Štvrtok 29. február 2024

extra plus

Marec 2008

Aktuálne číslo

Mediálny bitúnok

Milan Kenda

Vláda sa prostredníctvom nového tlačového zákona usiluje aspoň trochu poľudštiť mediálny bitúnok na Slovensku. Ten je zväčša v rukách zahraničných majiteľov. Tí neznášajú predovšetkým dve tendencie: vlasteneckú a sociálnu.

Pronárodné inštitúcie a strany neznášajú preto, lebo sa s nikým nechcú deliť o moc. Sociálne cítiace inštitúcie a strany neznášajú preto, lebo sa s nikým nechcú deliť o zisk. A darí sa im to.

Odnárodňovaním oslabujú pozície štátu, decentralizáciou premieňajú štát na akési svojhlavé „kniežatstvá" vo vazalskom postavení voči bruselskej byrokracii. 

Stupňovaním vykorisťovania chudobnej väčšiny u nás rozhojňujú svoje zisky. Na to všetko majú svojich žoldnierov vo svetoobčianskych novinárskych kruhoch, kde sa nástupné platy pohybujú v sumách od 50-tisíc korún vyššie.

Skvele platení žoldnieri sa nezastavia pred ničím. Nalejme si čistého vína: pokus o poľudštenie a zmravnenie nášho mediálneho bitúnka, pokus o odstránenie dvojakého metra a zmiernenie rektoskopie vo vzťahu k dvom B, teda Bruselu a Bushovi, sa pomocou nového tlačového zákona nemôže podariť.

Vhodnejšie by bolo nežiadať od žoldnierov ľudskosť, ktorá je im cudzia, zmysel pre spravodlivosť, ktorú nepoznajú. Najvhodnejšie by bolo vytvorenie ich protiváhy v podobe vlastenecky a sociálne orientovaného denníka, ktorý by odrážal útoky a vysvetľoval kroky vlády vrátane jej prípadných omylov.

Obávam sa však, že v koalícii na to z nepochopiteľných dôvodov neexistuje vôľa. Vláda si tak chystá osud tretieho Mečiarovho kabinetu, ktorý zničilo dlhodobé mediálne delostrelectvo.