur. Približne rovnakú sumu plánujú vynaložiť členské štáty na činnosť celej únie počas nadchádzajúcich siedmich rokov.

Deravý daňový a odvodový systém EÚ už desiatky rokov vytvára ideálne podmienky na sofistikované obchádzanie daňových povinností.

Aj keď EÚ formálne útočí na známe ostrovné daňové raje, potichu toleruje pochybnú legislatívu vlastných krajín (Malta, Cyprus, Holandsko, Luxembursko) príbuznú daňovým rajom, ktorá umožňuje firmám znížiť si daňové povinnosti až na symbolickú hodnotu.

V európskych mechanizmoch DPH sa pri medzištátnych transakciách dlhodobo stráca približne 12 percent tejto dane. Napriek tomu dobre platení bruselskí úradníci dodnes nepredložili nijaké účinné opatrenia pre nápravu uvedeného stavu.

Zhoršený výber peňazí si únia kompenzuje zavádzaním nových poplatkov a daní, ako aj zvyšovaním sadzieb už fungujúcich daní pre radových občanov.

Prístup úradov, ktoré namiesto toho, aby dôsledne odhaľovali daňové úniky a vymáhali nezaplatené dane od podvodníkov, vyťahujú stále viac peňazí z vreciek slušných ľudí, sa stáva vážnym etickým problémom. Je zjavným dôkazom darebáckeho zaobchádzania vládnucej moci so svojimi občanmi.

Moc, ktorá dlhodobo ponecháva legislatívny priestor otvorený pre daňové podvody či rozkrádanie verejných prostriedkov a namiesto zlodejov trestá poctivých daňovníkov zvýšenými odvodmi, sa v politickom systéme stáva de facto partnerom špekulantov a podvodníkov.

Ani jeden zamestnanec v EÚ nemá možnosť vyhnúť sa plateniu daní a odvodov štátu. Nijakému zamestnancovi neodpustí štát na desať rokov platenie daní tak, ako bohatej spoločnosti prichádzajúcej k nám podnikať. 

Pritom práve silné nadnárodné spoločnosti sú najväčšími obchádzačmi daňových predpisov.

Technologický gigant Apple zo svojich zahraničných ziskov 74 miliárd USD zaplatil len dve percentá daní.
To je desatina z toho, čo u nás platí zamestnanec alebo živnostník.

Európska komisia aj Európska rada však robia len formálne deklarácie a prázdne gestá. Preto sa natíska otázka, ako kompetentne najvyšší predstavitelia únie spravujú našu ekonomiku, alebo v záujme koho a čoho vlastne pracujú.

Už nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu nám dajú príležitosť na zásadnú výmenu riadiacich štruktúr únie.

(Autor je podpredseda politickej frakcie EFD group v Európskom parlamente, poslanec EP za SNS)