Pondelok 22. júl 2024

extra plus

Marec 2014

Aktuálne číslo

Foto: Ivona OreškováFoto: Ivona Orešková

Graf: denník SMEGraf: denník SME

Falošná hra EÚ s Rómami

Jaroslav Paška

Primátor Gentu Daniel Termont napísal Európskej komisii aj belgickej vláde otvorený list, v ktorom ich žiada, aby vyšetrili masovú migráciu slovenských Rómov. 

Vraj ich zo Slovenska vyháňajú orgány verejnej správy a Európska komisia by mala preskúmať, či slovenská administratíva neporušuje ich občianske práva.

Primátor Gentu „uznáva voľný pohyb osôb v rámci Európskej únie, ale malo by byť jasné, že táto vnútorná mobilita má v jeho regióne aj negatívne dôsledky". 

Viceprimátor Gentu pre migráciu Frank Philips dodáva: „Sme sociálne mesto, ale nárast chudoby, ktorý tu vidíme za posledné mesiace a roky, je na mesto priveľký. Už nevládzeme, potrebujeme pomoc."

Na Slovensku žije približne 500-tisíc Rómov, čo je takmer 10-percentný podiel na populácii. V Belgicku s 11,2 milióna obyvateľmi žije len 12,5 tisíca Rómov, čo je asi 0,11-percentný podiel.

Znamená to, že priemerný Belgičan prispieva na adaptáciu európskych Rómov zo svojej mzdy cca 3 800 eur len asi jednu stotinu z toho, čo Slovák z približne 900-eurovej priemernej výplaty.

Tie tri-štyri rómske rodiny z Luníka IX, ktoré pricestovali do Gentu, aby sa tu v súlade s európskym právom usadili, odhalili nielen pokrytectvo a falošnosť našich európskych partnerov, ale aj ich aroganciu. Veď s akými argumentmi rozpútali gentskí radniční páni škandalizáciu Slovenska?

Vraj takáto mobilita má v ich regióne negatívne dôsledky. A u nás má hádam mať stokrát väčšia koncentrácia Rómov ako v Belgicku pozitívne dôsledky? Vari páni radní nechcú, aby sme slobodných Rómov násilím zadržiavali na Slovensku len preto, lebo oni sa ich štítia?

Vraj pomáhať chudobným Rómom je nad ich finančné možnosti. Ale veď my Slováci zo svojho približne štvrtinového priemerného mesačného príjmu v porovnaní s Belgičanmi dávame zhruba stokrát viac na sociálnu pomoc a adaptáciu Rómov. 

Prečo by sa teda vážení Belgičania nemohli našej miere solidarity s európskymi Rómami primerane priblížiť?

Slovenská diplomacia by takéto vulgárne provokácie nemala nechávať bez náležitej reakcie. Je totiž nehoráznou drzosťou a aroganciou, keď nás európske inštitúcie či európski politici vyzývajú na masívnejšiu podporu Rómskej komunity (z našich nízkych príjmov) len preto, aby si oni nemuseli špiniť ruky a odoprieť zo svojho bohatstva na podporu Rómov, ktorí k nim zablúdia.

Nielen radným pánom v Gente, ale aj tým, čo nás stále kritizujú, treba dôrazne pripomenúť, že Rómovia sú historicky kočovným európskym národom a rovnako ako iní občania únie, aj oni majú právo slobodne sa rozhodnúť, kde sa usadia. 

Slovenská administratíva za ich rozhodnutie nenesie nijakú zodpovednosť a nie je nijaký dôvod ostentatívne perzekvovať Slovákov za migračné preferencie rómskych rodín.

Teatrálne gesto primátora Gentu odhalilo aj falošnosť politiky EÚ, ktorá navonok deklaruje právo na slobodný pohyb svojich občanov, v skutočnosti však chce Rómov udržať v uzavretých getách, lokalizovaných čo najďalej od bohatých krajín únie tak, aby ostali finančne zavesení na rozpočty najchudobnejších krajín.

 Ukazuje sa, že Rómom, ktorí nie sú spokojní s podmienkami života u nás, môžeme najúčinnejšie pomôcť osvetou o ich neodňateľnom práve usadiť sa a žiť v ktoromkoľvek štáte EÚ.

(Autor je podpredseda politickej frakcie EFD group v Európskom parlamente, poslanec EP za SNS)