Pondelok 22. júl 2024

extra plus

Marec 2014

Aktuálne číslo

Za prirodzenosť

Peter Jánošík

„V Európe existujú a pôsobia sily spochybňujúce význam manželstva medzi mužom a ženou. Snažia sa slovo manželstvo zbaviť jeho vlastného obsahu tak, že ním chcú označovať aj právny vzťah medzi dvoma mužmi alebo dvoma ženami."

Takýmto otvoreným listom sa Slovenské hnutie obrody obracia na otcov biskupov Slovenska, aby využili svoju autoritu a iniciovali petíciu za referendum s cieľom ukotvenia manželstva výslovne ako zväzku medzi mužom a ženou priamo do Ústavy Slovenskej republiky.

Rovnaký cieľ má aj novovzniknutá občianska platforma Aliancia za rodinu. Príkladom pre nás by mohlo byť Chorvátsko, kde referendum v tejto veci malo pozitívny výsledok - voliči sa zhodli na potrebe definovať manželstvo v ústave ako zväzok medzi mužom a ženou.

Manželstvo je neoceniteľné pre ľudské spoločenstvá už po tisícky rokov. Najväčšou hodnotou pre všetky národy bolo vždy potomstvo, ktoré vzniklo z muža a ženy. Ich vzťah ospievali pevci, poeti i výtvarní umelci.

Čoraz viac sa však ozývajú i takí, čo žiadajú právnu oficialitu vzťahu gejov a lesieb do dôsledkov, teda, aby mohli aj adoptovať a vychovávať deti. Spochybňuje sa tým prirodzená identita muža a ženy.

Svoje šťastie si každý utvára sám. No nesmie ním ohrozovať hodnoty, ktoré dejinný vývoj vštepil ľudstvu a ľudia vštepujú svojim deťom.