Pondelok 22. júl 2024

extra plus

Marec 2008

Aktuálne číslo

Foto: SITAFoto: SITA

Čaro podzemia

Slovensko je jaskyniarska veľmoc

Kliment Ondrejka

Čím možno podložiť tvrdenie, že Slovensko je jaskyniarskou veľmocou? Faktov je množstvo. Na území našej krajiny, ktorá patrí plošne k menším, je evidovaných vyše 5 450 jaskýň.

Z nich 44 najhodnotnejších vyhlásili za národné prírodné pamiatky a navyše päť zapísali do Zoznamu svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO. Zo zvyšných krajín sveta má v tomto zozname Austrália, Maďarsko a Slovinsko jednu, Rakúsko a USA dve jaskyne a Francúzsko jaskynné archeologické lokality v doline rieky Vezere.

Tu treba spomenúť, že v spomínanom zozname sú zapísané všetky jaskyne a priepasti Slovenského krasu (od 9. decembra 1995 spolu s jaskyňami Aggtelegského krasu v Maďarsku). 

V novembri 2000 k nim zaradili aj Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Je to primát nielen prírodný, ale aj ľudský - výsledok neúnavnej výskumnej činnosti slovenských jaskyniarov.

Dominuje Slovenský kras
Na Slovensku ročne pribudne štyridsať až päťdesiat novoobjavených jaskýň. Tento počet patrí v prepočte na veľkosť jeho územia pravdepodobne k najväčším na svete. Čím to je, že Slovensko má toľko jaskýň a že sú také rozmanité?

Slovenské pohoria sú geologicky veľmi pestré a mimoriadne bohaté na krasové horniny. Jaskyne sa vytvorili najmä v druhohorných strednotriasových vápencoch, zriedkavejšie v travertínoch a iných menej rozpustných horninách.

Takmer dvesto jaskýň vzniklo v nekrasových horninách (napríklad andezity, čadiče, pieskovce). Najviac jaskýň, až 1030, sa nachádza v Slovenskom krase, ktorý je s rozlohou 440 km2 najrozsiahlejším a najlepšie vyvinutým krasovým územím v strednej Európe.

Tvoria ho druhohorné vápence Silického príkrovu, ktoré sú mimoriadne vhodné na krasovatenie, čo spôsobuje najväčšiu koncentráciu podzemných priestorov na Slovensku. Jaskyne sú plošne rozložené takmer na celom území Slovenska s maximálnou koncentráciou v Nízkych Tatrách, Slovenskom raji a Slovenskom krase.

Jaskynné rekordy
Pri porovnávaní jednotlivých jaskýň z hľadiska rôznych parametrov vynikne z obrovského množstva týchto prírodných fenoménov niekoľko, ktoré možno označiť prídomkom „naj" alebo „rekord". Tu sú niektoré z nich:

• Najvyššie položenou jaskyňou (ide o priepasť) v nadmorskej výške 2 077 až 2 080 m je Vyšná Kresanica v Červených vrchoch (Západné Tatry).

• Najnižšie položenou jaskyňou je pseudokrasová jaskyňa Skalná brána v Devínskom hradnom brale v Malých Karpatoch v nadmorskej výške asi 140 metrov. 

• Najdlhším jaskynným systémom s dĺžkou 35 116 m je Demänovský jaskynný systém v Národnom parku Nízke Tatry, čo je spoločná dĺžka deviatich navzájom prepojených jaskýň.

• Najhlbšou jaskyňou je Starý hrad spolu s jaskyňou Večná robota s hĺbkou 495 metrov (spoločný názov Hipmanove jaskyne) nad Jánskou dolinou v masíve Krakovej hole na severnej strane Nízkych Tatier.

• Najväčším podzemným priestorom je Rozprávkový dóm
v Stratenskej jaskyni s objemom 79 017 m3 s výškou 11 metrov a plochou vyše 9 000 m2.

• Najvyšším stalagmitom je Stĺp rožňavských jaskyniarov vysoký 32,7 metra v Krásnohorskej jaskyni v Slovenskom krase. Pri základni je široký 14 metrov. Vďaka jeho rozmerom ho zapísali do Guinnessovej knihy rekordov. Považuje sa za jeden z najvyšších stalagmitov na svete.

• Jedna z najvýznamnejších lokalít výskytu sintrových štítov a bubnov na zemeguli je jaskyňa Domica. Patrí tiež k najteplejším jaskyniam u nás s priemernou ročnou teplotou 10 °C.

• Jedna z najkrajších aragonitových jaskýň sveta je Ochtinská aragonitová jaskyňa v Revúckej vrchovine (aragonit - vápenec kryštalizujúci v kosoštvorcovej sústave).

• Jaskyňou s najväčším objemom ľadu vyše 110 100 m3 je Dobšinská ľadová jaskyňa v Slovenskom raji. Jej zaľadnená časť sa rozkladá na ploche vyše 9 700 m2. Je zároveň aj najväčšou a najchladnejšou jaskyňou na Slovensku s teplotou od -3,8 °C v zime po 0,5 °C v lete. Jaskyňa tiež patrí medzi najväčšie, najkrajšie a najnavštevovanejšie ľadové jaskyne v Európe i vo svete.

• Prvou elektricky osvetlenou jaskyňou na svete (od roku 1887) je Dobšinská ľadová jaskyňa. Je takisto aj prvou objavenou ľadovou jaskyňou v Európe (objavili ju v roku 1870).

• Najnavštevovanejšou jaskyňou je Demänovská jaskyňa slobody s priemernou ročnou návštevnosťou asi 170-tisíc návštevníkov. Rekordnú návštevnosť tu zaznamenali v roku 1962, keď ju navštívilo 277 313 ľudí.