Pondelok 22. júl 2024

extra plus

Marec 2014

Aktuálne číslo

Foto: Michaela KolimárováFoto: Michaela Kolimárová

Fico je jediná alternatíva

S poslancom NR SR a predsedom Výboru NR SR pre sociálne veci Jánom Podmanickým

Ľudovít Števko, Pavel Kapusta

Smer-SD je v polčase svojho vládnutia. Čo sa podľa vás podarilo splniť z programu vašej strany?
Podarilo sa stabilizovať ekonomiku. Priznám sa, že som očakával oveľa horší vývoj z hľadiska voličskej podpory Smeru v čase svetovej krízy. Počas týchto dvoch rokov sme museli robiť nevyhnutné opatrenia, ktoré patria medzi neveľmi populárne, napríklad zavedenie odvodov pre živnostníkov, čo sa dalo zneužívať v politickom boji proti Smeru. Napriek tomu veľkú časť našich občanov to neodradilo a tieto opatrenia vnímali ako potrebné kroky, ktoré vedú k ekonomickej stabilite. Myslím si, že ľudia oceňujú aj to, že je na Slovensku stabilná vláda, ktorá nemíňa energiu na riešenie vlastných problémov, ale investuje ju do skutočných problémov.

O politickej stabilite Smeru svedčí aj to, že vašu stranu od svojho pôsobenia v parlamente neopustil ani jeden poslanec. Na druhej strane, nie je tak trochu zvláštne, že v parlamente hlasujete ako jeden muž?
Nemyslím si. Hoci si mnohí z opozície občas robia posmešky, že hlasujeme jednotne, práve to je znakom toho, že sa vieme dohodnúť. Vždy je to otázka slobodnej diskusie - naše kluby sú často veľmi živé, zaznievajú rôzne názory, ale rešpektujeme sa, vieme robiť kompromisy, vieme sa dohodnúť. To je naše pozitívum na rozdiel od niektorých nezávislých poslancov či iných strán, ktoré tým, že sa nevedia dohodnúť, kráčajú cestou chaosu.

Spomenuli ste, že sa za posledné dva roky podarilo stabilizovať ekonomiku. Čo urobila vláda v tomto smere?
V letných mesiacoch, po prevzatí vlády, sme prijali zákon o sociálnom poistení, vďaka ktorému sa skonsolidovalo hlboko deficitné hospodárenie Sociálnej poisťovne. Dovtedy doplácal štát na Sociálnu poisťovňu sumou skoro dve miliardy eur. Ako iste viete, ministerstvo financií urobilo významný pokrok v oblasti daňových príjmov: štát vyberie do štátneho rozpočtu viac najmä vďaka DPH. V rezorte sociálnych vecí sme prijali prelomový zákon o hmotnej núdzi, ktorý zavádza do praxe princíp, že sociálne dávky nemôžu byť zadarmo.

Odpracovať 32 hodín verejnoprospešných prác mesačne je racionálna požiadavka. Ombudsmanka Dubovcová a niektoré ľudskoprávne organizácie však tvrdia, že ide o diskriminačný zákon, podľa ktorého je vraj protiústavné, že sociálne odkázaný občan musí pracovať, aby mal nárok na sociálnu dávku. Aké sú vaše argumenty v prospech prijatého zákona?
Tento zákon je o princípe spravodlivosti. Ak od štátu dostávam nejaké dávky, ktoré mi majú pomôcť prežiť ťažké obdobie, tak by som mal vyvinúť istú aktivitu z hľadiska spravodlivosti voči tým, čo pracujú a platia dane, lebo vďaka nim môžem poberať dávky v hmotnej núdzi. Je tu aj hľadisko motivácie: Človek, ktorý je na sociálnych dávkach a dlhodobo nepracuje, stráca pracovné návyky, stráca záujem. Preto je dôležité, aby títo ľudia mali priestor na rozvíjanie pracovných návykov. Samozrejme, zákon sa nebude vzťahovať na ľudí, ktorí nemajú dispozície pracovať zo zdravotných alebo iných, zákonom stanovených dôvodov.

Nepredpokladáte ťažkosti s realizáciou zákona v praxi?
Priznávam, že určité problémy v praxi vzniknú. Preto sa v priebehu niekoľkých mesiacov vyhodnotia prípadné nedostatky, ktoré sa môžu premietnuť do novely zákona. Spolu s ostatnými starostami sme sa dohodli na spoločnom postupe, že všetkých poberateľov sociálnych dávok zapojíme do pracovného procesu a budeme im dávať práce v lokalitách, kde žijú, aby mali pocit, že nepracujú pre niekoho cudzieho, ale na zveľaďovaní svojho životného priestoru.

Máte ľudí na sociálnych dávkach aj vo vašej obci, v Starej Bystrici? Ako budete zákon zavádzať?
Naša obec má 2 750 obyvateľov, z toho poberá sociálne dávky približne 50, čo je celkom ľahko zvládnuteľný počet. Zákon budeme zavádzať tak, aby to bolo príťažlivé aj pre samotných ľudí. Keď si urobia poriadok vo svojom okolí a pomôžu pri úprave zelene, pri čistení odvodňovacích kanálov, nepochybne to bude pre nich motivujúce.

