Pondelok 22. júl 2024

extra plus

Január 2014

Aktuálne číslo

Budeme nasledovať Chorvátov?

Marek Mahút

Prvým politickým subjektom, ktorý oficiálne a nekompromisne zareagoval na bujnejúce aktivity a čoraz bezočivejšie požiadavky hnutia LGBTI (lesieb,gayov, bi-, trans- a intersexuálov) pod Tatrami, sa v decembri stala Slovenská národná strana.

Predsedníctvo strany sa totiž rozhodlo vzoprieť sa rozšírenému trendu v EÚ a žiadať referendum o uzákonení inštitúcie manželstva ako výlučného zväzku muža a ženy.

„Situácia na Slovensku dozrela do štádia, keď je nevyhnutné podniknúť všetky kroky na ochranu a zakotvenie výlučného postavenia manželstva muža a ženy v Ústave SR," uvádza sa v uznesení vedenia strany. 

Dokument je reakciou na čoraz rozšírenejšie snahy aktivistov LGBTI legitimovať zväzok ľudí rovnakého pohlavia ako registrované partnerstvo na úrovni manželstva, a to aj s právom oficiálne sa zosobášiť a vychovávať deti, ktoré dokonca majú možnosť samy si vybrať príslušnosť k pohlaviu.

„SNS dvom dospelým osobám rovnakého pohlavia neupiera právo zotrvať v alternatívnom vzťahu. 

Vzťah muža a ženy ako základ rodiny, reprodukcie a výchovy novej generácie však vychádza z tisícročných tradícií civilizácie a je nezameniteľnou prirodzenou záležitosťou," zdôrazňuje sa vo vyhlásení, ktoré sa zároveň dovoláva celospoločenskej diskusie na túto tému, a tá by mala vyústiť do spomínaného všeľudového hlasovania.

Zapojiť by sa vraj mali politické strany, inštitúcie, cirkvi, občania i aktivisti. Práve výraz aktivisti sa však už vo vedomí ľudí spája s podporou nechutných teplo-lesbických aktivít a priamo vzbudzuje predpoklad ich masívneho odporu proti novej iniciatíve SNS.

A to nielen na Slovensku, ale v celej EÚ, kde sa už pomaly stáva drzosťou či prinajmenšom spoločenským hendikepom byť normálne sexuálne orientovaný.

Ale stále sa môžeme pridať k nám blízkym Chorvátom, ktorí pred pár týždňami už takéto referendum usporiadali. Na protiveň snahám EÚ, ktorej sú sami členmi, v hlasovaní povedali manželstvám homosexuálov jasné „nie".