Parlament zamietol poslanecký návrh zákona KDH o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, podľa ktorého by poslanci NR SR nemali brať ďalšie platy, ak zastávajú aj funkcie primátorov či starostov. Aký je váš názor na tento problém?
Súhlasím s tým, že poberanie viacerých platov spôsobuje  určité pohoršenie u ľudí a sami to vnímame ako problém, ktorý treba riešiť. Domnievam sa, že tak ako sme vyriešili imunitu poslancov, vyriešime aj kumulovanie platov. V Smere o tom diskutujeme, hľadáme ústavné aj spravodlivé riešenie, ale nemyslím si, že práve poslanci KDH majú morálne právo predkladať takéto návrhy zákonov. Podľa poslanca Brocku bolo v poriadku, že ich predseda poberal tri roky po skončení mandátu eurokomisára 11-tisíc eur mesačne a pritom dostával aj plat podpredsedu parlamentu. To je obyčajné farizejstvo.

Je správne, aby mal poslanec NR SR viacero funkcií?
Ak oddelíme od tohto problému otázku platov, potom odpoveď na vašu otázku znie - áno, je to správne. Ak je poslanec NR SR zároveň županom alebo starostom či poslancom samosprávy, vie pomôcť svojmu regiónu lepšie, ako keby v parlamente nebol. Vie pomôcť regiónu, denne sa stretáva s problémami ľudí, môže v parlamente predkladať také návrhy zákonov, ktoré pomáhajú samospráve i obyvateľom regiónu. Otázka stojí tak, či potrebujeme parlament profesionálny alebo taký, aký máme dnes. Profesionálny parlament by znamenal, že poslanci by sa úplne odstrihli od profesie, v ktorej pôsobia. Veď dnes nemáme v parlamente len starostov a primátorov, ale aj aktívnych advokátov, lekárov, pedagógov. Mali by sa teda všetci vzdať svojej profesie? Bol by to kabinetný parlament celkom odtrhnutý od života.

V slovenskom parlamente máme dnes aj takých poslancov, ktorí nie sú členmi štandardných politických strán, ale marketingovými vystúpeniami pripomínajú skôr zástupcov firiem. Nezdá sa vám, že spôsobilosť zodpovedne vykonávať mandát poslanca NR SR v poslednom období poklesla?
Mnohým sa to nemusí páčiť, ale parlament je len odrazom spoločnosti. Ak do parlamentu prichádzajú strany, ktoré by sme mohli nazvať pomocným slovom anarchistické, je to prejav toho, že v spoločnosti vzniká určitý prúd proti akémukoľvek poriadku, proti akémukoľvek systému a akejkoľvek hierarchii hodnôt. Obávam sa, že viacerí rýchlokvasení politici si neuvedomujú svoju zodpovednosť, radi by všetko rúcali, lenže nedávajú nijaké alternatívy vývoja spoločnosti. Poslanci, o ktorých hovoríme, sa tu však neocitli náhodou, zvolili ich voliči, ktorí si myslia, že toto je cesta, akou by sa mala uberať spoločnosť.

Nemyslíte si, že tieto prúdy v spoločnosti naberajú na sile?
Zdá sa, že áno. Napriek tomu si myslím, že spoločnosť sa vyvíja, že žijeme v systéme, kde platia určité pravidlá, kde nie je človek človeku vlkom, hoci ten systém má veľa chýb. Je módne nadávať na politický systém a politiku, ale vďaka politike nemáme v Európe približne sedemdesiat rokov veľkú vojnu, akú sme zažili v polovici minulého storočia.

Už niekoľko mesiacov pred prezidentskými voľbami opozičné politické strany a najmä s nimi spriaznené médiá nenávistne útočia proti vášmu kandidátovi na post prezidenta. Považujete tento jav za normálnu súčasť volebnej kampane?
Nie, nepovažujem. Svedčí to však o tom, ako vysoko Robert Fico osobnostne aj ako vyzretý politik prevyšuje ostatných kandidátov. Mnohých to rozčuľuje, lebo ako jediný jasne formuluje svoje predstavy, ako by mal prezident pôsobiť v najvyššej ústavnej funkcii. Na tie nehorázne útoky pod heslom „všetci proti Ficovi" ani nenachádzam slov, sú úbohé. Myslím si však, že sú to chybné kroky - voliči ich vyhodnotia opačne, účinok bude iný, ako zamýšľajú iniciátori a vykonávatelia negatívnej protificovskej kampane.

Rozumieme tomu dobre, že podľa vás nebude v nastávajúcich prezidentských voľbách platiť to známe: Stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou?
Platí to do istej miery, negatívna mediálna prezentácia prináša výsledky. Keby z Roberta Fica nerobili v médiách netvora, tak by mal dnes osemdesiat percent. Napriek tomu si myslím, že opozícia aj médiá veľmi zle odhadujú slovenského voliča. Keď príde v druhom kole na lámanie chleba, som presvedčený, že dokonca aj mnohí jeho terajší kritici dajú svoj hlas skúsenému a medzinárodne uznávanému politikovi, akým predseda vlády nepochybne je. Podľa mňa je Robert Fico pre Slovensko jediná alternatíva.